marți, 30 ianuarie 2024

Conținut nou în Biblioteca Digitală ONU - ianuarie

 

Conținut nou în Biblioteca Digitală ONU - ianuarie

 

Titlu recomandat
World Economic Situation and Prospects 2024
Situația economică mondială și perspectivele 2024


Ediția din 2024 a raportului Națiunilor Unite privind situația și perspectivele economice mondiale vine pe fondul inegalităților economice globale puternice și a tensiunilor geopolitice ridicate. În timp ce economiile bogate și-au revenit în mare parte din cauza pandemiei de COVID-19, economiile în curs de dezvoltare au pierdut teren.
Citiţi online:  https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213586440

Publicaţii noi


Global Humanitarian Overview 2024
Privire de ansamblu umanitară globală 2024Global Humanitarian Overview (GHO) este cea mai cuprinzătoare, autorizată și bazată pe dovezi de evaluare a nevoilor umanitare. Prin planuri, care acordă prioritate celor mai nevoiași, își propune să combată foamea, bolile ucigașe, violența bazată pe gen și strămutarea.
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213587089
The Global Climate 2011-2020: A Decade of Accelerating Climate Change
Clima globală 2011-2020: un deceniu de accelerare a schimbărilor climatice


Acest raport fundamental explorează componentele critice ale climatului global între 2011 și 2020. Având o perspectivă pe termen mai lung decât rapoartele anuale, Raportul Decadal transcende variabilitatea interanuală, subliniind, de exemplu, modul în care fiecare deceniu din anii 1990 a fost mai cald decât cel precedent. Arată fără îndoială că concentrațiile de gaze cu efect de seră au crescut în atmosferă, contribuind astfel la niveluri record de încălzire a solului și oceanului.

Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/97892631133822023 State of Climate Services: Health
2023 Starea serviciilor climatice: sănătate

Interconexiunea dintre climă și sănătate este incontestabilă. Clima, exacerbată de schimbările climatice, reprezintă amenințări sistematice și grave la adresa sănătății umane. S-a demonstrat că schimbările climatice au un impact asupra sănătății umane în multe moduri complexe, inclusiv prin deces, răni și îmbolnăviri din cauza stresului termic, perturbarea ecosistemelor și a sistemelor alimentare, creșterea numărului de boli transmise de alimente, apă și expunerea la poluarea aerului.

Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789263113351Least Developed Countries Report 2023
Crisis-resilient Development Finance
                                        Raportul țărilor cel mai puțin dezvoltate 2023
                                        Finanțare pentru dezvoltare rezistentă la criză

În 2023, PIB-ul (produsul intern brut) combinat al țărilor cel mai puțin dezvoltate a fost cu 10% sub nivelul pe care l-ar fi atins dacă s-ar fi susținut tendința de creștere pre-pandemică (2010-2019). În consecință, cel puțin alte 15 milioane de oameni din țările cel mai puțin dezvoltate trăiesc acum în sărăcie extremă, guvernele lor fiind puternic constrânse în capacitatea lor de a susține investiții adecvate în serviciile publice sau de a investi în progresul dezvoltării.
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213585368

 
 
SME Competitiveness Outlook 2023
 Small Businesses in Fragility: From Survival to Growth
                               Perspectivele competitivității IMM-urilor în 2023
                     Afaceri mici în fragilitate: de la supraviețuire la creștere

Această Perspectivă privind competitivitatea IMM-urilor (întreprinderi mici şi mijlocii) evaluează impactul conflictului și al fragilității asupra performanței afacerii. Acesta dezvăluie un indice de expunere la fragilitate și arată că fragilitatea, așa cum se confruntă cu firmele, poate fi redusă cu 25% dacă aceștia iau măsuri pentru a consolida competitivitatea. Raportul constată că sprijinul direct acordat firmelor este util și trebuie completat de reforme care să promoveze pacea și stabilitatea și să îmbunătățească mediul de afaceri.
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213586228
World Public Sector Report 2023
Transforming Institutions to Achieve the Sustainable Development Goals After the Pandemic
Raportul sectorului public mondial 2023
Transformarea instituțiilor pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă după pandemie


Acest raport examinează rolul pe care inovațiile și schimbările instituționale și de guvernanță naționale care au apărut în timpul pandemiei de COVID-19 îl pot juca în progresul către Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Consecințele pandemiei amenință să deraieze progresul și să facă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) mai dificil de atins.
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213585023
Population & Vital Statistics Report 2023
Raport privind populația și statisticile vitale 2023

Acest număr al Raportului privind populația și statistica vitală prezintă date pentru țări sau zone privind mărimea populației (totală, masculină și feminină) din cel mai recent recensământ disponibil, dimensiunea totală estimată a populației pentru 2020 sau 2021 (anul disponibil ulterior) și numărul și rata evenimentelor vitale (născuți vii, decese și decese infantile) pentru ultimul an disponibil din ultimii 15 ani (2007-2021).
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/theme/unp-population-demography

marți, 16 ianuarie 2024

Biblioteca Digitală ONU – ianuarie 2024

Biblioteca Digitală ONU - ianuarie 2024


Emissions Gap Report 2023 : broken record: temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again)
Raport privind diferența de emisii 2023: record doborât: temperaturile au atins noi maxime, dar lumea nu reușește să reducă emisiile (din nou)

Pe măsură ce emisiile de gaze cu efect de seră ating noi maxime, recordurile de temperatură scad și impactul asupra climei se intensifică.  
Cea de-a 14-a ediție a raportului reunește cei mai de top oameni de știință din lume în domeniul climei pentru a analiza tendințele viitoare în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a oferi soluții potențiale la provocarea încălzirii globale.

Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4027834?ln=en

The climate-changed child : a children's climate risk index supplement
Copilul cu schimbări climatice: un supliment pentru indicele de risc climatic pentru copii

Schimbările climatice amenință viața, sănătatea și bunăstarea copiilor. Ei sunt cei mai vulnerabili la efectele sale, iar cei care locuiesc în comunități cu venituri mici sunt expuși unui risc deosebit de mare de vătămare. Corpurile și mințile lor sunt deosebit de vulnerabile la impactul schimbărilor climatice, cum ar fi poluarea, bolile mortale și vremea extremă.

Acest raport se bazează pe raportul Indicele Riscului Climatic al Copiilor (CCRI) și examinează una dintre aceste componente – deficitul de apă (disponibilitatea fizică a apei) împreună cu vulnerabilitatea apei (combinația dintre deficitul de apă și lipsa accesului la serviciul de apă potabilă).

Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4026861?ln=en

The global climate 2011-2020 : a decade of accelerating climate change
Clima globală 2011-2020: un deceniu de accelerare a schimbărilor climatice

Starea decenală a climei 2011-2020 este rezultatul colaborării dintre Organizația Meteorologică Mondială, Serviciile Naționale Meteorologice și Hidrologice Membre OMM din regiune, oficiile naționale de statistică și agențiile specializate ale Națiunilor Unite.
Acest efort prin colaborarea multi - agenție oferă un rezumat al stării climatice, evenimentelor extreme și impacturilor socio-economice din 2011-2020.

Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4029046?ln=en