Despre CIDCentrul de Informare ONU  a fost inaugurat la 29 noiembrie 2016.
Centrul de Informare ONU este unul dintre compartimentele structurii organizaţionale a BNRM, un compartiment dezvoltat în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite în Moldova. Organizaţia Naţiunilor Unite este cea mai importantă organizaţie internaţională din lume. Întemeierea ei a constat din semnarea de către membrii ei fondatori, a Cărţii Organizaţiei Naţiunilor Unite.

Centrul de Informare ONU se integrează în conceptul globalizării fenomenelor sociale și informaționale, urmând obiectivele:
 • dezvoltarea colecției de publicații ale și despre ONU;
 • crearea și ținerea la zi a unei sub-colecții susținerii realizarii prevederilor Agendei de dezvoltare durabilă – 2030;
 • instituirea unui sistem de servicii informațional-documentare pentru utilizatori de diferite categorii socio-profesionale;
 • asistență informațională și consultativă;
 • promovarea resurselor, serviciilor și produselor prin activități biblioteconomice;
 • reuniuni științifice și sociale;editarea materialelor promoționale și reflectarea activităților pe paginile de socializare.
Misiunea Centrului ONU:
 • asigurarea/lărgirea accesului utilizatorilor (cercetători, studenţi, cadre didactice, elevi şi altor categorii) la informaţiile privind Cadrul de parteneriat ONU - Republica Moldova;
 • promovarea politicilor, instrumentelor, strategiilor şi activităţilor ONU în scopul cunoaşterii şi facilitării procesului de globalizare;
 • contribuirea la accesarea operativă, evaluarea şi utilizarea publicaţiilor ONU prin formarea / dezvoltarea culturii informaţiei.
Servicii şi activităţi oferite de CI ONU:
 • Lărgirea accesului la resursele documentare / informaţionale ale ONU ( format tradiţional şi electronic)
 • Prezentări bibliografice asupra portalului „ ONU în Moldova” , elaborări/ difuzări de sinteze bibliografice
 • Mini-training-uri pe marginea utilizării bazelor de date şi altor instrumente informaţionale
 • Trecere în revistă a publicaţiilor electronice şi a bazelor de date accesibile pe site-ul ONU în Moldova www.un.md
 • Asistenţă informaţională la cerere
 • Organizarea întâlnirilor, conferinţelor, seminarelor şi altor acţiuni publice şi promoţionale
 • Activităţi ştiinţifico-informaţionale (reuniuni, prezentări şi lansări de publicaţii, lecţii publice, prezentări ale experţilor ONU, etc. )
 • Cooperări şi schimb de experienţă cu centre similare din ţară şi străinătate.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu