marți, 14 mai 2019

Conferința publică cu genericul: „Familia- simbol și valoare supremă” în imagini


„Piatra de temelie a societății este familia. Când s-a prăbușit familia, s-a prăbușit totul”                                                                   ( Părintele Atanasie Ștefănescu)


Cu prilejul celebrării Zilei Internaționale a Familiei, cât și în sprijinul Agendei 2030 de promovare şi susţinere a celor 17 ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă), Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, a organizat Conferința publică și vernisarea expoziției cu genericul „Familia-simbol și valoare supremă”.
Ziua Internațională a Familiei este celebrată în conformitate cu decizia Adunării Generale a Organizației Națiunilor  Unite , adoptată din 20 septembrie 1993.
 Începând cu anul 2010, Ziua Familiei a devenit sărbătoare națională și în Republica Moldova.
Scopul evenimentului a fost promovarea valorilor în familie, cum ar fi: toleranța, dragostea, responsabilitatea, egalitatea, respectul, iertarea, răbdarea, ajutorul reciproc.
E adevărat școala și societatea contribuie mult la dezvoltarea lor, dar realmente aceste particularități le învățăm din Familie. Nu trebuie neglijat rolul părinților în educația copiilor, fiindcă pe ce valori va pune accentul părintele, aceste roade le va culege.
D-na Elena Pintilei, Directorul General al Bibliotecii Naționale, a menționat faptul că acest eveniment, dar și expoziția de carte tematică, vin în susținerea Familiei, a valorilor incontestabile create în Familie, întru susținerea celor 17 ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă) bazate pe respectarea drepturilor omului, egalitatea de gen, sănătate, bunăstare, educație de calitate.
Pe parcursul conferintei, cu luări de cuvânt au venit:
Gheorghe Trofin, șef interimar al Direcţiei politici de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova a vorbit despre rolul familiei în societate.
Doctorul habilitat în pedagogie Larisa Cuznețov și Răileanu Olga, lector universitar au vorbit tinerilor despre familie pentru a-i sensibiliza și a-i motiva sa-și construiască familii fericite.
Nina și Ion Stratulat au împărtășit tinerilor „ tainele” unei familii fericite.
Spre finalul conferinței, Elena Pintilei, Director General al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a înmânat o donație de carte școlii profesionale nr.5 pentru relațiile de colaborare dintre instituții.

miercuri, 8 mai 2019

ONU : Omenirea pe cale de a provoca cea de-a șasea extincție în masă

Grupul de experţi ai ONU în domeniul biodiversităţii (IPBES)  au făcut concluzii cutremurătoare…

Circa un milion de specii de animale şi de plante sunt în pericol de extincţie, în ritm accelerat, iar natura ce permite omenirii să trăiască e condamnată să îşi continue declinul în lipsa unei “schimbări profunde” a modelelor de producţie şi de consum.

Raportul IPBES prezintă o imagine sumbră a viitorului fiinţelor umane, care depind de natură pentru a bea, a respira, a mânca, a se încălzi sau a se vindeca de anumite boli.
“Suntem pe cale de a eroda chiar fundamentele economiilor noastre, mijloacele noastre de trai, securitatea alimentară, sănătatea şi calitatea vieţii din întreaga lume”, a declarat Robert Watson, preşedintele IPBES.
Defrişările, agricultura intensivă, pescuitul excesiv, urbanizarea galopantă, mineritul au făcut ca 75% din mediul înconjurător să fie ″grav afectat″ de activităţile umane, la fel şi 66% din mediul marin. 
Rezultatul este sumbru: circa 1 milion de specii de animale şi plante dintre cele 8 milioane estimate pe planetă sunt în pericol de extincţie, din care ″multe vor dispărea în deceniile următoare″.
Constatarea este în conformitate cu ceea ce au descris cercetătorii de-a lungul anilor: începutul celei de-a şasea “extincţii în masă” - care nu este menţionată în raport -, prima de care omul este responsabil şi totodată ″prima care poate fi oprită dacă vom acţiona decisiv, acum”, după cum a notat Mark Tercek, preşedintele organizaţiei Nature Conservancy.
Cei cinci principali vinovaţi sunt clar identificaţi în textul la care au lucrat 450 de experţi timp de trei ani: utilizarea terenurilor (agricultură, defrişări), exploatarea directă a resurselor (pescuit, vânătoare), schimbările climatice, poluarea şi speciile invazive.
Însă, chiar dacă este respectat obiectivul prevăzut în Acordul de la Paris, de limitare a încălzirii globale la maximum +2°C, schimbările climatice ar putea urca în clasament, agravând în acelaşi timp ceilalţi factori.
Din fericire, anumite acţiuni pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea avea efecte benefice directe pentru natură, contribuind probabil la ieşirea din acest cerc vicios.
Primul obiectiv: sistemul agroalimentar. Hrănirea a 10 miliarde de oameni în 2050 într-un mod ″durabil″ implică transformarea producţiei agricole (agroecologie, o mai bună gestionare a apei), dar şi a obiceiurilor de consum (dietă, gestionarea deşeurilor), se subliniază în raport.
“Salutăm apelul la o schimbarea a regimurilor alimentare, printr-o hrană bazată mai mult pe plante pentru reducerea consumului de carne şi produse lactate, care au efecte negative cunoscute asupra biodiversităţii, schimbărilor climatice şi sănătăţii umane”, a comentat Eric Darier de la Greenpeace.
Sinteza raportului nu menţionează în mod direct reducerea consumului de carne, formularea fiind modificată în comparaţie cu versiunea preliminară a textului. Modificarea operată reprezintă probabil un semnal al ostilităţii din partea unor ţări producătoare de carne, notează AFP.
“Schimbările profunde pot determina o opoziţie din partea celor care au un interes direct în acest status-quo, însă o astfel de opoziţie poate fi depăşită în beneficiul interesului general”, a comentat Robert Watson.
Deşi acest raport evocă unele direcţii, fără a fi prescriptiv, rămâne de văzut dacă statele membre ale Convenţiei ONU privind diversitatea biologică (COP15) vor stabili, în cadrul reuniunii lor din China de anul viitor, obiectivele ambiţioase la care speră apărătorii mediului pentru o planetă durabilă până în 2050.
Raportul IPBES menţionează şi alte instrumente pe care guvernele le au la dispoziţie pentru îmbunătăţirea “durabilităţii” sistemului economic, precum cote de pescuit “eficiente” şi o reformă a ajutoarelor publice şi a fiscalităţii. Documentul aminteşte chiar necesitatea îndepărtării de dogma creşterii economice. “Este vorba despre luarea în considerare a calităţii vieţii şi nu a creşterii economice ca obiectiv”, a indicat pentru AFP unul dintre principalii autori ai raportului, Eduardo Brundizio.
Omul depinde de natură pentru a trăi, însă este el astfel condamnat la dispariţie? “Probabil că nu” şi cu siguranţă nu pe termen scurt, răspunde unul dintre autorii textului, Josef Settele. Însă “nu vrem doar să supravieţuim. Este chiar miza acestui raport”, a adăugat Eduardo Brundizio, insistând din nou pe “calitatea vieţii”. Calitate care riscă să se deterioreze în continuare pentru cei mai săraci oameni din lume, notează raportul, dar şi pentru zonele locuite de popoarele indigene, extrem de dependente de natură.
Capitala Franţei a găzduit, în perioada 29 aprilie - 4 mai, cea de-a şaptea reuniune plenară a Platformei Interguvernamentale privind Biodiversitatea şi Serviciile Ecosistemelor (IPBES-7).
Cea de-a 6-a ediţie a reuniunii, organizată anul trecut la Medellin, s-a încheiat cu avertismente severe privind degradarea ″critică″ a terenurilor, dar cu speranţa de a putea atinge câteva ţeluri cuprinse în Obiectivele Aichi pentru Biodiversitate, stabilite în Japonia pentru 2020.
“Nu este prea târziu să acţionăm, însă numai dacă începem să o facem acum” şi printr-o “schimbare transformatoare” a societăţii noastre pentru încetinirea “motoarelor” pierderii biodiversităţii ce ameninţă omul cel puţin la fel de mult ca schimbările climatice, a adăugat Robert Watson.
IPBES este un organism interguvernamental, care are în prezent 132 membri şi care evaluează starea biodiversităţii şi serviciile ecosistemelor furnizate către societate, ca răspuns la solicitările factorilor de decizie.
IPBES este organizat şi funcţionează sub auspiciile unor entităţi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite - UNEP, UNESCO, FAO şi UNDP -, iar funcţionarea sa este gestionată de UNEP.

Vezi sursa: stirileprotv.ro

marți, 7 mai 2019

 Conferinţa publică "Familia - simbol şi valoare supremă"

Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova invită doritorii la Conferința publică cu genericul „Familia-simbol și valoare supremă”, încadrată în campania de promovare a  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ONU. Recunoscând importanţa bibliotecii în instruirea, formarea şi educarea tinerei generaţii, acțiunea vine și în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Obiectivele prevăd eradicarea sărăciei și foametei și stabilesc un spectru larg de scopuri economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.

Conferința publică sus numită are tangențe cu mai multe obiective, cum ar fi :
  • Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă;
  • Obiectivul 4: Educaţie de calitate – Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de învăţare de-a lungul vieții pentru toţi;
  • Obiectivul 5: Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor;
  • Obiectivul 16: Pace, justiție şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

https://www.facebook.com/obiectiveleglobale/videos/646944489081261/
 
Participanți:
Larisa Cuznețov - doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, specialist în consilierea familiei, psiholog;
Nina Stratulat, Ion Stratulat –povestea unei familii fericite, formând un cuplu de 53 de ani;
Olga Răileanu - lector universitar, doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”;
Gheorghe Trofin - șef interimar al Direcţiei politici de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale al Republicii Moldova.