joi, 27 mai 2021

Egalitatea în drepturi și nediscriminarea ca și precondiție pentru dezvoltarea durabilă

Egalitatea în drepturi și nediscriminarea ca și precondiție pentru dezvoltarea durabilă

În contextul marcării a 9 ani de la implementarea Legii cu privire la asigurarea egalității, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova cu suportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova și în parteneriat cu Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, au organizat discuția publică online cu participarea tinerilor, cu genericul: “Egalitatea în drepturi și nediscriminarea ca și precondiție pentru dezvoltarea durabilă” (ODD 5,10), dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a reunit peste 100 participanți din întreaga comunitate.

Combaterea discriminării și asigurarea egalității sunt valori, care ar trebui promovate în orice societate democratică. Egalitatea oportunităților și a rezultatelor sunt precondițiile de bază pentru dezvoltare durabilă. Republica Moldova și-a manifestat dedicația pentru aceste valori o dată ce a adoptat Constituția, cât și prin adoptarea legii privind asigurarea egalității. Promovarea egalității și nedescriminării este una dintre prioritățile activității CI ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a RM.

Scopul discuției a urmărit ridicarea gradului de conștientizare a tineretului cu privire la conceptul de egalitate și nediscriminare, standardele internaționale în domeniu, legea privind asigurarea egalității, dar și rolul și mecanismele de activitate a Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității.

Formatorii: Bea Ferenci, Consilieră în domeniul drepturilor omului, Oficiul ONU pentru drepturile omului din Moldova (OHCHR Moldova) a vorbit despre standardele internaționale în domeniul egalității și nediscriminării; Ian Feldman, Președintele Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității a ținut un discurs referitor la Cadrul juridic privind combaterea discriminării;

Olesea Perean, ofițeră în domeniul drepturilor omului, a venit cu un exercițiu practic „Unde tragi linia”după care au urmat întrebări și răspunsuri față de experți.


Participanții din instituțiile de învățământ și cultură (Universitatea Slavonă din Moldova, facultatea de litere; Liceul Teoretic "Ion Creangă" Chișinău; Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu”,Ocnita; Liceul Teoretic ,,Pro Succes"; Centrul de Excelenţă în Construcţii din Republica Moldova; Colegiul Tehnologic din Chișinău; Biblioteca Publică Larga Nouă Cahul; Biblioteca „Stefan Cel Mare și Sfânt”; Biblioteca publică Coșernița, Florești) au fost implicați în activități practice care au contribuit la îmbunătățirea nivelului de înțelegere a conceptului de egalitate și nediscriminare și importanța acestuia, inclusiv pentru persoanele din grupuri vulnerabile discriminării. 


La 25 mai 2012 Republica Moldova a recunoscut importanța asigurării egalității și nedescriminării, definirea discriminării și a formelor acestora prin adoptarea Legii privind asigurarea egalității. În același timp, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a fost instituit în scopul asigurării protecției împotriva discriminării și al asigurării egalității tuturor persoanelor care de consideră a fi victime ale discriminării.