vineri, 30 octombrie 2020

Adoptarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea

 Adoptarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea

 

La 31 octombrie 2020 se marchează a 20-a aniversare a adoptării Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea, o rezoluție revoluționară care a fost condusă de liderii și organizațiile de femei. Este prima rezoluție care a recunoscut conducerea femeilor pentru realizarea păcii și securității internaționale și a contribuțiilor lor la prevenirea conflictelor, menținerea păcii, soluționarea conflictelor și consolidarea păcii. Implementarea priorităților pentru femei, pace și securitate este un angajament politic cheie în inițiativa Acțiunii secretarului general pentru menținerea păcii (A4P), care reafirmă că participarea deplină, egală și semnificativă a femeilor la procesele de pace și la soluțiile politice este esențială pentru menținerea păcii eficiente și durabile.

 Pentru mai multe informații accesați:

https://peacekeeping.un.org/en/20-years-of-women-peace-and-security & https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security

Istoria  Rezoluției 1325 | Femei, pace și securitate (prezentare video): https://www.youtube.com/watch?v=mZH5hIOyU4Y&feature=emb_logo

http://webtv.un.org/watch/un-secretary-general-issues-call-to-action-on-women-peace-and-security-in-peacekeeping-contexts/6198905054001

Apel la acțiune - Femeile care transformă pacea și securitatea: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_call_to_action-final.pdf

Resurse pentru efectuarea cercetărilor pe această temă:

•Departamentul ONU pentru Operațiuni pentru Pace (DPO): https://peacekeeping.un.org/en

• Femeile în menținerea păcii: https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping

În toate domeniile menținerii păcii, femeile de menținere a păcii au dovedit că pot îndeplini aceleași roluri, la aceleași standarde și în aceleași condiții dificile, ca și omologii lor de sex masculin. Este un imperativ operațional pentru Națiunile Unite să recruteze și să rețină femeile de menținere a păcii.

 • Pacea este misiunea mea (seria video): https://peacekeeping.un.org/en/peace-is-my-mission

În misiunile ONU din întreaga lume, femeile care îndeplinesc roluri civile, militare și polițiene își oferă expertiza în diverse domenii, inclusiv inginerie, corecții și securitate. Contribuțiile lor au un impact de neșters în crearea păcii

 • Lideri și factori de schimbare: femeile care modelează pacea (Raportul anual 2019):

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_wps_2019_digital_1.pdf

• Egalitatea de gen în menținerea păcii (introducere):

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_brochure_2019_english.pdf

• Rezumat politic: Femeile transformă pacea prin menținerea păcii:

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/policy_brief.pdf

• În centrul atenției: participarea semnificativă a femeilor la pacea și procesele politice:

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/final_quartely_infograph-_womens_participation_-_october_2019.pdf

 • ONU Femei - Pace și securitate:

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security

UN Women sprijină reprezentarea și participarea deplină și egală a femeilor la toate nivelurile proceselor de pace și eforturilor de securitate. Activitatea femeilor ONU privind femeile, pacea și securitatea este ghidată de 10 rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU - 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467 și 2493 - și este susținută de o serie de cadre normative conexe , care alcătuiesc agenda mai largă pentru femei, pace și securitate (WPS).

 • Inițiativa Acțiune pentru menținerea păcii (A4P):

https://peacekeeping.un.org/en/action-for-peacekeeping-a4p & https://www.un.org/en/A4P/

 Prin inițiativa Acțiune pentru menținerea păcii (A4P) Antonio Guterrres, secretarul general a solicitat statelor membre, Consiliului de securitate, țărilor gazdă, țărilor care contribuie la trupe și poliție, partenerilor regionali și contribuitorilor financiari să reînnoiască angajamentul nostru colectiv cu menținerea păcii ONU și să se angajeze reciproc pentru a ajunge la excelență.

luni, 12 octombrie 2020

Indexul procedurilor celei de-a 74-a sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU, în cursul anului 2019

Indexul procedurilor (ITP) al Consiliului de Securitate

 Ne face plăcere să anunțăm că Indexul procedurilor care acoperă activitățile celei de-a 74-a sesiuni a Consiliului de Securitate al ONU, în cursul anului 2019, a fost publicat și poate fi consultat online:

https://library.un.org/index-proceedings/trusteeship-council


Indexul procedurilor (ITP) al Consiliului de Securitate este un ghid bibliografic anual al procedurilor și documentației Consiliului, inclusiv comisiile, comitetele și comitetele ad hoc ale acestuia. Acest ITP constă din următoarele părți:

Informații sesionale: listează membrii și ofițerii Consiliului și oferă informații cu privire la regulile de procedură și la rezoluții și decizii;

Lista de verificare a ședințelor: listează ședințele Consiliului și cele ale organismelor sale subsidiare care s-au întrunit în cursul anului;

Ordinea de zi: enumeră aspectele luate în considerare și aduse în fața Consiliului împreună cu rubricile subiectului sub care aceste elemente sunt listate în indexul subiectului;

Index de subiecte: oferă acces la documentația Consiliului de Securitate aranjată alfabetic pe subiecte și listează documentele prezentate Consiliului, reuniunile la care au fost luate în considerare punctele și măsurile întreprinse, dacă este cazul;

Indexarea discursurilor: oferă acces la discursurile care au fost susținute în fața Consiliului de securitate. Indexul este împărțit în trei secțiuni:

țări / organizații

difuzoare

subiecte

Lista documentelor: listează documentele aranjate după simbol;

Rezoluțiile adoptate de Consiliul de securitate: enumeră numerele rezoluției, subiectele, ședințele și datele la care au fost adoptate rezoluțiile;

Grafic de vot: indică votul pentru fiecare rezoluție adoptată de Consiliu.

Colecția completă de publicații ITP poate fi accesată în mod liber la https://library.un.org/index-proceedings

Indexele proceselor sunt pregătite de Biblioteca Dag Hammarskjöld și sunt produse la sfârșitul fiecărei sesiuni / an. Pentru mai multe informații, vizitați https://ask.un.org/search/?keywords=web_itp_en.

Biblioteca oferă un ghid extins de cercetare despre toate aspectele documentației Consiliului de Securitate, inclusiv o listă de veto-uri: https://research.un.org/en/docs/sc

Lista care poate fi căutată cu „Statele membre înregistrate” oferă acces rapid la informații despre apartenența la principalele organisme ONU și declarațiile statelor membre la ONU: https://library.un.org/unms

vineri, 2 octombrie 2020

Raport special: Răspuns cuprinzător al Organizației Națiunilor Unite la COVID-19 - septembrie 2020

 Raport special: Răspuns cuprinzător al Organizației Națiunilor Unite la COVID-19 - septembrie 2020

În cursul anului 2020, boala coronavirusului, sau COVID-19, a luat sute de mii de vieți, a infectat milioane de oameni, a răsturnat economia globală și a aruncat o umbră întunecată în viitorul nostru. Nicio țară nu a fost cruțată. Niciun grup de populație nu rămâne nevătămat. Nimeni nu este imun la efectele sale.

De la începutul pandemiei, sistemul Națiunilor Unite s-a mobilizat devreme și cuprinzător. A condus la răspunsul sănătate la nivel mondial, a oferit asistență umanitară salvatoare de vieți celor mai vulnerabili, a stabilit instrumente pentru răspunsuri rapide la impactul socio-economic și a stabilit o agendă politică largă de acțiune pe toate fronturile. De asemenea, a oferit logistică, servicii comune și sprijin operațional guvernelor și altor parteneri din întreaga lume pe primele linii ale pandemiei, pe măsură ce au organizat răspunsuri naționale la acest nou virus și provocare globală fără precedent.

Acum, la șase luni de la declararea pandemiei, se lansează această prezentare generală actualizată și cuprinzătoare a răspunsului sistemului ONU. Prezentarea generală prezintă îndrumările, lecțiile și sprijinul cheie din primele șase luni ale pandemiei - și indică calea către pașii cruciali care trebuie urmați pentru a salva vieți, a proteja societățile și a recupera mai bine, fără a lăsa pe nimeni în urmă și abordând însăși fragilitățile și lacunele care ne-au făcut atât de vulnerabili în primul rând. De asemenea, indică calea către abordarea șocurilor viitoare - mai ales de la schimbările climatice - spre depășirea inegalităților grave și sistemice care au fost atât de tragice expuse și exacerbate de pandemie.

Pentru a descărca o copie a acestui raport, accesați https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un-comprehensive-response-to-covid-19.pdf

Alte resurse pentru efectuarea cercetărilor asupra pandemiei COVID-19:

https://www.un.org/en/coronavirus

Coronavirus | Națiunile Unite

Pe acest site web puteți găsi informații și îndrumări din partea Organizației Națiunilor Unite cu privire la focarul actual de boală coronavirus (COVID-19) care a fost raportat pentru prima dată din Wuhan, China.

www.un.org

Resursele de cercetare sunt disponibile și de pe site-ul Națiunilor Unite / Biblioteca Dag Hammarskjöld:

Lista întrebărilor frecvente Ask Dag:

https://ask.un.org/search/?q=%22COVID-19%22&t=0

Documente și publicații în Biblioteca digitală a ONU:

https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&p=subjectheading%3A%5BCOVID-19%5D&f=&rm=&ln=en&sf=year&so=d&rg=50&c=United+Nations+Digital+Library+System&of=hb&fti=0&fti=0