miercuri, 21 martie 2018

Conferință publică dedicată ODD-urilor la Biblioteca Națională

Conferință publică dedicată ODD-urilor la Biblioteca Națională


       La 21 martie curent, în cadrul Centrului de Informare ONU de la Biblioteca Națională a Republicii Moldova a avut loc conferința publică "Muncă decentă și creștere economică". Evenimentul a avut drept scop reflectarea și punerea în discuţie a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, stabilite prin Agenda ONU 2030 cu accent pe Obiectivul cu numărul 8 din cadrul Agendei 2030 "Muncă decentă şi creştere economică", prin promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise tuturor şi durabile, a ocupării depline şi productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru toţi.      Prin urmare, ODD 8 abordează necesitățile femeilor și bărbaților, tinerilor, persoanelor cu dizabilități și a muncitorilor migranți și prevede instrumentele și mecanismele cheie pentru realizarea creșterii economice centrate pe oameni: productivitatea muncii ca un mijloc cheie de majorare a salariilor reale, împreună cu competitivitatea, diversificarea afacerilor și inovația; locurile de muncă decente, bine și egal plătite, securizate și formale; precum și un sector financiar robust pentru un acces mai vast la finanțare. Eficiența mai mare a resurselor în producere și consum, care are scopul să decupleze creșterea economică de la degradarea mediului, va face prosperitatea economică și generarea locurilor de muncă durabile din punct de vedere al mediului. 

      Conferinţa a fost deschisă și moderată de dna Elena PINTILEI – director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.  Doamna director a menţionat că bibliotecile au un rol important în implicarea implementării  unor servicii de bibliotecă cu referire la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. 

Pe parcursul conferinței, cu luări de cuvînt au venit dnele: Alina GORSCHI – specialist principal, Direcţia implementarea politicilor de ocupare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Elena VÂTCĂRĂU  -  şef al Direcţiei statistica pieţei muncii din cadrul Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, Ana CIURAC – asistent în cadrul Programului Migraţie şi Dezvoltare. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova.

Vezi mai multe poze de la eveniment aici https://www.facebook.comluni, 19 martie 2018

Conferinţa publică cu genericul “Muncă decentă şi creştere economică”

Conferinţa publică cu genericul “Muncă decentă şi creştere economică”

#Obiectiv8, #MuncaDecentasiCrestereEconomica


Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova invită doritorii la Conferinţa publică dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD-urilor) cu genericul: “Muncă decentă şi creştere economică”, cu vernisarea expoziţiei “Muncă echitabilă”.
Obiectivul muncă decentă şi creştere economică din cadrul Agendei 2030 prezintă un interes sporit pentru societate, deoarece este corelat cu Programul de ţară privind munca decentă pentru anii 2016 - 2020, care se axează pe 4 piloni: promovarea locurilor de muncă şi a întreprinderilor, garantarea drepturilor la locurile de muncă, extinderea protecţiei sociale şi promovarea dialogului social.
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată la 25 septembrie 2015 de către şefii de state şi de guverne ai celor 193 de ţări ale Adunării Generale a ONU. Acest document global include 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă, care prevăd eradicarea sărăciei şi a foametei, stabileşte un spectru larg de obiective economice, sociale şi de mediu într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.
Invitaţi:

Elena VÂTCĂRĂU  -  şef al Direcţiei statistica pieţei muncii din cadrul Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova.

Ana CIURAC, Vitalie VARZARI – asistenţi în cadrul Programului Migraţie şi Dezvoltare. Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Misiunea în Moldova.

Alina GORSCHI – specialist principal, Direcţia implementarea politicilor de ocupare din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Igor CODREANU  doctor în ştiinţe geografice, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Moderator al evenimentului - dna Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova.
Evenimentul va avea loc la 21 martie, orele 13.00 în incinta Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, str.31 august 1989 78-A, etajul II, Sala de Lectură №1 / Centrul de Informare ONU.

joi, 15 martie 2018

Tinerii pe piaţa muncii din Republica Moldova: competenţe şi aspiraţii

Tinerii pe piaţa muncii din Republica Moldova: competenţe şi aspiraţii


#Obiectiv8  #MuncaDecentasiCrestereEconomica

Mai mult de o cincime din persoanele tinere angajate sunt supra-educate pentru posturile ocupate, conform studiului „Tinerii pe piața muncii - competențe și aspirații”, elaborat de Observatorul de Competențe axat pe Tineri. Observatorul a fost creat de PNUD Moldova și Institutul Național de Cercetări Economice.Raportul ”Tinerii pe piaţa muncii din Republica Moldova: competenţe şi aspiraţii”  elaborat de Observatorul de competențe axat pe tineri, cu suportul PNUD Moldova, reprezintă un tablou al situației actuale a tinerilor pe piața forței de muncă și analizează principalele probleme și constrângeri cu care se confruntă tinerii din Republica Moldova. Studiul interpretează situația inclusiv prin prisma prognozelor demografice.
Studiul poate fi accesat la http://bit.ly/2FK9PPx

marți, 13 martie 2018

UN Women Moldova lansează campania „Tu știi că poți”

     UN Women Moldova lansează campania „Tu știi că poți”
În luna martie, UN Women își propune să exploreze activismul și succesele femeilor, care au modelat viețile și drepturile femeilor și fetelor din întreaga lume și care, astfel, au „scris” istorie. În acest context, în ajunul Zilei Internaţionale a Femeii, 8 martie, UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor) lansează campania „Tu știi că poți”, dedicată femeilor care au reușit să spargă tiparele în domenii noi, tradițional dominate de bărbați.


Așadar, campania „Tu ştii că poţi” vine să încurajeze femeile și fetele din R. Moldova să se afirme ca lidere şi profesioniste deopotrivă cu bărbaţii. Şi asta pentru că încă mai există inegalități în accesul la locurile de muncă plătite și discrepanțe semnificative pe piața muncii între bărbați și femei. Datele oficiale arată că, deși există mai multe fete decât băieți în învățământul secundar și terțiar, aceasta nu se traduce în oportunități egale de angajare. Rata de ocupare a femeilor este de 39%, comparativ cu 43% pentru bărbați, și femeile câștigă în medie cu 14,5% mai puțin decât bărbații, adică cu 11,417 lei anual mai puțin (CPD, 2016). Diferența lunară a câștigurilor salariale este semnificativ mai mare în sectoarele mai bine plătite, cum ar fi finanțe și tehnologiile informaționale.

Sursa: http://md.one.un.org

vineri, 9 martie 2018

Schimbările climatice au un impact mai mare asupra femeilor

Schimbările climatice au un impact mai mare asupra femeilor


Femeile au mai multe șanse ca bărbații să fie afectate de schimbările climatice conform ultimelor studii, relatează BBC 80% dintre persoanele strămutate din cauza schimbărilor climatice sunt femei.

În multe zone ale lumii, în special cele rurale, femeile au rolul de a îngriji familia și de a face rost de hrană, făcându-le mai vulnerabile la dezastre naturale ca inundații și secete.

Inegalitate la nivel global

La nivel global, femeile au mai multe șanse ca bărbații să se confrunte cu sărăcia și au mai puțină putere socioeconomică. În acest context, este mai dificil pentru femei să-și revină după dezastre care afectează locuri de muncă, locuințe și infrastructură.
După dezastre, a fost înregistrată o creștere a frecvenței actelor violente și a agresiunilor sexuale asupra femeilor.
Conform unui studiu care a avut loc pe parcursul a 20 de ani, dezastrele scad speranța de viață a femeilor. Mai multe femei sunt omorâte, sau mor mai tinere. Însă diferența scade în țări unde femeile au putere socioeconomică mai mare.
„Femeile sunt jumătate din lume. Este important să participe în luarea tuturor deciziilor majore.”
Acordul de la Paris a inclus prevederi speciale pentru abilitarea femeilor, recunoscând că sunt afectate disproporționat de schimbările climatice, iar ONU a atras atenția asupra importanței includerii femeilor în luarea deciziilor legate de schimbările climatice. Cu toate acestea, proporția reprezentării feminine locale și globale în organisme care abordează schimbările climatice este de sub 30%.

miercuri, 7 martie 2018

UE declară "război" deșeurilor din plastic

UE declară "război" deșeurilor din plastic

#ConsumsiProductieResponsabila  #Obiectiv12 #Obiectiv13 #ActiuneasupraClimei

UE a declarat "război" pentru deșeurile din plastic prin lansarea primei strategii europene privind materialele plastice. Sperăm că acest lucru marchează începutul sfârșitului pentru poluarea din plastic în Europa.

UE face război împotriva deșeurilor din plastic ca parte a unui plan urgent de curățare a Europei și de a se asigura că fiecare bucată de ambalaj de pe continent este reutilizabilă sau reciclabilă până în 2030.

În urma deciziei Chinei de a interzice importurile de materiale reciclabile străine, Bruxelles a lansat o strategie privind materialele din plastic destinată schimbării mentalității în Europa, comportament potențial dăunător impozitării și modernizării producției și colectării de materiale plastice prin investirea a 350 milioane € în cercetare.

UE dorește să recicleze până în 2030, 55% din totalul materialelor plastice, iar statele membre să reducă utilizarea sacilor per persoană de la 90 pe an, la 40 până în 2026.

Mai mult de 100 de milioane de euro sunt alocate în plus față de cheltuielile curente pentru a cerceta proiecte mai bune, ca durabilitate și reciclabilitate, iar statele membre UE vor fi obligate să "monitorizeze și să reducă gunoiurile marine".

Comisia a declarat că va promova accesul facil la apa de la robinetul de pe străzile Europei pentru a reduce cererea de apă îmbuteliată și va oferi statelor membre îndrumări suplimentare cu privire la modul de îmbunătățire a sortimentului și colectării de către consumatori a materialelor plastice reciclabile.

Executivul UE va propune, de asemenea, o nouă etichetare mai clară pentru ambalajele din material de plastic, astfel încât consumatorii să fie clari în ceea ce privește reciclabilitatea acestora și există planuri de interzicere a adăugării microplastelor la produsele cosmetice și de îngrijire personală, o mișcare deja luată de guvernul britanic.

În fiecare an, europenii generează 25 de milioane de tone de deșeuri din plastic, dar mai puțin de 30% sunt colectate pentru reciclare. În întreaga lume, materialele plastice reprezintă 85% din gunoiul de plajă.

luni, 5 martie 2018

Republica Moldova și Obiectivelor Globale în anul 2017

Republica Moldova și Obiectivelor Globale în anul 2017

Moldova ocupă locul 34 din 157 de țări monitorizate după nivelul de realizare a Obiectivelor Globale în anul 2017, cu un scor total de 74.2%. Pe primul loc se află Suedia, cu un scor de 85.6%.
Raportul integral și analiza pe țări poate fi consultat aici http://www.sdgindex.org

Ediția din 2017 a Indicelui Obiectivelor Dezvoltării Durabile (ODD) și a tablourilor de bord care au fost dezvoltate în comun de către Bertelsmann Stiftung și Rețeaua de Soluții pentru Dezvoltare Durabilă (SDSN). Această ediție a anului cuprinde valori revizuite și suplimentare pentru ODD-urile care aduc totalul la 99 de indicatori. De asemenea, se introduce mai multe îmbunătățiri ale metodologiei și extinderea domeniului de acoperire de la 149 la 157 din cele 193 de state membre ale ONU. 
vineri, 2 martie 2018

Republica Moldova, 26 de ani de la aderarea la ONU

Republica Moldova, 26 de ani de la aderarea la ONU


La data de 2 martie 1992, Adunarea Generală a ONU a adoptat rezoluţia A/RES/46/223 prin care Republica Moldova a fost admisă în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite. Această decizie, pe lîngă atribuirea calităţii de membru ţării noastre, a avut semnificaţia recunoaşterii pe plan internaţional a independenţei Republicii Moldova.

De-a lungul celor 26 de ani de la aderare, Republica Moldova a contribuit activ la activitatea organelor principale şi a instituţiilor specializate din sistemul ONU. În calitate de membru ales al unor importante organe elective ale ONU, precum Consiliul Economic şi Social, Consiliile Executive ale PNUD/UNFPA/UNOPS/UNICEF, Consiliul Drepturilor Omului, etc., ţara noastră a participat plenar la eforturile multilaterale orientate spre rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar şi promovarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

Sursa: https://telegraph.md


joi, 1 martie 2018

Atelier de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU de la Chișinău

Atelier de instruire privind Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a ONU de la Chișinău


Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)  împreună cu Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), cu susținerea Federației Internaționale a Asociațiilor de Bibliotecari și Biblioteci (IFLA) prin Programului Internațional de Advocacy (IAP) invită bibliotecarii din cele două țări să participe la un atelier unic: Promovarea rolul bibliotecilor în implementarea agendei ONU 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă stabilite de ea.


În perioada 29-30 martie 2018 cele două asociații vor găzdui în Chișinău un atelier de două zile privind modul în care activitatea bibliotecilor susține Agenda 2030 de dezvoltare durabilă. Atelierul este organizat în parteneriat cu (IFLA) prin Programului Internațional de Advocacy (IAP).  La acest atelier vor lua parte 10 bibliotecari din România şi 10 din Republica Moldova, bibliotecari care au susținut până acum sesiuni de training sau informare pentru colegii lor și sunt interesați de activitatea de advocacy în cadrul profesiei.
Invitata specială a acestui workshop este Vesna Vuksan, bibliotecară din Serbia, participantă în cadrul programului de leadership IFLA și coordonator al Grupului IFLA pentru bibliotecari noi (NPSIG). Vesna Vuksan a participat împreună cu reprezentanții ONU la New York la întâlnirea Viziunea Globală a IFLA .
În cadrul atelierului, accentul principal se va pune pe discutarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Agendei 2030 a ONU în relație cu activitatea bibliotecilor în vederea dezvoltării de strategii pentru implementarea și promovarea bibliotecilor și a muncii bibliotecarilor la nivel național.