miercuri, 26 august 2020

Promovarea și susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în rândurile utilizatorilor BNRM

 Promovarea și susținerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în rândurile utilizatorilor BNRM

Vrei să fii informat, protejat și activ?

Atunci poți fi prietenul nostru, al Centrului de Informare Organizației Națiunilor Unite (ONU) din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, care prin organizarea evenimentelor în parteneriat cu instițiile guvernamentale și non-guvernamentale  tindem să lăsăm generațiilor viitoare o planetă unde viața e mai bună!

Prin a promova cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă a Agendei 2030, Centrul de Informare ONU este deschis studenților, profesorilor, cercetătorilor, întregii comunități, celor care sunt interesați de eforturile ONU pentru a promova democrația, diversitatea, dezvoltarea durabilă și un mediu sănătos pentru fiecare.

Pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate în parteneriat cu: 

Organizația Națiunilor Unite din Moldova; Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”; Asociația Promo-LEX; Centrul Internațional „La Strada”; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Inspectoratul General al Poliției (IGP); Administrația Națională a Penitenciarelor; Biroui Naţional de Statistică al Republicii Moldova; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor "Neovita"; Centrul Social “Insula Fericirii”; Centrul de nutriţie THEIA din R. Moldova; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Agenția pentru Eficiență Energetică; Agenția “Apele Moldovei” am organizat conferințe publice, activități educaționale, discuții-dezbateri, ateliere, lecții publice, training-uri cu un impact de sensibilizare a tinerilor și a fiecărui cetățean în parte cu provocările cu care se confruntă comunitatea în contextul global, național și local.

Am abordat mai multe subiecte actuale, precum:

ü  Dreptul la sănătate în percepția locuitorilor Republicii Moldova

și cum este acesta reglementat de standardele în domeniul drepturilor omului;

ü  Promovarea și susținerea valorilor incontestabile create în familie;

ü  Rolul femeii de-a lungul istoriei și stereotipurile care afectează statutul femeii;

ü  Domeniile in care femeile sunt defavorizate;

ü  Fenomenul violenței împotriva femeilor și evidențierea efectelor grave pe care le are violența asupra familiei;

ü  Modalități de depășire a stereotipurilor si prejudecăților de gen pentru a trăi o viata mai bună;

ü  Sporirea egalității și combaterea discriminării;

ü  Tipurile de vulnerabilitate și terminologia corectă privind grupurile vulnerabile;

ü  Pericolul consumului de droguri;

ü  Suportul pentru a se încadra în câmpul muncii;

ü  Beneficiile reale şi tangibile ale reducerii consumului de energie;

ü  Nivelul de conștientizare și de înţelegere a modului sănătos de viaţă.

În contextul Zilei Organizației Națiunilor Unite, de comun acord cu Oficiul ONU pentru Drepturile Omului Moldova, la organizarea lecției publice „Egalitatea – precondiție pentru o viață mai bună" l-am avut  în calitate de oaspete de onoare pe dl. SimonSpringett, noul Coordonator Rezident (CR) desemnat al Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Moldova.

https://www.facebook.com/CentrulONU/posts/1166252156909163

… O discuție precum o avem astăzi aici este o modalitate foarte bună de a marca calea spre asigurarea calității de gen încontinuu și pentru asumarea angajamentului de către noi toți de a asigura și de a avea în țară egalitatea de gen deplină …” a menționat excelența sa.

Organizaţia Naţiunilor Unite sprijină Republica Moldova în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în atingerea scopului de a deveni o ţară europeană modernă şi prosperă!

https://www.youtube.com/watch?v=sqynOcrDHz4&t=29s


joi, 6 august 2020

Ziua Internațională a Popoarelor Indigene

 Ziua  Internațională a Popoarelor Indigene

Ziua  Internațională a Popoarelor Indigene a fost stabilită prin rezoluția Adunării Generale 49/214 din 23 decembrie 1994 și este marcată anual, la data de 9 august.

Membrii acestor populaţii indigene sunt moştenitori şi practicanţi ai unor culturi unice şi ai unor modalităţi distincte de raportare la mediul înconjurător şi la societate. Şi-au păstrat caracteristicile sociale, culturale, economice şi politice, care sunt diferite de cele ale populaţiilor dominante în care trăiesc. În ciuda diferenţelor lor culturale, populaţiile indigene din întreaga lume împart probleme comune privind protecţia drepturilor lor ca populaţii distincte.

Anul acesta, Ziua Internațională a Popoarelor Indigene este dedicată „rezilienței COVID-19 și poporului indigen”

Tema se focusează pe modalitățile inovatoare ale popoarelor indigene care continuă să demonstreze rezistență și forță în fața pandemiei, în timp ce se confruntă cu amenințări grave la supraviețuirea lor. Obiectivul este de a evidenția modul în care conservarea și promovarea cunoștințelor și practicilor tradiționale ale popoarelor indigene pot fi valorificate mai pe deplin pe parcursul acestei pandemii.

Există peste 476 de milioane de indigeni care trăiesc în 90 de țări din întreaga lume, reprezentând 6,2% din populația globală. 

O comemorare virtuală specială 2020 va avea loc luni, 10 august, de la 9:00 la 11:00 (ora NY) și va fi transmisă în direct online:

https://www.facebook.com/unpfii/

Program pentru comemorarea virtuală:

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/07/Programme_International-Day-of-IPs_2020-072720.pdf

Acest eveniment va fi un webinar interactiv care va reuni organizațiile popoarelor indigene, agențiile ONU, statele membre, societatea civilă și părțile interesate relevante, care vor împărtăși bunele practici cu publicul, iar scopul este de a evidenția modul în care conservarea și promovarea cunoștințelor și practicilor tradiționale ale popoarelor indigene pot fi valorificate mai pe deplin pe parcursul acestei pandemii.

Alte resurse:

Site-uri pentru ziua internațională:

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/international-day-of-the-worlds-indigenous-peoples/2020-2.html

https://www.un.org/en/observances/indigenous-day

 (Disponibil în cele șase limbi ale ONU)

https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/about-us.html

Pagina dedicată COVID-19 și popoarelor indigene:

https://www.un.org/development/desa/indoriginepopuli/covid-19.html

Declarația ONU privind drepturile popoarelor indigene:

 http://bit.ly/2cp1iBG

Resurse suplimentare de cercetare despre popoarele indigene sunt disponibile și pe site-ul Bibliotecii Națiunilor Unite / Dag Hammarskjöld:

Ghid de cercetare în bibliotecă:

https://research.un.org/en/indigenous

Ultimele știri: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/news/2020/00/


miercuri, 5 august 2020

Obiectivul Global al lunii august– Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 12: Consumul & producția responsabilă. Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile

Obiectivul Global al lunii august– Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 12: Consumul & producția responsabilă.  Asigurarea unor tipare de consum şi producţie durabile

Consumul și producția la nivel mondial - o forță motrice a economiei globale - se bazează pe utilizarea mediului și a resurselor naturale într-un mod care continuă să aibă impacturi distructive pe planetă. Progresul economic și social în ultimul secol a fost însoțit de degradarea mediului care pune în pericol însăși sistemele de care depinde dezvoltarea noastră, supraviețuirea noastră.

Iată câteva fapte și cifre:

În fiecare an, aproximativ o treime din totalul produselor alimentare - echivalentul a 1,3 miliarde de tone în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari - ajunge să putrezească în coșurile consumatorilor și comercianților cu amănuntul sau se strică din cauza practicilor precare de transport și recoltare.

Dacă oamenii din întreaga lume ar trece la becuri eficiente din punct de vedere energetic, lumea ar economisi 120 miliarde USD anual.

În cazul în care populația globală va ajunge la 9,6 miliarde până în 2050, echivalentul a aproape trei planete ar putea fi necesar pentru a furniza resursele naturale necesare pentru a menține stilul de viață actual.

Pandemia COVID-19 oferă țărilor o oportunitate de a construi planuri de recuperare care vor inversa tendințele actuale și ne vor schimba modelele de consum și producție spre un viitor mai durabil.

Consumul & producția durabilă pot contribui în mod substanțial la reducerea sărăciei și la tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și verde.

Din cauza dependenței sale mari de sectorul agroalimentar, reducerea amprentei ecologice a activității economice și umane și managementul eficient al resurselor naturale naționale sunt esențiale pentru Moldova. Țara duce lipsă de un sistem integrat de gestionare a deșeurilor și substanțelor chimice, în conformitate cu cerințele internaționale. Această problemă este și mai acută în regiunile rurale, unde nu sunt destule locuri pentru stocarea deșeurilor. Activitatea Republicii Moldova în vederea realizării Obiectivului 12 ține de producerea unei schimbări spre o cale durabilă la nivel de politici, business și populație. Industriile și afacerile vor fi încurajate să adopte o producere eficientă din punct de vedere al resurselor și să partajeze responsabilitatea pentru eliminarea deșeurilor și poluanților toxici. Între timp, populația trebuie să-și conștientizeze responsabilitatea cu privire la consumul de bunuri economice și resurse naturale și să reducă generarea deșeurilor și să majoreze reciclarea. Sinergia și participarea tuturor actorilor în acest lanț de producere-consum va salva și conserva resursele naturale și va reduce paguba ecologică cauzată de creșterea economică.

Pentru mai multe informații accesați aici: http://bit.ly/1ILTv92