joi, 6 octombrie 2022

Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - octombrie 2022

 

Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - octombrie 2022

 Titlu recomandat

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎̆ 2021/2022


Raportul asupra dezvoltării umane reprezintă o conversație centrată pe inegalități, integrând și alte teme importante legate de incertitudinile din antropocen: transformări la nivel societal, impacturi asupra sănătății mintale, polarizare politică, dar și, în mod crucial, oportunități. Raportul susține că, în cele din urmă, dublarea dezvoltării umane este esențială pentru un viitor mai prosper pentru toți.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210016407/read

Lansări noi

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑖̂𝑛 2022


Raportul Secretarului General privind activitatea Organizației este publicat ca răspuns la articolul 98 din Carta ONU și evidențiază modul în care Secretariatul ONU traduce resursele în impact. Raportul acoperă nouă secțiuni, inclusiv creștere economică susținută și dezvoltare durabilă, menținerea păcii și securității internaționale, drepturile omului, prevenirea criminalității și promovarea justiției și a dreptului internațional.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210019842/read


𝐷𝑒𝑝𝑎̆𝑠̦𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟: 𝑐𝑎̆𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑒𝑐𝑜-𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

Această strategie stabilește prioritățile și temele Institutului de Cercetare al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Socială în perioada 2021-2025. Strategia de faţă integrează cercetarea, comunicarea, implicarea politicilor, rezultatele și impactul - și este calibrat în funcție de contextul social, economic și politic în mișcare rapidă, deoarece are un impact asupra dezvoltării. Este produsul muncii cu o gamă largă de părți interesate și ține cont de preocupările de politică și dezbaterile academice.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210021609/read


𝑆𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑡̦𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 2021

Acest raport oferă noi perspective asupra evoluției agriculturii și silviculturii certificate. Furnizează date despre 14 standarde majore de durabilitate pentru banane, cacao, cafea, bumbac, palmier ulei, boabe de soia, trestie de zahăr, ceai și produse forestiere. Raportul din 2021 adaugă date din 2019, arătând că standardele de durabilitate continuă să-și extindă acoperirea terenului. Acest raport ajută la formarea deciziilor factorilor de decizie, producătorilor și întreprinderilor, care lucrează pentru a aborda provocările sistemice legate de muncă și de mediu prin producție sustenabilă certificată.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210014953/read


𝐺ℎ𝑖𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟e𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

Acest Ghid privind evaluarea impactului comercial este conceput pentru a ajuta factorii de decizie politică comercială și practicienii din țările în curs de dezvoltare să aibă informații cuprinzătoare despre: când și cum să se efectueze o evaluare a impactului; de unde să obțină informații detaliate; tehnice despre desfășurarea și utilizarea evaluărilor de impact și modul în care rezultatele din evaluările impactului pot fi interpretate și puse în practică.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210012546/read


𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑎𝑙𝑒: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒, 𝑎𝑝𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒

Raportul își propune să ofere factorilor de decizie politică informații despre tendințele emergente, concentrându-se pe cerințele cheie pentru accesul incluziv și accesibil la servicii esențiale. Acesta include o privire de ansamblu asupra cadrelor politice internaționale, descrie caracteristicile serviciilor de rețea de apă, canalizare și energie și le plasează în cadrul de protecție a consumatorilor de incluziune, accesibilitate și drepturi. Ea consideră rolul pe care trebuie să îl joace piețele competitive și conține opțiuni de politică în lumina durabilității.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210013420/read


𝐴𝑐𝑡𝑒 𝑠̦𝑖 𝑖̂𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡̦𝑖𝑖 𝑛𝑟. 7

Această carte de referință bilingvă (franceză-engleză) mult așteptată include texte indispensabile precum Carta Națiunilor Unite, Statutul Curții Internaționale de Justiție, Regulamentul Curții, Instrucțiuni practice și alte documente relevante. Include, de asemenea, indecși exhaustivi în ambele limbi oficiale care fac referire la aceste documente prin statut, regulament și direcție de practică.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210012553/read