joi, 21 decembrie 2023

Atelier pentru tineri „Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă”

 Atelier pentru tineri Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă

În contextul celebrării celei de-a 75-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi cu scopul de a ridica gradul de conștientizare a tineretului despre importanța promovării drepturilor omului şi egalității de gen, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova în parteneriat cu UN Human Rights Moldova,  Oficiul ONU pentru drepturile omului în Moldova s-a organizat atelierul pentru tineri Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă.

      

Evenimentul vine în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD- uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordareintegrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.

Cu cuvânt de salut a venit dna Elena Pintilei, Director General BNRM.

Formatorul atelierului: Nicola Petrovski - Coordonatorul Proiectului Coeziunea socială pentru o pace durabilă, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, împreună cu tinerii: elevii de la Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", Centrul de Excelenţă în Construcţii, Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău, au discutat despre rolul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, despre proiectul internațional axat pe construirea păcii durabile și incluzive și a coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru, urmat de vizionarea unui spot video despre picturile murale realizare de artiști din Tiraspol și Chișinău. 
Elevii au avut, de asemenea, șansa de a juca un test privind drepturile omului și de a afla mai multe despre motivul pentru care sărbătorim 10 decembrie - Ziua Drepturilor Omului.

Formatorul Andrei Trubceac - Ofițer de proiect pentru consolidarea păcii, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a pus la discuţie elementele coeziunii sociale, îmbunătăţirea aspectelor legate de drepturile omului şi egalitatea de gen în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean.
Atelierul s-a desfășurat în limbile română și engleză.
 
Ziua de 10 decembrie 2023 marchează cea de-a 75-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Declaraţia a fost proclamată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la Paris la 10 decembrie 1948 şi stabileşte, pentru prima dată, drepturile fundamentale ale omului care trebuie protejate universal. Redactată în peste 500 de limbi, declaraţia este cel mai tradus document din lume.

Astăzi aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU, în total 193 de state.