luni, 20 iulie 2020

Expoziția „75 de ani, 75 de documente”

Expoziția „75 de ani, 75 de documente”


În acest an, pe 24 octombrie, Organizația Națiunilor Unite aniversează 75 de ani de la fondare. Structura a fost creată în contextul celui de-al Doilea Război Mondial, având misiunea de a asigura „pacea mondială”, „respectarea drepturilor omului”, „cooperarea internațională” și „respectarea dreptului internațional”.
Biblioteca Dag Hammarskjöld a actualizat expoziția online „70 de ani, 70 de documente” pentru a 75-a aniversare a ONU.  Acum se intitulează „75 de ani, 75 de documente”.

Expoziția online evidențiază documente cheie care au modelat relațiile internaționale și au dus la schimbări remarcabile în viața popoarelor lumii. Documentele reprezintă deliberări și angajamente ale statelor membre pe o gamă variată de subiecte, de la menținerea păcii la drepturile omului, dezvoltare, drept internațional și asistență umanitară pentru refugiați și alte populații vulnerabile.
Noua expoziție se bazează pe expoziția online creată inițial pentru a 70-a aniversare a ONU și evidențiază acțiunile și realizările ONU în ultimii 5 ani cu privire la mai multe probleme globale și crize, printre care schimbările climatice, egalitatea de gen, migrația și COVID-19 pandemic.
Expoziția este disponibilă numai în limba engleză.
Prezentarea de diapozitive poate fi descărcată pentru prezentare și tipărită ca fișă pentru a însoți prezentări sau exponate digitale.
Expoziția poate fi accesată online aici:
Expoziția este prezentată și pe site-ul oficial pentru 75 de ani de la Națiunile Unite: