miercuri, 28 decembrie 2022

Obiectivul 14: Viaţa sub apă. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine

 Obiectivul 14: Viaţa sub apă. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine


Conferința ONU Ocean din acest an din Portugalia în lupta pentru #SalvațiOceanul.

Mii de responsabili politici, experți și reprezentanți ai unor ONG-uri pentru apărarea mediului s-au întâlnit la Lisabona, la apelul ONU, pentru a dezbate starea fragilă a oceanelor. Conferința a durat  5 zile
Conferința Oceanului ONU, care s-a încheiat la 1 iulie după cinci zile de discuții online și în persoană la Lisabona, Portugalia, a avut ca rezultat o nouă Declarație a șefilor de stat și de guvern și a altor reprezentanți la nivel înalt care reafirmă importanța acțiunii pentru îmbunătățirea sănătății oceanelor și a ecosistemelor acestuia.
Oceanele acoperă trei sferturi din suprafața Pământului, conțin 97% din apa Pământului și reprezintă 99% din spațiul de viață al planetei în volum.
Toată lumea poate fi parte a soluției. Oceanul conduce sisteme globale care fac Pământul locuibil pentru omenire. Apa noastră de ploaie, apa potabilă, vremea, clima, coastele, mare parte din alimentele noastre și chiar oxigenul din aerul pe care îl respirăm sunt toate furnizate și reglementate în cele din urmă de mare.
Gestionarea atentă a acestei resurse globale esențiale este o caracteristică cheie a unui viitor durabil. Cu toate acestea, în prezent, există o deteriorare continuă a apelor de coastă din cauza poluării, iar acidificarea oceanelor are un efect advers asupra funcționării ecosistemelor și a biodiversității. Acest lucru are, de asemenea, un impact negativ asupra pescuitului la scară mică.
Salvarea oceanului trebuie să rămână o prioritate. Biodiversitatea marine este esențială pentru sănătatea oamenilor și a planetei noastre. Zonele marine protejate trebuie gestionate eficient și dotate cu resurse adecvate, iar reglementările trebuie puse în aplicare pentru a reduce pescuitul excesiv, poluarea marine și acidificarea oceanelor.
Poluarea cu plastic provoacă, anual, moartea a 1 milion de păsări și a mai bine de 100.000 de animale marine.
În timpul conferinței, au fost publicate o serie de postări pe blog care subliniază concluziile și mesajele cheie ale raportului ICSU.
https://t.co/QtPJbVXpcf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/5-actions-you-can-take-to-saveourocean/
https://council.science/ro/current/blog/key-takeaways-unoc-2022/

https://bit.ly/3Vub5sM

Ziua internațională a pregătirii pentru epidemii

 Ziua internațională a pregătirii pentru epidemii


Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care 27 decembrie devine „Ziua internațională a pregătirii pentru epidemii”.
În urmă cu 3ani, luna aceasta, a fost depistat pentru prima dată virusul care provoacă COVID-19.
Costurile au fost catastrofice. S-au pierdut milioane de vieți, iar sute de milioane de oameni s-au îmbolnăvit. Economiile au fost spulberate, sistemele de sănătate au fost întinse, iar trilioane de dolari s-au pierdut.
Cooperarea internațională și multilateralismul joacă un rol important în răspunsul la epidemii. Trebuie să subliniem importanța parteneriatului și a solidarității între fiecare individ, comunitate și stat, precum și organizațiile regionale și internaționale, în toate etapele managementului epidemiei, precum și importanța luării în considerare a perspectivei de gen în acest sens.
Sistemul Națiunilor Unite, în special Organizația Mondială a Sănătății, joacă un rol esențial în coordonarea răspunsurilor la epidemii, în conformitate cu mandatul său, și în sprijinirea eforturilor naționale, regionale și internaționale de prevenire, atenuare și abordarea impactului bolilor infecțioase și epidemiilor în conformitate cu obiectivul de a promova Agenda 2030.


,,Ca comunitate globală, trebuie să ținem seama de lecțiile dure ale Covid - 19 și să facem investiții îndrăznețe în pregătirea, prevenirea și răspunsul la pandemie”, a menţionat António Guterres, Secretarul General al Națiunilor Unite.

https://bit.ly/3X5RrVx

luni, 28 noiembrie 2022

Actualizarea conținutului UN iLibrary - noiembrie 2022

 Actualizarea conținutului UN iLibrary - noiembrie 2022

Titlu recomandat
Migration and Development Within and Across Borders
𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡̧𝑖𝑒 𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑎̆ 𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒.
𝐶𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎
Format: PDF
https://bit.ly/3VpgSjS
Cercetarea și interesul politicilor privind legăturile dintre migrație și dezvoltare este efectuat la un nivel maxim, cu numeroase întâlniri, studii și publicații dedicate acestui subiect. La nivel internațional, există eforturi reînnoite pentru promovarea dialogului politic între statele preocupate de problemele legate de migrație și dezvoltare. De exemplu, Adunarea Generală a ONU a organizat în 2006 un Dialog la nivel înalt privind migrația internațională și dezvoltarea la New York, iar în 2007, Forumul global pentru migrație și dezvoltare a fost lansat la Bruxelles.
Obiectivele de dezvoltare durabilă:
  8 - Muncă decentă și creștere economică
11 - Orașe și comunități durabile
17 - Parteneriate pentru obiective

Lansări noi

World Drug Report 2022

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 2022


  Format: PDF

Alcătuit din cinci broșuri separate, Raportul Mondial asupra  Drogurilor 2022 oferă o analiză aprofundată a piețelor globale  de droguri și examinează legătura dintre droguri și mediu în imaginea de ansamblu a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Broșura1 rezumă cele patru broșuri ulterioare, revizuind principalele constatări ale acestora și evidențiind implicațiile politice pe baza concluziilor lor. Broșura 2 oferă o privire de ansamblu asupra cererii și ofertei globale de droguri, inclusiv o analiză a relației dintre economiile de droguri ilicite și situațiile de conflict. Broșura 3 trece în revistă cele mai recente tendințe de pe piețele globale pentru opioide și canabis la nivel global și regional ce include o discuție despre impactul potențial al schimbărilor în cultivarea macului de opiu și producția de opiu în Afganistan. Include, de asemenea, și o analiză a impactului legalizării canabisului privind sănătatea publică, siguranța publică, dinamica pieței și răspunsurile justiției penale în jurisdicții selectate. Broșura 4 prezintă cele mai recente tendințe și estimări ale piețelor pentru diverse stimulente – cocaină, amfetamine și „ecstasy” – și noi substanțe psihoactive, atât la nivel global, cât și în cele mai afectate subregiuni, inclusiv o analiză a diferitelor strategii de eradicare a tufișului de coca și un accent pe extinderea pieței de metamfetamine în Asia de Sud - Vest. Broșura 5 analizează legătura dintre droguri și mediu, oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra stării actuale a cercetării asupra efectelor directe și indirecte ale cultivării ilegale a culturilor de droguri și ale producției de droguri, precum și a răspunsurilor politicii de droguri asupra mediului.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
3 - Sănătate și stare de bine
11 - Orașe și comunități durabile
13 - Acţiune climatica


Carbon Neutrality in the UNECE Region
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑖̂𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑈𝑁𝐸𝐶𝐸
Format: PDF
https://bit.ly/3tYvRpk

Elaborarea bine informată a politicii energetice este esențială pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare și menținerea schimbărilor climatice globale sub un prag de 2°C. În special, furnizarea de energie electrică cu emisii scăzute de carbon pentru toți este esențială, deoarece IPCC arată că cele mai ambițioase scenarii de atenuare a schimbărilor climatice presupun electrificarea majorității economiei noastre. Prin urmare, este necesară înțelegerea întregii dimensiuni a impacturilor potențiale ale producției curente și viitoare de energie electrică, pentru a evita „scurgerile de impact”, adică creșterea presiunii asupra mediului non-climatic, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră. Evaluarea integrată a ciclului de viață al surselor de energie electrică– această metodă a fost aleasă pentru a raporta profilurile de mediu ale diferitelor tehnologii. Tehnologiile candidate evaluate includ cărbune, gaz natural, hidroenergie, energie nucleară, energie solară concentrată (CSP), fotovoltaică și energie eoliană. Douăsprezece regiuni globale incluse în evaluare, permițând, printre alți factori, să varieze factorii de încărcare, ratele de scurgere a metanului sau consumul de energie electrică de fond. Fără excepție, fiecare tehnologie de generare a energiei electrice generează impacturi asupra mediului pe parcursul ciclului său de viață, iar aceste impacturi pot varia foarte mult în funcție de locul de implementare și de alte opțiuni de proiectare. Politica energetică adecvată ar trebui să ia în considerare specificul amplasamentului prin efectuarea de evaluări ale ciclului de viață care iau în considerare condițiile locale și potențialele schimbări posibile.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
   7 - Energie curată și accesibilă
12  - Consum și producție responsabile

13 - Acţiune climatica


Report of the Secretary-General on the Work of the Organization
𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑖̂𝑛 2022
Format: PDF

https://bit.ly/3igZYph

Raportul Secretarului General privind activitatea Organizației (A/77/1) este publicat ca răspuns la articolul 98 din Carta ONU și evidențiază modul în care Secretariatul ONU traduce resursele în impact. Raportul cuprinde nouă secțiuni: (1) promovarea creșterii economice susținute și a dezvoltării durabile; (2) menținerea păcii și securității internaționale; (3) dezvoltarea în Africa; (4) promovarea drepturilor omului; (5) coordonarea eficientă a asistenței umanitare; (6) promovarea justiției și a dreptului internațional; (7) dezarmare; (8) controlul drogurilor, prevenirea criminalității și combaterea terorismului internațional; și (9) funcționarea eficientă a Organizației. Cartea electronică pentru această publicație a fost transformată într-un format accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere și persoanele cu dizabilități de citire tipărită. Este pe deplin compatibil cu tehnologiile de citire de ecran de vârf, cum ar fi JAWS și NVDA.

Se referă la toate Obiectivele de dezvoltare durabilă.


joi, 24 noiembrie 2022

Discuția publică ,,Elemente practice privind aplicarea normelor dreptului de urbanism"

Elemente practice privind aplicarea normelor dreptului de urbanism

În ziua de 23 noiembrie Centrul de Informare ONU din cadrul Biblioteca Naţională a Republicii Moldova / National Library of Moldova în parteneriat cu Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului Municipal Chişinău și Centrul De Excelenta in Constructii au organizat discuția publică 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚 dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

În cadrul discuţiei a fost expusă expoziţia de carte Urbanism şi dezvoltare durabilă, precum şi expoziţia de carte cu genericul Comunicarea prin Arhitectură organizată de către colaboratorii bibliotecii Centrului de Excelenţă în Construcţii.

Dnul director, Valeriu Pelivan, a venit cu un mesaj de salut și a mulțumit pentru oportunitatea oferită elevilor instituţiei menţionate mai sus.

Formatorul discuției, arhitectorul șef al municipiului Chișinău, Dna Svetlana Dogotaru a vorbit despre principiile de bază ale dreptului urbanismului ca sistem de norme coerente, clare şi predictibile; tipurile de acte normative și permisive și modalitatea de elaborare a acestora.

https://bit.ly/3GHYLS5

Elevii de la CEC au intervenit cu diverse întrebări urmate de o serie de răspunsuri din partea arhitectorului șef, referitor la importanța arhitecților în procesul de dezvoltare a urbanismului etc.
La activitate au fost prezenți elevii de la specialitatea de arhitectură:
A 22.09, diriginte Condur Ludmila
A 21.09, diriginte Guseinova Elena
A 20.09, diriginte Goncear Corina
A 19.09, diriginte Railean Alina

Acțiunea vine în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului. Agenda 2030 va îmbunătăți modul în care orașele și așezările umane sunt organizate și gestionate. Pentru a reduce riscurile sociale ale proceselor de urbanizare, Agenda pune accentul pe accesul la locuințe adecvate, sigure și accesibile și serviciile de bază pentru persoanele social-vulnerabile și familiile tinere.

Astăzi aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU, în total 193 de state.

marți, 1 noiembrie 2022

Discuţia publică ,,Acţiunea schimbărilor climatice asupra omului”

 Discuţia publică ,,Acţiunea schimbărilor climatice asupra omului

În cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2022 şi Campaniei de promovare ,,Deschişi pentru justiţie climatică” Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a organizat discuţia publică 𝑨𝒄𝒕̧𝒊𝒖𝒏𝒆𝒂 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒎𝒃𝒂̆𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒔𝒖𝒑𝒓𝒂 𝒐𝒎𝒖𝒍𝒖𝒊 abordată de dnul Anatol Puţuntică, doctor, conferenţiar universitar, Catedra Geografie Generală, Facultatea de Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău. 


Dnul Anatol Puţuntică – ex-director al Serviciului Hidrometeorologie de Stat al RM, participant la Adunările Generale ale Panelului Interguvernamental privind schimbările climatice (IPSS) de la Berlin şi Copenhaga (2014, 2015), delegatul principal al RM la Congresul 17 al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM) sub egida ONU.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA), este un eveniment global care este o oportunitate pentru a deschide cercetarea, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Tema discuției cuprinde şi promovarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD a Agendei 2030, asumate de țara noastră alături de cele 193 de state membre ONU, ce acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate. 

Astfel, până în 2030, statele lumii s-au angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată inegalitățile și injustiția și să adopte măsuri active privind protecția mediului înconjurător.

Noţiunea de justiţie climatică încadrează schimbările climatice globale în categoria chestiunilor politice şi etice, şi nu strict în sfera chestiunilor de mediu. Justiţia climatică ia în considerare necesitatea de a se ţine seama de impactul schimbărilor climatice asupra cetăţenilor şi asupra comunităţilor, atât în ţările în curs de dezvoltare, cât şi în cele dezvoltate. 

Discuția poate fi văzută, integral, pe Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wbcZF_2YY_g


joi, 6 octombrie 2022

Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - octombrie 2022

 

Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - octombrie 2022

 Titlu recomandat

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎̆ 2021/2022


Raportul asupra dezvoltării umane reprezintă o conversație centrată pe inegalități, integrând și alte teme importante legate de incertitudinile din antropocen: transformări la nivel societal, impacturi asupra sănătății mintale, polarizare politică, dar și, în mod crucial, oportunități. Raportul susține că, în cele din urmă, dublarea dezvoltării umane este esențială pentru un viitor mai prosper pentru toți.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210016407/read

Lansări noi

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑖̂𝑛 2022


Raportul Secretarului General privind activitatea Organizației este publicat ca răspuns la articolul 98 din Carta ONU și evidențiază modul în care Secretariatul ONU traduce resursele în impact. Raportul acoperă nouă secțiuni, inclusiv creștere economică susținută și dezvoltare durabilă, menținerea păcii și securității internaționale, drepturile omului, prevenirea criminalității și promovarea justiției și a dreptului internațional.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210019842/read


𝐷𝑒𝑝𝑎̆𝑠̦𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟: 𝑐𝑎̆𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑒𝑐𝑜-𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

Această strategie stabilește prioritățile și temele Institutului de Cercetare al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Socială în perioada 2021-2025. Strategia de faţă integrează cercetarea, comunicarea, implicarea politicilor, rezultatele și impactul - și este calibrat în funcție de contextul social, economic și politic în mișcare rapidă, deoarece are un impact asupra dezvoltării. Este produsul muncii cu o gamă largă de părți interesate și ține cont de preocupările de politică și dezbaterile academice.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210021609/read


𝑆𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑡̦𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 2021

Acest raport oferă noi perspective asupra evoluției agriculturii și silviculturii certificate. Furnizează date despre 14 standarde majore de durabilitate pentru banane, cacao, cafea, bumbac, palmier ulei, boabe de soia, trestie de zahăr, ceai și produse forestiere. Raportul din 2021 adaugă date din 2019, arătând că standardele de durabilitate continuă să-și extindă acoperirea terenului. Acest raport ajută la formarea deciziilor factorilor de decizie, producătorilor și întreprinderilor, care lucrează pentru a aborda provocările sistemice legate de muncă și de mediu prin producție sustenabilă certificată.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210014953/read


𝐺ℎ𝑖𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟e𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

Acest Ghid privind evaluarea impactului comercial este conceput pentru a ajuta factorii de decizie politică comercială și practicienii din țările în curs de dezvoltare să aibă informații cuprinzătoare despre: când și cum să se efectueze o evaluare a impactului; de unde să obțină informații detaliate; tehnice despre desfășurarea și utilizarea evaluărilor de impact și modul în care rezultatele din evaluările impactului pot fi interpretate și puse în practică.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210012546/read


𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑎𝑙𝑒: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒, 𝑎𝑝𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒

Raportul își propune să ofere factorilor de decizie politică informații despre tendințele emergente, concentrându-se pe cerințele cheie pentru accesul incluziv și accesibil la servicii esențiale. Acesta include o privire de ansamblu asupra cadrelor politice internaționale, descrie caracteristicile serviciilor de rețea de apă, canalizare și energie și le plasează în cadrul de protecție a consumatorilor de incluziune, accesibilitate și drepturi. Ea consideră rolul pe care trebuie să îl joace piețele competitive și conține opțiuni de politică în lumina durabilității.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210013420/read


𝐴𝑐𝑡𝑒 𝑠̦𝑖 𝑖̂𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡̦𝑖𝑖 𝑛𝑟. 7

Această carte de referință bilingvă (franceză-engleză) mult așteptată include texte indispensabile precum Carta Națiunilor Unite, Statutul Curții Internaționale de Justiție, Regulamentul Curții, Instrucțiuni practice și alte documente relevante. Include, de asemenea, indecși exhaustivi în ambele limbi oficiale care fac referire la aceste documente prin statut, regulament și direcție de practică.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210012553/read


marți, 30 august 2022

Actualizare UN iLibrary august 2022

 Actualizare UN iLibrary august 2022

 Titlu recomandat


𝑹𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏𝒅 𝒐𝒃𝒊𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒆𝒍𝒆 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒛𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒂̆ 2022

𝑻𝒉𝒆 𝑺𝒖𝒔𝒕𝒂𝒊𝒏𝒂𝒃𝒍𝒆 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑮𝒐𝒂𝒍𝒔 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕 2022

Raportul privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2022 prezintă cât de departe am ajuns în atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD). Această a șaptea ediție a raportului anual analizează, de asemenea, tendințele din 2015 și impactul COVID-19 asupra progresului. Utilizează cele mai recente date disponibile și intrări de la agențiile custode ale Națiunilor Unite

 


Lansări noi

𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕 2022

𝑹𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒕̦𝒊𝒊𝒍𝒐𝒓 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍𝒆 2022

Raportul privind investițiile mondiale 2022 oferă cele mai recente tendințe și perspective pentru investițiile străine directe. Documentează redresarea fluxurilor de investiții transfrontaliere după șocul pandemic, evoluțiile recente ale politicilor, inclusiv tendințele măsurilor naționale de politică de investiții și acordurile internaționale de investiții. Prezintă o privire de ansamblu asupra impozitării corporative internaționale și a schemelor naționale de stimulare a investițiilor din întreaga lume. Capitolul tematic al Raportului examinează implicațiile pentru politicile de investiții și investiții ale reformelor în curs în fiscalitatea internațională, inclusiv adoptarea unui impozit minim global pentru multinaționale și alte mecanisme de contracarare a practicilor fiscale dăunătoare. Acesta analizează impactul general așteptat asupra fluxurilor de investiții transfrontaliere, cu un accent special pe țările în curs de dezvoltare, și evaluează efectul asupra utilizării instrumentelor comune de promovare a investițiilor, cum ar fi stimulente fiscale, zone economice speciale și cadre de cooperare regională. Raportul are un capitol dedicat tendințelor globale în finanțarea dezvoltării durabile. Prezintă constatări cheie și implicații politice pentru examinarea Adunării Generale a Națiunilor Unite.


𝑵𝒆𝒖𝒕𝒓𝒂𝒍 𝑷𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒆𝒔, 𝑼𝒏𝒆𝒗𝒆𝒏 𝑰𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕 

𝑷𝒐𝒍𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒆, 𝒊𝒎𝒑𝒂𝒄𝒕 𝒏𝒆𝒖𝒏𝒊𝒇𝒐𝒓𝒎

Măsurile netarifare (MNT) sunt măsuri de politică comercială concepute pentru a atinge obiective de politică publică, cum ar fi protejarea sănătății publice, siguranța consumatorilor și a mediului. În timp ce MNT suportă adesea costuri comerciale ridicate, cum ar fi costuri mari de informare, implementare și conformitate, ele sunt de obicei necesare pentru atingerea obiectivelor economice, sociale și de altă natură pentru a asigura siguranța și calitatea produselor pentru consumatori. Pe baza revizuirii unei liste de literatură, studii de caz, acest studiu a analizat impactul de gen al MNT-urilor asupra femeilor ca comercianți/antreprenori, lucrători și, respectiv, consumatori, și își propune modalități în care proiectele legate de MNT-uri. proiectarea, implementarea și monitorizarea pot fi abordate cu o lentilă de gen.


𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒕𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒄𝒆𝒆𝒅𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒎𝒃𝒍𝒚 2020/2021

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒙 𝒍𝒂 𝒍𝒖𝒄𝒓𝒂̆𝒓𝒊𝒍𝒆 𝑨𝒅𝒖𝒏𝒂̆𝒓𝒊𝒊 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒍𝒆 2020/2021

Indexul lucrărilor Adunării Generale este un ghid bibliografic pentru lucrările și documentația Adunării Generale. Acest număr acoperă cea de-a șapteazeci și cincia sesiune a Adunării, inclusiv comisiile sale principale și ad-hoc. Indexul este pregătit de Biblioteca Dag Hammarskjöld, Departamentul de Comunicații Globale, ca unul dintre produsele Sistemului de Informații Bibliografice al Națiunilor Unite (UNBIS).
𝑨𝒔𝒊𝒂-𝑷𝒂𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄 𝑪𝒐𝒖𝒏𝒕𝒓𝒊𝒆𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝑺𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍 𝑵𝒆𝒆𝒅𝒔 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑹𝒆𝒑𝒐𝒓𝒕 2022

𝑹𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒍 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒛𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒂 𝒕̦𝒂̆𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒊𝒏 𝑨𝒔𝒊𝒂-𝑷𝒂𝒄𝒊𝒇𝒊𝒄 𝒄𝒖 𝒏𝒆𝒗𝒐𝒊 𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒆 2022

Raportul de dezvoltare a țărilor din Asia-Pacific cu nevoi speciale este o publicație anuală recurentă ESCAP care discută probleme de interes pentru țările cel mai puțin dezvoltate (LDC) din Asia-Pacific, țările în curs de dezvoltare fără ieșire la mare (LLDC) și micile state insulare în curs de dezvoltare (SIDS), la care se face referire colectiv. ca țări cu nevoi speciale (CSN). Ediția din 2022 a raportului, cu tema „Finanțarea unei redresări durabile de la COVID-19 și dincolo”, evidențiază nevoile și decalajele semnificative de finanțare cu care se confruntă aceste țări în eforturile lor de redresare de la COVID-19 și în realizarea planului durabil. De asemenea, examinează opțiunile de politică pentru mobilizarea resurselor  financiare în aceste țări în acest scop.


𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒚 4.0 𝒇𝒐𝒓 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒗𝒆 𝑫𝒆𝒗𝒆𝒍𝒐𝒑𝒎𝒆𝒏𝒕 

𝑰𝒏𝒅𝒖𝒔𝒕𝒓𝒊𝒂 4.0 𝒑𝒆𝒏𝒕𝒓𝒖 𝑫𝒆𝒛𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒓𝒆 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒖𝒛𝒊𝒗𝒂̆

Utilizarea tehnologiilor industriei 4.0 în producție poate crește productivitatea și reduce impactul industrializării asupra mediului. În același timp, majoritatea firmelor din țările în curs de dezvoltare nu sunt pregătite să utilizeze astfel de tehnologii, majoritatea continuă să folosească tehnologii analogice în procesele de producție și trebuie să se industrializeze în continuare pentru a beneficia de industria 4.0. Există riscul de industrializare și diseminare lentă a industriei 4.0 în industria prelucrătoare din țările în curs de dezvoltare, creșterea în continuare a inegalităților dintre țări și replicarea tiparelor observate în revoluțiile tehnologice anterioare. Acest raport discută despre industria 4.0 în sectoarele de producție și impactul acesteia asupra inegalităților în interiorul și între țări.


𝑴𝒊𝒏𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆 𝑪𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒕𝒆 𝑮𝒂𝒑 

𝑮𝒂̂𝒏𝒅𝒊𝒓𝒆𝒂 𝒅𝒆𝒄𝒂𝒍𝒂𝒋𝒖𝒍𝒖𝒊 𝒄𝒐𝒓𝒑𝒐𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆

Această publicație urmărește să ajute apărătorii drepturilor omului să abordeze, să implice și să solicite sprijinul afacerilor pentru măsuri care promovează o mai mare egalitate pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgender și intersexuale (LGBTI). De asemenea, oferă companiilor, în special profesioniștilor în managementul resurselor umane și celor care promovează diversitatea și incluziunea în cadrul companiilor, o privire de ansamblu asupra domeniilor de potențială colaborare cu societatea civilă LGBTI, precum și exemple practice de astfel de colaborare în diferite părți ale lumii.𝑪𝒓𝒐𝒔𝒔-𝑩𝒐𝒓𝒅𝒆𝒓 𝑻𝒓𝒂𝒅𝒆 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝑷𝒓𝒆- 𝒂𝒏𝒅 𝑷𝒐𝒔𝒕-𝑷𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄 𝑬𝒏𝒗𝒊𝒓𝒐𝒏𝒎𝒆𝒏𝒕 

𝑪𝒐𝒎𝒆𝒓𝒕̦𝒖𝒍 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒇𝒓𝒐𝒏𝒕𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓 𝒊̂𝒏 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒖𝒍 𝒑𝒓𝒆 𝒔̦𝒊 𝒑𝒐𝒔𝒕-𝒑𝒂𝒏𝒅𝒆𝒎𝒊𝒄

Din 2016, UNCTAD lucrează pentru a sprijini femeile în comerțul transfrontalier informal din Africa subsahariană, desfășurând activități analitice, de consolidare a capacităților și de advocacy a politicilor. Acest raport descrie rezultatele unei evaluări a impactului activităților de consolidare a capacităților pe care UNCTAD le-a desfășurat în Malawi, Republica Unită Tanzania și Zambia în perioada 2019-2021. Activitățile de consolidare a capacităților au constat într-un program de formare de şase zile privind regulile și procedurile comerciale și dezvoltarea abilităților antreprenoriale și au fost destinate comercianților transfrontalieri la scară mică și informali. Acest raport evaluează impactul programului de formare UNCTAD asupra foștilor participanți și analizează aspecte precum familiaritatea cu regulile comerciale, procedurile vamale și drepturile și obligațiile comercianților; utilizarea sporită a punctelor de frontieră oficiale, reziliența și adaptarea afacerilor; formalizarea afacerii și înțelegerea măsurilor COVID-19. Acesta atrage dovezi din Malawi, Republica Unită Tanzania și Zambia, luând în considerare comerțul transfrontalier în mediul pre și post-pandemic. În cele din urmă, prezintă patru studii de caz.

𝑩𝒆𝒓𝒌𝒆𝒍𝒆𝒚 𝑷𝒓𝒐𝒕𝒐𝒄𝒐𝒍 𝒐𝒏 𝑫𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑶𝒑𝒆𝒏-𝑺𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔

𝑷𝒓𝒐𝒕𝒐𝒄𝒐𝒍𝒖𝒍 𝑩𝒆𝒓𝒌𝒆𝒍𝒆𝒚 𝒑𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏𝒅 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒈𝒂𝒕̦𝒊𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒊𝒈𝒊𝒕𝒂𝒍𝒆 𝒄𝒖 𝒔𝒖𝒓𝒔𝒂̆ 𝒅𝒆𝒔𝒄𝒉𝒊𝒔𝒂̆

Protocolul Berkeley privind investigațiile digitale cu sursă deschisă identifică standarde internaționale pentru efectuarea de cercetări online a presupuselor încălcări ale dreptului internațional penal, al drepturilor omului și al dreptului umanitar. Acesta oferă îndrumări cu privire la metodologiile și procedurile pentru culegerea, analizarea și conservarea informațiilor digitale într-o manieră profesională, legală și etică. Protocolul stabilește măsuri pe care anchetatorii online le pot și ar trebui să le ia pentru a proteja siguranța digitală, fizică și psihosocială a lor și a celorlalți, inclusiv a martorilor, victimelor și primilor respondenți (cum ar fi cetățenii, activiștii și jurnaliștii) care își riscă propria bunăstare să documenteze crimele de război și încălcările drepturilor omului, astfel încât cei responsabili să fie aduși în fața justiției.

Pentru mai multe informaţii accesaţi: https://www.un-ilibrary.org/