miercuri, 3 iunie 2020

Obiectivul Global al lunii iunie – Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 17 – Parteneriate pentru Obiective


Obiectivul Global al lunii iunie – Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 17 – Parteneriate pentru Obiective


#ObiectivulGlobal al lunii iunie este Obiectivul 17: Parteneriate pentru Obiective. Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.
În septembrie 2015, Republica Moldova, alături de alte 192 state membre ale ONU, a adoptat Declarația Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, prin care s-a angajat să pună în aplicare Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Astfel, până în anul 2030, țara noastră, de rând cu celelalte țări, urmează să-și mobilizeze eforturile pentru a elimina toate formele de sărăcie, pentru a combate inegalitățile și pentru a aborda problemele schimbărilor climatice, asigurând că nimeni nu este lăsat în urmă.
Agenda 2030 reprezintă un plan de acțiune pentru Oameni, Planetă și Prosperitate. De asemenea, Agenda 2030  este îndreptată spre consolidarea Păcii universale. Toate țările și toate părțile interesate, trebuie să acționeze în Parteneriat, în vederea implementării acestui plan de acțiuni. Astfel, Parteneriatul, este unul dintre pilonii de bază ale Agendei 2030 și a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă:
 parteneriate (Partnership)      
„Suntem hotărâți să mobilizăm mijloacele necesare punerii în aplicare a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, printr-un parteneriat global revitalizat pentru dezvoltare durabilă, bazat pe un spirit de solidaritate globală consolidat, axat în special pe nevoile celor mai săraci și mai vulnerabili și cu participarea tuturor țărilor, toate părțile interesate și toate persoanele”.Realizarea ODD-urilor presupune parteneriate dintre guverne, sectorul privat, societatea civilă și cetățeni deopotrivă, pentru a ne asigura că lăsăm generațiilor viitoare o planetă unde viața e mai bună.
Pe parcursul uitimilor 3 ani de activitate Centrul de Informare ONU în parteneriat cu: Organizația Națiunilor Unite din Moldova; Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”; Asociația Promo-LEX; Centrul Internațional „La Strada”; Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”; Direcția Tineret, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Inspectoratul Național de Investigații, Inspectoratul General al Poliției (IGP); IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; Administrația Națională a Penitenciarelor; Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova; Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă; Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor "Neovita"; Centrul Social “Insula Fericirii”; Centrul de nutriţie THEIA din R. Moldova; Agenția pentru Eficiență Energetică; Agenția “Apele Moldovei”; Universitatea Tehnică a Moldovei; Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă”; Colegiul de Ecologie; Universitatea de Stat din Tiraspol; Colegiul Tehnologic din Chișinău; Centrul de Excelență  în Industria Ușoară; Liceul Teoretic „I. Creangă”; Școala Profesională nr.7, mun. Chișinău; Școala Profesională nr.5 au organizat conferințe publice, activități educaționale, discuții-dezbateri, ateliere, lecții publice, training-uri cu un impact de sensibilizare a tinerilor și a fiecărui cetățean în parte cu provocările cu care se confruntă comunitatea în contextual global, național și local.
Obiectivele Globale abordează inegalitățile care afectează oamenii pretutindeni în lume. Cooperarea, parteneriatele și solidaritatea, astăzi sunt mai importante ca niciodată în contextul luptei cu #COVID19 și pentru redresarea inegalităților. Infecția COVID19 reprezintă o provocare globală, având consecințe grave cu impact medical, social și economic major în toate țările de pe globul pământesc. În acest context activitatea privind Parteneriate pentru Obiective  are legătură cu alte Obiective de Dezvoltare Durabilă: Obiectivele 3,4,5,16.

SDG16 icon

Pe măsură ce cazurile de COVID-19 sunt în continuă creștere, Heart17 – o inițiativă globală pentru a contribui la accelerarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU –  a inițiat un model de parteneriat unic pentru sensibilizarea și implicarea tinerilor în prevenire, reacție și recuperare. Accentul se va orienta către modul în care comunitatea globală trebuie să coopereze pentru a sprijini pe cei mai vulnerabili, inclusiv pe cei care sunt afectați de impactul economic și pe rezidenții țărilor în curs de dezvoltare afectate.

Campania despre COVID-19 reflectă Obiectivul 3 pentru Dezvoltare Durabilă, Sănătate și stare de bine, fiind prima dintre multe parteneriate.

La rândul său, Centrul de Informare ONU din cadrul BNRM este un promotor activ în promovarea şi informarea comunității privind Măsurile de protecție împotriva Coronavirusului COVID19,  precum spălatul pe mâini, distanțarea socială și necesitatea de a rămâne acasă, toate acestea fiind critice pentru prevenirea răspândirii COVID-19.