duminică, 13 martie 2022

Bibliotecile depozitare ale ONU lunar - martie 2022

Bibliotecile depozitare ale ONU lunar - martie 2022

 Rapoarte/publicaţii ONU

𝑼𝑵 𝑾𝒐𝒎𝒆𝒏 𝑺𝒕𝒓𝒂𝒕𝒆𝒈𝒊𝒄 𝑷𝒍𝒂𝒏 2022–2025

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑢𝑙 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐 𝑎𝑙 𝑈𝑁 𝑊𝑜𝑚𝑒𝑛 2022–2025


UN Women este agenţia Organizaţiei Natiunilor Unite (ONU) dedicată promovării egalităţii de gen şi abilităţii femeilor.

Planul Strategic 2022–2025 va ghida UN Women pentru următorii patru ani – cu privirea către termenul limită din 2030 pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). Ea articulează modul în care UN Women își va valorifica triplul mandat unic – care include sprijin normativ, coordonarea sistemului ONU și activități operaționale – pentru a mobiliza acțiuni urgente și susținute pentru a atinge egalitatea de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor și pentru a sprijini realizarea Agendei 2030. pentru Dezvoltare Durabilă.

Planul strategic se bazează pe constatările cheie dintr-un proces consultativ amplu, analiza lecțiilor învățate și recomandările din evaluări, audituri, inclusiv cele din revizuirea și evaluarea pe 25 de ani a Declarației și Platformei de acțiune de la Beijing.

25-year review and appraisal of the Beijing Declaration and Platform for Action.

Mai multe informații: https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/09/un-women-strategic-plan-2022-2025

 


𝑪𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕𝒆
𝑪𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 2022: 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕𝒔, 𝑨𝒅𝒂𝒑𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝑽𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚

𝑆𝑐ℎ𝑖𝑚𝑏𝑎̆𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑒 2022: 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖, 𝑎𝑑𝑎𝑝𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒

Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice (IPCC), un organism al Națiunilor Unite dedicat exclusiv analizei științei din spatele schimbărilor climatice, tocmai a lansat raportul său mult așteptat: Schimbările Climatice 2022: Impacturi, Adaptare și Vulnerabilitate.

Acest raport extrem de important al ONU – scris de 270 de oameni de știință din 67 de țări și aprobat de 195 de guverne – arată în termeni foarte clari că înrăutățirea impactului asupra climei face ravagii în fiecare parte a lumii și afectează fiecare ființă vie de pe planetă: oameni, animale. , plante, ecosisteme întregi. Raportul sună un avertisment puternic că sunt necesare imediat acțiuni mult mai îndrăznețe pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, precum și pentru a se adapta la impactul crescând asupra climei și pentru a proteja pe cei mai vulnerabili.

Mai multe informații:  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/

Descărcați raportul complet: https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf

marți, 1 martie 2022

30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite

30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite

 

La data de 2 martie 2022 se împlinesc 30 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Organizaţia Naţiunilor Unite. Această decizie a avut semnificaţia recunoaşterii independenţei Republicii Moldova pe plan internaţional.


Republica Moldova a devenit membru ONU pe data de 2 martie 1992, odată cu adoptarea de către Adunarea Generală ONU a Rezoluţiei A/RES/46/223.

Fiind un forum universal de dezbatere a problemelor globale, Republica Moldova acordă o importanţă deosebită rolului ONU în promovarea democraţiei şi a drepturilor omului, menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, dezvoltarea economică şi socială, respectarea principiilor  dreptului internaţional şi a supremaţiei legii.

Un rol important în promovarea intereselor şi priorităţilor naţionale în cadrul ONU îl au misiunile ţării noastre acreditate pe lângă organizaţie şi Oficiile sale la New YorkGeneva şi Viena, precum şi în alte capitale unde îşi au sediul mai multe agenţii specializate ONU, fonduri şi programe.

În calitate de membru ales al unor importante organe elective ale ONU, precum Consiliul Economic şi Social, Consiliile Executive ale PNUD/UNFPA/UNOPS/UNICEF, Consiliul Drepturilor Omului, etc., ţara noastră a  participat plenar la eforturile multilaterale orientate spre rezolvarea problemelor internaţionale cu caracter economic, social, cultural sau umanitar şi promovarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 

Imediat după aderarea Republicii Moldova la familia ONU, mai multe din aceste agenţii, fonduri şi programe şi-au deschis, cu acordul Guvernului RM, oficii în ţară în vederea susţinerii activităţilor de promovare a democraţiei, bunei guvernări, prosperităţii, drepturilor omului şi consolidarea unui stat de drept modern şi european.

ONU în Moldova este un partener cheie, care susține procesul de naționalizare și implementare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Sistemul ONU a oferit susținere Republicii Moldova în procesul de adaptare a Agendei 2030 la contextul țării, fapt care implică stabilirea unui sistem de raportare și evaluare a progresului  de realizare  a fiecărui obiectiv relevant pentru Moldova.

Organizaţia Naţiunilor Unite a fost fondată după cel de-al doilea război mondial, în 1945, fundamentată pe principiile consfinţite în Carta ONU , în scopul menţinerii păcii şi securităţii internaţionale, promovării bunăstării şi drepturilor omului.

Actualmente organizaţia cuprinde 193 de state membre care participă la abordarea şi identificarea soluţiilor pentru problemele globale într-un cadru internaţional unic de dialog şi cooperare. Organele principale ale ONU sunt: Adunarea GeneralăConsiliul de Securitate, Consiliul Economic şi Social (ECOSOC) şi Curtea Internaţională de Justiţie.

Mandatul ONU cuprinde o serie largă de domenii precum: desfăşurarea operaţiunilor de menţinere a păcii, prevenirea conflictelor şi oferirea asistenţei umanitare, activităţi operaţionale pentru dezvoltare ş.a. De asemenea, organizaţia oferă o platformă globală de abordare şi luare a deciziilor asupra provocărilor cu care se confruntă comunitatea internaţională precum dezvoltarea durabilă, schimbările climaterice, contracararea terorismului, dezarmarea, bunăstarea populaţiei, promovarea democraţiei şi a drepturilor omului ş.a.  

Republica Moldova a aderat la ONU la 2 martie 1992, în ziua în care a fost declanşat războiul de pe Nistru.

Rezoluția Consiliului de Securitate cu recomandarea de a admite Republica Moldova în Organizația Națiunilor Unite a fost votată de Adunarea Generală unanim pe data de 2 martie. Tot atunci, Mircea Snegur a rostit de la tribuna ONU un discurs în care a vorbit despre Republica Moldova și locul ei în arhitectura internațională.

 


Iată doar câteva spicuiri din discursul președintelui Mircea Snegur rostit pe 2 martie la New York: „Profitând de aflarea mea la această înaltă tribună, declar cu toată responsabilitatea că Republica Moldova promovează și va promova și pe viitor la nivelul de stat o politică îndreptată spre ocrotirea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.

În continuare, Mircea Snegur a vorbit despre pașii întreprinși de diplomații moldoveni pentru integrarea statului nostru în sistemul de relații internaționale. „La 10 septembrie 1991, Parlamentul a adoptat o hotărâre prin care a recunoscut întru totul rolul excepțional al instrumentelor care configurează drepturile și libertățile fundamentale ale omului”, a declarat președintele moldovean.

Spre finalul discursului, Mircea Snegur a ținut să specifice că "timp de decenii, poporul Republicii Moldova a fost obiectul unor experimente monstruoase și privațiunile prin care a trecut și-au lăsat amprenta asupra întregii lui existențe... Vreau să vă asigur că Republica Moldova va respecta cu strictețe principiile consfințite în Carta Organizației Națiunilor Unite și va face totul pentru a contribui la realizarea lor".

Aderarea Republicii Moldova la Organizația Națiunilor Unite a fost cel de-al doilea pas istoric, după Declarația de Independență, care a dat lumii de știre despre existența și bunele intenții ale unui popor trecut prin grele încercări în istoria sa milenară.