marți, 8 august 2023

Actualizarea conţinutului Biblioteca Digitală ONU august 2023

 

Actualizarea conţinutului Biblioteca Digitală ONU august 2023

 Titlu recomandatGlobal Report on Cocaine 2023

Raportul global privind cocaina 2023
Raportul global privind cocaina 2023 detaliază modul în care cultivarea cocainei a crescut cu 35% din 2020 până în 2021, un nivel record și cea mai puternică creștere de la un an la altul din 2016 Raportul avertizează că există un potențial puternic pentru o extindere mare în Africa și Asia. Raportul examinează apariția de noi centre pentru traficul de cocaină, menționând că țările din Europa de Sud - Est și Africa – în special cele din Africa de Vest și Centrală – sunt din ce în ce mai folosite ca zone cheie de tranzit pentru droguri.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:


Publicaţii noi

The Race to Net Zero
Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific

Cursa către Net Zero
Accelerarea acțiunii climatice în Asia și Pacific
Cursa către zero net se concentrează pe trei sectoare cheie din care trebuie reduse emisiile de gaze cu efect de seră și cum se poate face acest lucru. Ea analizează modul în care sectorul energetic își poate pune capăt dependenței de cărbune și poate elimina treptat alți combustibili fosili şi modul în care comerțul și investițiile internaționale pot ajuta la accelerarea tranziției industriilor din regiune către un viitor cu emisii scăzute de carbon.
Propunerile se bazează pe cooperarea regională.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:

Growing challenges for sustainable development

Provocări tot mai mari pentru dezvoltarea durabilă
Această publicație evaluează progresul țărilor UNECE (Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite /United Nations Economic Commission for Europe) în ceea ce privește atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, bazându-se pe datele disponibile în baza de date globale a indicatorilor ODD a Națiunilor Unite. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă recunoaște rolul esențial al dimensiunii regionale în implementarea, urmărirea și revizuirea acesteia.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:

Global Population Growth and Sustainable Development

Creșterea globală a populației și dezvoltarea durabilă
Raportul acoperă dependențele dintre creșterea populației și Obiectivele de dezvoltare durabilă, concentrându-se pe regiunile în care numărul populației crește rapid. Analiza detaliază implicațiile sociale, economice și de mediu ale creșterii populației. Acesta evidențiază tendințele demografice și factorii de schimbare a populației, și anume fertilitatea, mortalitatea și migrația internațională și descrie interacțiunea complexă dintre creșterea populației și sărăcie, foamete, sănătate, educație și capital uman, egalitatea de gen, creștere economică susținută și muncă decentă. Acesta investighează în continuare impactul creșterii populației asupra mediului.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:
 
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210052467/read


 Ensuring safe water and sanitation for all

Asigurarea apei și canalizării sigure pentru toți
Acest studiu examinează rolul și potențialul științei, tehnologiei și inovației (STI) ca factori cheie pentru schimbarea catalitică în atingerea la nivel mondial a Obiectivului de dezvoltare durabilă 6 (SDG6) privind apă curată și salubritate pentru toți. Țărilor li se recomandă să ia în considerare STI ca parte a unui răspuns care necesită politici atente specifice contextului pentru a o duce la bun sfârșit. Acestea includ adoptarea soluțiilor descentralizate și sugerează, de asemenea, modul în care comunitatea internațională poate parcurge un drum lung pentru a ajuta țările în atingerea ODD 6, în special prin punerea în comun a cunoștințelor tehnologice prin mecanisme de partajare și prin dezvoltarea unor mecanisme financiare inovatoare pentru a sprijini proiectele de apă și canalizare în țările în curs de dezvoltare.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:
                                                           

                                                            Tackling the Sustainability Reporting Challenge: A Policy Guide

Abordarea provocării de raportare a durabilității: un ghid de politici
Această publicație a fost pregătită de UNCTAD-ISAR (Instrumentul de dezvoltare contabilă: construirea contabilității pentru dezvoltare) pentru a sprijini țările în eforturile lor de a-și consolida infrastructura națională de raportare a durabilității pentru a ține pasul cu schimbările internaționale și pentru a promova finanțarea și dezvoltarea durabilă. Acesta conține diferite abordări, bune practici și exemple dintre care factorii de decizie și alte părți interesate pot alege atunci când stabilesc sau consolidează componentele de reglementare, instituționale și de capacitate umană ale infrastructurii de raportare.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul: