marți, 25 iulie 2017

Obiectivele de Dezvoltare Durabila pe înţelesul copiilor

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pe înţelesul copiilor!


Acum este mai ușor să vorbești cu copiii despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
Biroul UNESCO din Brazilia în parteneriat cu Ministerul Educației al Braziliei și Ministerul Mediului au lansat o serie de 8 videoclipuri și publicația "Educația pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă - Obiectivele de învățare", care vine să sensibilizeze comunitățile școlare cu privire la importanța "Educației pentru Dezvoltare Durabilă" (ESD).

sâmbătă, 22 iulie 2017

Recomandările ONU și ale Băncii Mondiale - suport pentru naţionalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Recomandările ONU și ale Băncii Mondiale - suport pentru naţionalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

Reprezentanții Cancelariei de Stat, ai autorităților publice centrale și membrii delegaţiei comune ONU - Banca Mondială s-au întrunit la 21 iulie 2017 în ședință de lucru, pentru a analiza rezultatele misiunii de evaluare a progresului și constrângerilor în procesul de adaptare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) la contextul național. Printre recomandările înaintate de membrii delegației se regăsește continuarea reformelor inițiate în vederea consolidării potențialului autorităților administrației publice pe segmentul dezvoltării durabile. Totodată, a fost accentuată importanța furnizării unor servicii de calitate la nivel local, întreprinderea măsurilor necesare pentru stoparea migrației, precum și  promovarea transparenței financiare.

De asemenea, au fost enunțate domeniile prioritare pentru accelerarea  în procesul de integrare a ODD - lor la nivel naţional și elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030. Conform rezultatelor misiunii, eforturile autorităților urmează a fi concentrate pe următoarele domenii: economic - în vederea creării locurilor noi de muncă;  dezvoltarea regională şi domeniul social - pe segmentul educației, sănătății și mediului. Toate recomandările delegaţiei comune ONU - Banca Mondială, aflată în vizită în Republica Moldova, în perioada 17-21 iulie curent, vor fi prezentate autorităţilor de la Chişinău într-un raport final.  

joi, 20 iulie 2017

Propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă

Propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă Organizația Națiunilor Unite în Moldova invită doritorii să trimită propuneri pentru cartografierea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă în sprijinul dezvoltării cadrului național de planificare strategică pe termen lung până în 2030.

Termen limita: 24 iulie 2017


http://www.undp.md/tenders//tnddetails2/1557/

luni, 10 iulie 2017

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova

Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova


             În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU Moldova, în calitate de partener de dezvoltare-cheie al Republicii Moldova, și Expert-Grup, care a oferit susținere analitică întregului proces. 
             Sarcina a constat în identificarea obiectivelor relevante și prioritare pentru Republica Moldova, precum și adaptarea obiectivelor pentru a satisface specificul național (fără a afecta natura și spiritul țintelor ODD). Este important faptul că procesul a fost foarte transparent: toți factorii de decizie interesați, partenerii de dezvoltare, reprezentanții sectorul privat și organizațiilor societății civile, precum și liderii civici au fost invitați la consultări.

Rezultatele procesului de consultare cu privire la adaptarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 la contextul Republicii Moldova. Vezi raportul la urmatorul link: joi, 6 iulie 2017

Organizația Națiunilor Unite vrea să audă de la tine!!!Fiecare din noi poate contribui la dezvoltarea ODD-urilor. Fă-ţi auzită vocea şi completează următorul chestionar:  https://myworld2030.org/

#ODD-uri, #ObiectivedeDezvoltareDurabila

Republica Moldova și-a asumat să integreze în politicile naționale 106 ținte ale Agendei globale 2030

Republica Moldova și-a asumat să integreze în politicile naționale 106 ținte ale Agendei globale 2030


Republica Moldova și-a asumat să atingă 106 ținte pentru o viață mai bună până în anul 2030. Respectivele ținte reprezintă rezultatul adaptării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, pe care Moldova s-a angajat să o pună în aplicare, împreună cu alte 192 de state membre ale ONU, prin adoptarea Declarației Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, care a avut loc la New York în septembrie 2015.

În Republica Moldova, Cancelaria de Stat, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, a desfășurat consultări, la care au participat peste 200 de persoane și a analizat peste 60 de avize. Rezultatele acestui proces au fost prezentate pe 4 iulie 2017.

Lilia Palii, secretar general al Guvernului, a reiterat gratitudine Organizației Națiunilor Unite pentru suportul acordat în procesul de naționalizare a ODD-urilor și angajamentele de a susține efortul Guvernului în elaborarea noului cadru de planificare strategică Moldova 2030: “Agenda globală de dezvoltare poate deveni în Republica Moldova una de succes doar dacă la acest moment incipient, țara va face o prioritizare corectă a țintelor, care urmează a fi atinse, prin corelarea cu agenda de reforme și așteptările societății. Este important să analizăm rezultatele obținute în implementarea acesteia, să ne ajustăm prioritățile și țintele la nivel național, inclusiv luând ca referință și obiectivele de dezvoltare asumate la nivel internațional”.
Astfel, în urma consultărilor cu actorii relevanţi, au fost formulate recomandări practice cu privire la integrarea a 106 ținte ale Agendei 2030 în documentele de politici la nivel național. În continuare, autoritățile urmează să ajusteze strategiile sectoriale și programele bugetare în vederea implementării angajamentelor asumate.
Raportul constată că agenda națională de politici este aliniată doar parțial la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), iar o treime din ținte nu sunt reflectate în niciun fel în documentele naționale de politici. Doar 11% din țintele globale sunt aliniate cu documentele naționale de politici și, prin urmare, nu necesită ajustări pentru a fi preluate.
În același timp, majoritatea țintelor (57%), sunt aliniate doar parțial la documentele de politici ale Republicii Moldova – se regăsesc doar unele componente ale acestor ținte și, prin urmare, strategiile naționale relevante necesită să fie ajustate pentru a reflecta mai bine spiritul și detaliile țintelor ODD.
Cele mai multe ținte aliniate fac parte din sectorul „mediu”, iar cele mai multe ținte nealiniate – din sectorul „guvernanță și drepturile omului”.
Succesul punerii în practică a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă depinde de fiabilitatea cadrului de planificare strategică. Este nevoie de o viziune națională pe termen lung cu privire la documentul care va include ţintele prioritare ale Agendei 2030 globale naționalizate, adică Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă „Moldova 2030”.
Strategia „Moldova 2030” urmează a fi elaborată de Cancelaria de Stat până în decembrie 2017, cu sprijinul ONU Moldova și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova.

luni, 3 iulie 2017

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite (UNDL), din acest moment este disponibilă pentru a fi accesată liber. Rezultat al unei colaborări de succes dintre Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL) de la Sediul Națiunilor Unite și Biroul pentru Națiunile Unite din Biblioteca din Geneva, platforma folosește tehnologii inovative cu sursă deschisă pentru a oferi acces la materialele în format digital produse de ONU. Conținuturi vor fi adăugate în mod continuu iar sistemul va fi îmbunătățit permanent.Ce se poate găsi în UNDL?
- documente ONU și publicații cu acces deschis
- date privind exprimarea voturilor, hărți și discursuri
- conținut în mai mult de șase limbi.

Vezi biblioteca digitală a ONU la link-ul https://digitallibrary.un.org/?ln=en