joi, 21 decembrie 2023

Atelier pentru tineri „Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă”

 Atelier pentru tineri Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă

În contextul celebrării celei de-a 75-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi cu scopul de a ridica gradul de conștientizare a tineretului despre importanța promovării drepturilor omului şi egalității de gen, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova în parteneriat cu UN Human Rights Moldova,  Oficiul ONU pentru drepturile omului în Moldova s-a organizat atelierul pentru tineri Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă.

      

Evenimentul vine în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD- uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordareintegrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.

Cu cuvânt de salut a venit dna Elena Pintilei, Director General BNRM.

Formatorul atelierului: Nicola Petrovski - Coordonatorul Proiectului Coeziunea socială pentru o pace durabilă, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, împreună cu tinerii: elevii de la Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", Centrul de Excelenţă în Construcţii, Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău, au discutat despre rolul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, despre proiectul internațional axat pe construirea păcii durabile și incluzive și a coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru, urmat de vizionarea unui spot video despre picturile murale realizare de artiști din Tiraspol și Chișinău. 
Elevii au avut, de asemenea, șansa de a juca un test privind drepturile omului și de a afla mai multe despre motivul pentru care sărbătorim 10 decembrie - Ziua Drepturilor Omului.

Formatorul Andrei Trubceac - Ofițer de proiect pentru consolidarea păcii, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a pus la discuţie elementele coeziunii sociale, îmbunătăţirea aspectelor legate de drepturile omului şi egalitatea de gen în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean.
Atelierul s-a desfășurat în limbile română și engleză.
 
Ziua de 10 decembrie 2023 marchează cea de-a 75-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Declaraţia a fost proclamată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la Paris la 10 decembrie 1948 şi stabileşte, pentru prima dată, drepturile fundamentale ale omului care trebuie protejate universal. Redactată în peste 500 de limbi, declaraţia este cel mai tradus document din lume.

Astăzi aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU, în total 193 de state.

duminică, 26 noiembrie 2023

Expoziție tematică ,,Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanității"

Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanității

În contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la 25 noiembrie, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a organizat expoziţia tematică Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanității, ce reflectă strategiile de prevenire şi combaterea violenţei împotriva femeilor, raportul de estimare a costurilor violenţei în familie şi a violenţei împotriva femeilor în Moldova, egalitatea de gen: contextul legal, instituţional şi de politici în Republica Moldova, cadrul juridic naţional de protecţie împotriva violenţei în familie etc.

Anul acesta, tema celor 16 Zile globale de activism împotriva violenței bazate pe gen este „Investirea pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor”, punând accent pe importanța investiției în diferite strategii de prevenire pentru a opri violența încă de la început.

Expoziţia cuprinde circa 70 de documente şi este sistematizată în 3 compartimente:

Investirea pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor şi fetelor; Violenţa bazată pe gen - premisa discriminării, neglijării şi exploatării; Violenţa în familie - maladia secolului XXI.

Cu prilejul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor șefa statului Maia Sandu a îndemnat moldovenii să combată împreună cu autoritățile țării violența împotriva femeilor, abuzurile, lipsa de respect și stereotipurile.

Au fost create centre de susținere și, în curând, va funcționa o instituție care va coordona și monitoriza activitățile instituțiilor publice de combatere a violenței. Însă pentru combaterea violenței împotriva femeilor e necesară implicarea întregii societăți. Vă îndemn să discutați cu copiii, cu tinerii pentru a le cultiva valorile respectului și demnității umane. Vă îndemn ca, împreună, să combatem violența, abuzurile, lipsa de respect și stereotipurile. Doar împreună putem construi o societate mai bună pentru noi toți , a scris președinta pe Facebook.

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor a fost înființată de Adunarea generală a Națiunilor Unite în anul 2000 (Rezoluția nr. A / RES / 54/134). Data a fost aleasă pentru a comemora asasinarea violentă a trei dintre surorile Mirabal, care au fost ucise în Republica Dominicană în 25 noiembrie 1960, în timpul dictaturii lui Rafael Trujillo.

Începând cu anul 1991 a fost lansată campania internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) -10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului (adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).

În sprijinul acestei campanii, inițiativa UNITE până în 2030 a Secretarului General al Națiunilor Unite solicită acțiuni globale pentru a crește gradul de conștientizare, a stimula eforturile de advocacy și a împărtăși cunoștințele și inovațiile pentru a ajuta la stoparea tuturor tipurilor de violență împotriva femeilor și fetelor.

luni, 11 septembrie 2023

Conţinut nou în Biblioteca Digitală a ONU - septembrie 2023

 Conţinut nou în Biblioteca Digitală a ONU - septembrie 2023


The Sustainable Development Goals Report 2023 : special edition : towards a rescue plan for people and planet

Raportul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2023: ediție specială: către un plan de salvare pentru oameni și planetă
Raportul privind obiectivele de dezvoltare durabilă 2023: ediția specială oferă un apel puternic la acțiune, prezentând evaluarea  ODD - urilor bazată pe cele mai recente date și estimări. În timp ce evidențiază lacunele existente și îndeamnă lumea să-și dubleze eforturile, raportul subliniază, de asemenea, potențialul imens de succes prin voința politică și utilizarea tehnologiilor, resurselor și cunoștințelor disponibile. Împreună, comunitatea globală poate reaprinde progresul către atingerea ODD - urilor și poate crea un viitor mai luminos pentru toți.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4018933?ln=en

International Monetary Fund - Data for a Greener World: A Guide for Practitioners and Policymakers

Fondul Monetar Internațional - Date pentru o lume mai verde: un ghid pentru practicieni și factori de decizie
Cartea prezintă o discuție structurată despre măsurarea dimensiunilor economice și financiare cheie ale schimbărilor climatice. Acesta combină teoria și analiza economică cu exemple din lumea reală despre modul în care datele climatice pot fi construite pentru diferite setări de țară, pe baza științei climatice și a datelor economice existente. Cartea servește și ca punct de referință pentru Tabloul de bord al indicatorilor schimbărilor climatice (CID) al FMI. Un principiu călăuzitor al cărții este că există lacune importante în datele climatice, dar și abordări practice și inovatoare pentru a închide multe dintre ele.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4012767?ln=en

World Investment Report : 2023 : Investing in Sustainable Energy for All

Raportul Investițiilor Mondiale: 2023: Investiții în energie durabilă pentru toți
Raportul UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare)  privind investițiile mondiale 2023 dezvăluie un deficit anual de investiții în creștere cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare în timp ce lucrează pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030.
Raportul solicită sprijin urgent pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a le permite să atragă mult mai multe investiții pentru tranziția lor la energie curată. Acesta propune un pact care stabilește acțiuni prioritare, de la mecanisme de finanțare la politici de investiții, pentru a asigura o energie durabilă pentru toți.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4014821?ln=en

The State of Food Security and Nutrition in the World. 2023
Starea securității alimentare și a nutriției în lume. 2023
Acest raport oferă o actualizare cu privire la progresul global în direcția țintelor de eliminare a foametei (ținta ODD 2.1) și a tuturor formelor de malnutriție (ținta ODD 2.2) și estimări cu privire la numărul de persoane care nu își pot permite o dietă sănătoasă. Începând cu ediția din 2017, acest raport a evidențiat în mod repetat că intensificarea și interacțiunea conflictelor, extremele climatice, încetinirile și recesiunile economice, combinate cu alimente nutritive extrem de inaccesibile și inegalitatea în creștere, ne împing pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivele ODD 2.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4014951?ln=en

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite (UNDL) este disponibilă datorită unei colaborări de succes dintre Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL) de la Sediul Națiunilor Unite și Biroul pentru Națiunile Unite din Biblioteca din Geneva.

marți, 8 august 2023

Actualizarea conţinutului Biblioteca Digitală ONU august 2023

 

Actualizarea conţinutului Biblioteca Digitală ONU august 2023

 Titlu recomandatGlobal Report on Cocaine 2023

Raportul global privind cocaina 2023
Raportul global privind cocaina 2023 detaliază modul în care cultivarea cocainei a crescut cu 35% din 2020 până în 2021, un nivel record și cea mai puternică creștere de la un an la altul din 2016 Raportul avertizează că există un potențial puternic pentru o extindere mare în Africa și Asia. Raportul examinează apariția de noi centre pentru traficul de cocaină, menționând că țările din Europa de Sud - Est și Africa – în special cele din Africa de Vest și Centrală – sunt din ce în ce mai folosite ca zone cheie de tranzit pentru droguri.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:


Publicaţii noi

The Race to Net Zero
Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific

Cursa către Net Zero
Accelerarea acțiunii climatice în Asia și Pacific
Cursa către zero net se concentrează pe trei sectoare cheie din care trebuie reduse emisiile de gaze cu efect de seră și cum se poate face acest lucru. Ea analizează modul în care sectorul energetic își poate pune capăt dependenței de cărbune și poate elimina treptat alți combustibili fosili şi modul în care comerțul și investițiile internaționale pot ajuta la accelerarea tranziției industriilor din regiune către un viitor cu emisii scăzute de carbon.
Propunerile se bazează pe cooperarea regională.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:

Growing challenges for sustainable development

Provocări tot mai mari pentru dezvoltarea durabilă
Această publicație evaluează progresul țărilor UNECE (Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite /United Nations Economic Commission for Europe) în ceea ce privește atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, bazându-se pe datele disponibile în baza de date globale a indicatorilor ODD a Națiunilor Unite. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă recunoaște rolul esențial al dimensiunii regionale în implementarea, urmărirea și revizuirea acesteia.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:

Global Population Growth and Sustainable Development

Creșterea globală a populației și dezvoltarea durabilă
Raportul acoperă dependențele dintre creșterea populației și Obiectivele de dezvoltare durabilă, concentrându-se pe regiunile în care numărul populației crește rapid. Analiza detaliază implicațiile sociale, economice și de mediu ale creșterii populației. Acesta evidențiază tendințele demografice și factorii de schimbare a populației, și anume fertilitatea, mortalitatea și migrația internațională și descrie interacțiunea complexă dintre creșterea populației și sărăcie, foamete, sănătate, educație și capital uman, egalitatea de gen, creștere economică susținută și muncă decentă. Acesta investighează în continuare impactul creșterii populației asupra mediului.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:
 
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210052467/read


 Ensuring safe water and sanitation for all

Asigurarea apei și canalizării sigure pentru toți
Acest studiu examinează rolul și potențialul științei, tehnologiei și inovației (STI) ca factori cheie pentru schimbarea catalitică în atingerea la nivel mondial a Obiectivului de dezvoltare durabilă 6 (SDG6) privind apă curată și salubritate pentru toți. Țărilor li se recomandă să ia în considerare STI ca parte a unui răspuns care necesită politici atente specifice contextului pentru a o duce la bun sfârșit. Acestea includ adoptarea soluțiilor descentralizate și sugerează, de asemenea, modul în care comunitatea internațională poate parcurge un drum lung pentru a ajuta țările în atingerea ODD 6, în special prin punerea în comun a cunoștințelor tehnologice prin mecanisme de partajare și prin dezvoltarea unor mecanisme financiare inovatoare pentru a sprijini proiectele de apă și canalizare în țările în curs de dezvoltare.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:
                                                           

                                                            Tackling the Sustainability Reporting Challenge: A Policy Guide

Abordarea provocării de raportare a durabilității: un ghid de politici
Această publicație a fost pregătită de UNCTAD-ISAR (Instrumentul de dezvoltare contabilă: construirea contabilității pentru dezvoltare) pentru a sprijini țările în eforturile lor de a-și consolida infrastructura națională de raportare a durabilității pentru a ține pasul cu schimbările internaționale și pentru a promova finanțarea și dezvoltarea durabilă. Acesta conține diferite abordări, bune practici și exemple dintre care factorii de decizie și alte părți interesate pot alege atunci când stabilesc sau consolidează componentele de reglementare, instituționale și de capacitate umană ale infrastructurii de raportare.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:

joi, 13 iulie 2023

Biblioteca depozitară ONU, iulie - august 2023

 Biblioteca depozitară ONU, iulie - august 2023


The State of the World's Children 2023:
For Every Child, Vaccination
Starea copiilor din lume 2023:
Pentru fiecare copil, vaccinare
Publicat de UNICEF din 1980, raportul urmărește să aprofundeze cunoștințele și să crească gradul de conștientizare cu privire la problemele cheie care afectează copiii și pledează pentru soluții care îmbunătățesc viața copiilor.
Starea Copiilor din lume 2023 examinează ce trebuie să se întâmple pentru a se asigura că fiecare copil, de pretutindeni, este protejat împotriva bolilor prevenibile prin vaccinare.

Pentru mai multe informații și acces la această publicație:

World Development Report 2023 :
Migrants, Refugees, and Societies
Raportul dezvoltării mondiale 2023:
Migranți, refugiați și societăți
Raportul de dezvoltare mondială 2023 se concentrează pe trei teme principale: factorii de mobilitate și rolul dezvoltării; impacturi și răspunsuri politice și necesitatea unei acțiuni colective pentru a consolida legătura dintre protecția internațională și dezvoltare.
Deși se recunoaște că situațiile sunt foarte diverse și că nu poate exista o abordare universală, se urmărește de a identifica opțiuni de politică pentru fiecare grup de părți interesate -- țările de origine și de destinație ale migranților, țările care găzduiesc refugiații, comunitatea internațională și actorii de dezvoltare, precum și sectorul privat și societatea civilă -- pentru a oferi un sistem de mobilitate mai bună într-o lume în transformare.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:

Global Report on Food Crises 2023

Raportul global privind crizele alimentare 2023
Raportul global privind crizele alimentare (GRFC) pentru 2023 subliniază că numărul persoanelor care se confruntă cu insecuritatea alimentară acută și care necesită asistență alimentară urgentă este în creștere. Raportul indică faptul că peste un sfert de miliard de oameni se confruntă cu foametea acută. (șocuri economice și războiul din Ucraina).
În 2022, aproximativ 258 de milioane de oameni din 58 de țări și teritorii s-au confruntat cu insecuritatea alimentară acută la niveluri de criză sau mai grave, în creștere față de 193 de milioane de persoane din 53 de țări și teritorii în 2021.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:


vineri, 9 iunie 2023

Biblioteca depozitară ONU - iunie 2023

Biblioteca depozitară ONU - iunie 2023

Obiectivele lunii iunie

În contexul Zilei Mondiale a Mediului următoarele ODD-uri fac parte din ediția specială pe tema perspectivei de mediu: 

Obiectivul 13. Acțiune asupra climei. Acțiuni urgente de combatere a schimbărilor climatice și impactul acestora.

Obiectivul 14. Viața sub apă. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

Obiectivul 15. Viață pe pământ. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea degradării terenurilor și oprirea pierderii biodiversității.

Obiectivele de dezvoltare durabilă reprezintă un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a îmbunătăți viețile și perspectivele tuturor, pretutindeni.

Conținut nou în Biblioteca Digitală ONU

Închiderea robinetului: cum poate lumea să pună capăt poluării cu plastic și să creeze o economie circulară

Raportul propune o schimbare a sistemelor pentru a aborda cauzele poluării cu plastic, combinând reducerea utilizării problematice și inutile a plasticului cu o transformare a pieței către circularitatea materialelor plastice. Acest lucru poate fi realizat prin accelerarea a trei schimbări cheie – reutilizare, reciclare, reorientare și diversificare – și acțiuni pentru a face față moștenirii poluării cu plastic. Raportul subliniază, de asemenea, că aceste soluții sunt disponibile acum și că o schimbare a sistemelor, susținută de instrumentele de reglementare necesare, va avea ca rezultat o serie de beneficii economice și va reduce daunele aduse sănătății umane, mediului și climei.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4011101/files/Plastic_pollution.pdf?ln=ro

Raport privind populația și statisticile vitale: date disponibile din ianuarie 2023

Raportul privind populația și statistica vitală prezintă cele mai recente date despre mărimea populației din cel mai recent recensământ disponibil al populației, estimări naționale oficiale ale populației, numărul și rata (nașteri, decese și decese infantile) pentru ultimul an disponibil din ultimii 15 ani.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4010635/files/Population-and-Vital-jan2023.pdf?ln=en

Raportul Finanțare pentru Dezvoltare Durabilă 2023

Acest raport este un produs comun al membrilor Grupului de lucru inter-agenții pentru finanțarea dezvoltării. Anexa online a Grupului operativ (http://developmentfinance.un.org) oferă date și analize suplimentare privind progresul în implementarea rezultatelor finanțării dezvoltării, inclusiv Agenda de acțiune de la Addis Abeba și mijloacele relevante de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4009128/files/FSDR_2023_0.pdf?ln=ro