marți, 23 aprilie 2019

Proiectul regional EU4Climate va sprijini Moldova în eforturile de a combate amenințarea directă și existențială a schimbărilor climatice


Pe 23 aprilie 2019 a avut loc lansarea proiectului regional EU4Climate în Moldova.
 Inițiativa va sprijini șase țări din cadrul Parteneriatului Estic în eforturile de atenuare și adaptare la schimbările climatice și dezvoltarea acestora spre o economie cu emisii reduse și rezilientă la schimbările climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris. Proiectul EU4Climate este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
EU4Climate, cu o durată de patru ani, 2019-2022, va sprijini Republica Moldova să adopte măsuri concrete împotriva schimbărilor climatice prin implementarea Acordului de la Paris și să îmbunătățească politicile și legislația din domeniul climei. Ambiția sa este de a limita impactul negativ al schimbărilor climatice asupra vieții cetățenilor și de a face societatea mai rezistentă la acestea.
Evenimentul de lansare națională a proiectului a oferit o oportunitate pentru oficialii guvernamentali și reprezentanții părților interesate de a discuta despre prioritățile și următorii pași ai implementării proiectului EU4Climate în Moldova.
„Țara noastră a recunoscut importanța problematicii complexe a fenomenului schimbărilor climatice în context global și şi-a asumat angajamente ca țară în curs de dezvoltare. 
Prin prima sa Contribuție Națională Determinată din 2015, Republica Moldova s-a angajat să atingă către anul 2030 ținta necondiționată de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 64% comparativ cu nivelul anului 1990.
 Angajamentul de reducere respectiv ar putea crește în mod condiționat până la 78%, în cazul oferirii de resurse financiare cu costuri reduse, transferului de tehnologii și cooperării tehnice cu țările industrial dezvoltate, în măsură corespunzătoare cu provocările schimbărilor globale ale climei", a declarat Valentina Țapiș, secretară de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
„Uniunea Europeană este lideră în promovarea durabilității mediului și abordarea schimbărilor climatice. Comisia Europeană și-a publicat recent viziunea, potrivit căreia UE va fi prima economie majoră din lume care să devină neutră din punct de vedere al climei până în anul 2050. Totodată, Parteneriatul Estic are un rol important în eforturile noastre comune de a obține o dezvoltare durabilă verde și de lungă durată. În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a alocat aproximativ 580 de milioane de euro pentru acțiuni legate de mediu, climă, eficiență energetică și energie regenerabilă pentru țările Parteneriatului Estic. 
Sunt mândru să anunț că UE investește încă 8,8 milioane de euro în proiectul EU4Climate, ceea ce va permite Republicii Moldova să se alăture eforturilor noastre de a crea un viitor mai bun și un mediu mai curat pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare”, a subliniat Peter Michalko, șeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.
„PNUD este un avocat neobosit pentru susținerea proiectelor de mediu și de combatere a efectelor schimbării climatice, având în vedere impactul nefast asupra oamenilor, comunităților, țărilor și durabilității planetei. Având zeci de ani de experiență la nivel mondial, regional și național, PNUD sprijină țările să pună în aplicare măsuri ambițioase privind schimbările climatice și să depună eforturi pentru un viitor rezilient, incluziv și durabil pentru toți, în conformitate cu Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, Cadrul de la Sendai și Acordul de la Paris.
 Din anul 2008, PNUD a investit în regiunea Europei și CSI peste 278 de milioane de dolari în domeniul schimbărilor climatice", a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.
 Lansarea proiectului EU4Climate oferă un imbold și deschide noi oportunități de acțiuni climatice în regiune. Este un proiect important și de mare valoare pentru țările din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova", a declarat Dima Al-Khatib.
Proiectul EU4Climate va contribui la ajustarea legislației naționale la standardele UE în domeniul climei, inclusiv la Tratatul Energetic, la integrarea climei în politicile sectoriale și la implementarea cadrelor juridice și de politici din domeniul schimbărilor climatice, adoptate în ultimii cinci ani.
 EU4Climate va susține implementarea unui sistem riguros de raportare a volumului redus de emisii de gaze cu efect de seră, în condițiile în care schimbările climatice pot provoca daune grave economiei, business-ului și agriculturii.
Inițiativa va mai sprijini fortificarea capacităților de mobilizare de fonduri pentru sectorul climatic de la partenerii de dezvoltare, fondurile globale de mediu și schimbări climatice și alte surse. Proiectul va efectua o analiză a cheltuielilor publice în câteva instituții publice, pentru vedea în ce măsură acestea contribuie la combaterea schimbărilor climatice.
Proiectul EU4Climate (cu un buget total de 8,8 milioane de euro) include Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
EU4Climate mizează pe realizările programelor anterioare de cooperare, cum ar fi Programul UE ClimaEast, care a sprijinit atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în țările din Parteneriatul Estic, precum și pe proiectele, parteneriatele și inițiativele în derulare, pe expertiza UE și PNUD la nivel regional în elaborarea politicilor climatice și guvernanța de mediu.
Republica Moldova a semnat Acordul de la Paris în 2016 și l-a ratificat în 2017. Moldova s-a angajat ca până în anul 2030 să reducă emisiile de gaze cu cel puțin 64% față de anul 1990. Pentru a realiza acest lucru, Moldova trebuie să mobilizeze peste 8,6 miliarde USD până în anul 2030. În Moldova, energia, transportul, clădirile, industria, deșeurile și agricultura sunt sectoarele care generează cele mai multe emisii.

 vezi sursawww.md.undp.org 

vineri, 19 aprilie 2019

BRIEFING DE PRESĂ

„Realizările Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și a
Sistemului Național de Biblioteci pentru anul 2018”


Cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții și a Dreptului de Autor, a Zilei Bibliotecarului, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, a organizat un briefing de presă la data de 19 aprilie 2019.
Briefingul a fost susținut de către: Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova; Ludmila CORGHENCI, șef Centru de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării.
Evenimentul a avut drept scop retrospecția celor mai importante realizări ale anului bibliologic 2018 a principalei instituții de profil din țară - BNRM, care execută și funcția de corelare și coordonare a Sistemului Național de Biblioteci.