joi, 24 octombrie 2019

Lecția publică cu tematica „Egalitatea – precondiție pentru o viață mai bună"

 Lecția publică cu tematica Egalitatea – precondiție pentru o viață mai bună" (ODD 5)
La 24 octombrie Organizația Națiunilor Unite (ONU) sărbătoreşte cea de-a 74-a aniversare. ONU a fost fondată în 1945, pe ruinele celui de-al doilea război mondial, pentru a menţine pacea şi securitatea internaţională, pentru a dezvolta relaţii de prietenie între naţiuni şi a promova progresul social, un nivel de trai mai bun şi drepturile omului. Astăzi, la 74 de ani de la fondare, ONU are 193 de state membre, R. Moldova fiind de 27 de ani în această familie.
În contextul Zilei Organizației Națiunilor Unite, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii de comun acord cu #OficiulONUpentruDrepturileOmuluiMoldovaa au organizat lecția publică și expoziția de carte cu tematica Egalitatea – precondiție pentru o viață mai bună" (ODD 5), dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.
Obiectivul 5: „Egalitate de gen - Realizarea egalității de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor” are drept scop eliminarea reală a fenomenului discriminării bazate pe gen și prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor, iar drepturile femeilor să fie realizate pe deplin.
Acțiunea vine în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.
Evenimentul a fost deschis de excelenţa sa, #SimonSpringett, noul Coordonator Rezident (CR) desemnat al Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Moldova.
„Egalitatea este un aspect de urgență pentru noi, este o datorie morală și importantă pentru fiecare dintre noi.
 Republica Moldova a parcurs o cale lungă în această direcție și multe lucruri au fost realizate, dar încă multe urmează a fi făcute și pot fi făcute. Și noi cu toții trebuie să ne asigurăm că femeile pot accesa și exercita puterea în luarea deciziilor și la fel să lucrăm împreună pentru a reduce acest decalaj între aplicarea economică dintre femei și bărbați.
… O discuție precum o avem astăzi aici este o modalitate foarte bună de a marca calea spre asigurarea calității de gen încontinuu și pentru asumarea angajamentului de către noi toți de a asigura și de a avea în țară egalitatea de gen deplină …” a menționat excelența sa.
Facilitatorul lecției publice, Olesea Perean, coordonatoare națională în domeniul drepturilor omului, Oficiul ONU pentru drepturile omului,  a întreținut o lecție interactivă, abordănd aspectele:

1.      Rolul femeii de-a lungul istoriei;
2.      Stereotipurile care afectează statutul femeii;
3.      Domeniile in care femeile sunt defavorizate;
4.      Modalitățile de depășire a stereotipurilor si prejudecăților de gen pentru a trăi o viata mai bună.

Moderator:
 Elena Pintilei, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.