luni, 11 septembrie 2023

Conţinut nou în Biblioteca Digitală a ONU - septembrie 2023

 Conţinut nou în Biblioteca Digitală a ONU - septembrie 2023


The Sustainable Development Goals Report 2023 : special edition : towards a rescue plan for people and planet

Raportul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2023: ediție specială: către un plan de salvare pentru oameni și planetă
Raportul privind obiectivele de dezvoltare durabilă 2023: ediția specială oferă un apel puternic la acțiune, prezentând evaluarea  ODD - urilor bazată pe cele mai recente date și estimări. În timp ce evidențiază lacunele existente și îndeamnă lumea să-și dubleze eforturile, raportul subliniază, de asemenea, potențialul imens de succes prin voința politică și utilizarea tehnologiilor, resurselor și cunoștințelor disponibile. Împreună, comunitatea globală poate reaprinde progresul către atingerea ODD - urilor și poate crea un viitor mai luminos pentru toți.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4018933?ln=en

International Monetary Fund - Data for a Greener World: A Guide for Practitioners and Policymakers

Fondul Monetar Internațional - Date pentru o lume mai verde: un ghid pentru practicieni și factori de decizie
Cartea prezintă o discuție structurată despre măsurarea dimensiunilor economice și financiare cheie ale schimbărilor climatice. Acesta combină teoria și analiza economică cu exemple din lumea reală despre modul în care datele climatice pot fi construite pentru diferite setări de țară, pe baza științei climatice și a datelor economice existente. Cartea servește și ca punct de referință pentru Tabloul de bord al indicatorilor schimbărilor climatice (CID) al FMI. Un principiu călăuzitor al cărții este că există lacune importante în datele climatice, dar și abordări practice și inovatoare pentru a închide multe dintre ele.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4012767?ln=en

World Investment Report : 2023 : Investing in Sustainable Energy for All

Raportul Investițiilor Mondiale: 2023: Investiții în energie durabilă pentru toți
Raportul UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare)  privind investițiile mondiale 2023 dezvăluie un deficit anual de investiții în creștere cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare în timp ce lucrează pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030.
Raportul solicită sprijin urgent pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a le permite să atragă mult mai multe investiții pentru tranziția lor la energie curată. Acesta propune un pact care stabilește acțiuni prioritare, de la mecanisme de finanțare la politici de investiții, pentru a asigura o energie durabilă pentru toți.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4014821?ln=en

The State of Food Security and Nutrition in the World. 2023
Starea securității alimentare și a nutriției în lume. 2023
Acest raport oferă o actualizare cu privire la progresul global în direcția țintelor de eliminare a foametei (ținta ODD 2.1) și a tuturor formelor de malnutriție (ținta ODD 2.2) și estimări cu privire la numărul de persoane care nu își pot permite o dietă sănătoasă. Începând cu ediția din 2017, acest raport a evidențiat în mod repetat că intensificarea și interacțiunea conflictelor, extremele climatice, încetinirile și recesiunile economice, combinate cu alimente nutritive extrem de inaccesibile și inegalitatea în creștere, ne împing pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivele ODD 2.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4014951?ln=en

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite (UNDL) este disponibilă datorită unei colaborări de succes dintre Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL) de la Sediul Națiunilor Unite și Biroul pentru Națiunile Unite din Biblioteca din Geneva.