duminică, 12 februarie 2023

Actualizarea conţinutului UNiLibrary februarie 2023

 Actualizarea conţinutului UNiLibrary februarie 2023

𝑇𝑖𝑡𝑙𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑡
𝑺𝒊𝒕𝒖𝒂𝒕̦𝒊𝒂 𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄𝒂̆ 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍𝒂̆ 𝒔̦𝒊 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆 2023
Lumea continuă să se confrunte cu crize multiple, interconectate, cu o criză alimentară și energetică exacerbată de războiul din Ucraina, cu o inflație record, declanșând o criză a costului vieții.

Țările în curs de dezvoltare au probleme cu costurile importurilor, iar o criză climatică continuă să facă ravagii în cele mai vulnerabile țări. Pe fondul înăspririi monetare, al consumului redus și al investițiilor private, cheltuielile guvernamentale judicioase vor rămâne esențiale pentru direcționarea redresării economice la nivel mondial. Situația și perspectivele economice mondiale 2023 vor sublinia imperativul măsurilor fiscale de susținere şi pentru a stimula creșterea și a accelera progresul în ODD.
Obiectivele de dezvoltare durabilă:
8 - Muncă decentă și creștere economică
9 - Industrie, inovare și infrastructură
10 - Inegalități reduse
Subiecte conexe: Dezvoltare economică și socială; Comerț Internațional și Finanțe; Sănătate publică

Detalii: https://bit.ly/3lwURCR

𝐿𝑎𝑛𝑠𝑎̆𝑟𝑖 𝑛𝑜𝑖
𝑷𝒓𝒊𝒗𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒔𝒂𝒎𝒃𝒍𝒖 𝒖𝒎𝒂𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒂̆ 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍𝒂̆ 2023

Global Humanitarian Overview 2023 este un instantaneu al tendințelor globale care au condus la creșterea nevoilor umanitare în 2023, o analiză din 2022 și o imagine de ansamblu asupra locurilor în care sistemul funcționează mai bine pentru a-i ajuta pe cei afectați de crize. Global Humanitarian Overview (GHO) este cea mai cuprinzătoare, autorizată și bazată pe dovezi de evaluare a nevoilor umanitare. Prin planuri care acordă prioritate celor mai nevoiași, își propune să combată foamea, bolile ucigașe, violența bazată pe gen și strămutarea.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
3 - Sănătate și stare de bine
8 - Muncă decentă și creștere economică
16 - Pace, Justiție și Instituții Puternice
Subiecte conexe: Dezvoltare economică și socială; Drepturile Omului și Refugiații

Detalii: https://bit.ly/3xnniG1

𝑹𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒈𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏𝒅 𝒕𝒓𝒂𝒇𝒊𝒄𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒂𝒏𝒆 2022
Raportul global al UNODC din 2022 privind traficul de persoane este al șaptelea de acest fel mandatat de Adunarea Generală prin Planul global de acțiune al Națiunilor Unite pentru combaterea traficului de persoane din 2010. Această ediție a Raportului global oferă un instantaneu al tiparelor și fluxurilor de trafic detectate în timpul pandemiei de COVID-19. Acesta acoperă 141 de țări și oferă o imagine de ansamblu asupra răspunsului la traficul de persoane la nivel global, regional și național, prin analiza cazurilor de trafic detectate între 2018 și 2021. Un accent major al acestei ediții a Raportului este pe tendințele de detecție și condamnări. care arată schimbări importante în comparație cu tendințele istorice de când UNODC a început să col
ecteze date în 2003.
Obiectivele de dezvoltare durabilă:
5 - Egalitate de gen
 8 - Muncă decentă și creștere economică
16 - Pace, Justiție și Instituții Puternice
Subiecte conexe: Droguri, criminalitate și terorism; Drept internațional și justiție

Detalii: https://bit.ly/3HXVQ6I

𝑹𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒕̦𝒂̆𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒊 𝒑𝒖𝒕̦𝒊𝒏 𝒅𝒆𝒛𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒕𝒆 2022
Ţările cel mai puțin dezvoltate (LDC), care poartă cea mai mică responsabilitate istorică pentru schimbările climatice, se află pe linia întâi a crizei climatice. Raportul evidențiază strategiile și politicile de dezvoltare pe care trebuie să le implementeze pentru a atinge obiectivele ambițioase la care s-au angajat. Nicăieri nu este nevoie de o „tranziție energetică justă” mai puternică decât în ​​țările cel mai puțin dezvoltate, dar Raportul arată că, în ciuda acestei realități dure, sprijinul internațional pentru adaptarea și dezvoltarea durabilă a țărilor cel mai puțin dezvoltate a fost remarcabil sub ceea ce este necesar, atât în ​​ceea ce privește finanțarea pentru climă, cât și de acces la tehnologii curate. Rapoartele solicită comunității internaționale să fie conștientă de constrângerile instituționale și de capacitate care creează posibilități de adaptare incorectă în țările cel mai puțin dezvoltate și să sporească asistența direcționată pentru țările cel mai puțin dezvoltate, în conformitate cu nevoia acestora de tratament special și diferențiat.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
9 - Industrie, inovare și infrastructură
13 – Acţiunea asupra climei
17 - Parteneriate pentru obiective
Subiecte conexe: Dezvoltare economică și socială; Mediul și schimbările climatice; Comerț Internațional și Finanțe

Detalii: https://bit.ly/3E1z8K2

​​𝑹𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍 2023
Raportul adoptă o abordare a ciclului de viață a procesului de îmbătrânire. Raportul analizează situația persoanelor în vârstă, abordând în același timp legăturile dintre îmbătrânirea populației și obiectivele de dezvoltare durabilă selectate, cu accent pe angajamentul Agendei 2030 de a nu lăsa pe nimeni în urmă, de a promova îmbătrânirea echitabilă și incluzivă. Raportul analizează, de asemenea, Covid-19 și consecințele acestuia, iar efectele sale sunt abordate în toate capitolele. Raportul folosește o perspectivă socială și extinde analiza privind aspectele sociale ale îmbătrânirii, inclusiv implicațiile sale asupra sărăciei și inegalității, asistenței medicale și îngrijirii pe termen lung.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
TOATE Obiectivele de dezvoltare durabilă
Subiecte conexe: Dezvoltare economică și socială; Populație și demografie; Femeile și problemele de gen

Detalii: https://bit.ly/3YB3AT0

𝑹𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏𝒅 𝒅𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒎𝒊𝒔𝒊𝒊 2022
În fiecare an, efectele negative ale schimbărilor climatice devin mai intense, aduc mai multă mizerie și durere sutelor de milioane de oameni de pe tot globul.

Raportul din acest an ne spune că NDC-urile necondiționate indică o creștere cu 2,6°C a temperaturilor până în 2100, cu mult peste obiectivele Acordului de la Paris. Pentru a ajunge pe calea limitării încălzirii globale la 1,5°C, ar trebui să reducem cu 45% din emisiile actuale de gaze cu efect de seră până în 2030. Pentru 2°C, ar trebui să reducem cu 30%. Acest raport ne spune cum să facem o astfel de transformare. Se analizează în profunzime schimbările necesare în furnizarea de energie electrică, industrie, transport, clădiri și sisteme alimentare. Se analizează modul de reformare a sistemelor financiare, astfel încât aceste transformări urgente să poată fi finanțate în mod adecvat. . În fiecare an, ele devin din ce în ce mai mult o problemă de aici și acum, precum și un avertisment asupra consecințelor mai dure care urmează. Suntem într-o urgență climatică. Și totuși, așa cum arată Raportul UNEP privind deficitul de emisii 2022, națiunile amână.
Obiectivele de dezvoltare durabilă:
3 - Sănătate și stare de bine
11 - Orașe și comunități durabile
13 – Acţiunea asupra climei
Subiecte conexe: Mediu și schimbări climatice; sănătate Publică

Detalii: https://bit.ly/3ltsGFc

𝑴𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂̆ 𝑼𝑵𝑪𝑻𝑨𝑫 2022
Această publicație oferă o gamă largă de statistici și indicatori relevanți pentru analiza comerțului internațional, investițiilor și dezvoltării.

Manualul UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare) de Statistică a fost lansat pentru prima dată în 1967. În ultimii 50 de ani, manualul a evoluat pentru a încorpora noi statistici și pentru a se asigura că cititorii au acces la cele mai bune informații posibile disponibile. Ediția din 2021 a Manualului continuă în această tradiție de excelență și inovație. Ca și în anii precedenți, această ediție prezintă estimări „prevăzute în prezent” pentru comerțul total de mărfuri, comerțul total cu servicii și PIB.
Obiectivele de dezvoltare durabilă:
1- Fără sărăcie
8 - Muncă decentă și creștere economică
10 - Inegalități reduse
Subiecte conexe: Dezvoltare economică și socială; Comerț Internațional și Finanțe; Populația și demografia

Detalii: https://bit.ly/3XjSUqQ