luni, 25 februarie 2019

Discuţie publică

Discuţie publică 


Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova invită doritorii la discuţia publică „Dreptul la cel mai înalt standard de sănătate”, dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă . Acțiunea vine și în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei și stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului. Obiectivul 16 al Agendei 2030 “Pace, justiție şi instituţii eficiente – promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile”. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată la 25 septembrie 2015 de către șefii de state și de guverne a celor 193 de țări ale Adunării Generale ONU.
Vor fi abordate aspectele:
1.     Dreptul la sănătate în percepția locuitorilor Republicii Moldova;
2.    Ce este dreptul la sănătate și cum este aceasta reglementat de standardele în domeniul drepturilor omului;
3.     Abordarea bazată pe drepturi în contextul serviciilor de sănătate.
Facilitator:
Olesea Perean, Coordonatoare naționala in domeniul drepturilor omului, Oficiul ONU pentru drepturile omului.
 Moderator:
 Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

   Evenimentul va avea loc la 5 martie 2019, ora 13.00, Sala de Lectură nr. 1, Centrul de Informare ONU, etajul II, blocul central,   (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).