luni, 23 aprilie 2018

Planul Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și conservarea naturii

Planul Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice și conservarea naturiiAceastă solicitare intenționează să informeze și să mobilizeze potențialii solicitanți pentru proiectele Planului QIAO.
 Planul Națiunilor Unite QIAO privind schimbările climatice și conservarea naturii ( „Planul QIAO“) a fost lansat de către Oficiul Națiunilor Unite pentru Cooperare Sud-Sud (UNOSSC) și Fundația Beijing Qiaonyu. Planul QIAO este evidențiat ca primul instrument de finanțare neguvernamental major în sprijinul țărilor în curs de dezvoltare de la intrarea în vigoare a Acordului de la Paris.

La evenimentul de lansare a planului QIAO, secretarul general adjunct Amina Mohammed a subliniat importanța aprofundării parteneriatelor cu sectorul privat, comunitatea filantropice și societatea civilă, inclusiv prin Summit-ul climatice 2019, deoarece astfel de parteneriate va sprijini țările în curs de dezvoltare în consolidarea lor asumarea și conducerea acțiunilor climatice, precum și consolidarea colaborării Sud-Sud.

In urmatorii 5 ani (2018-2023), Planul QIAO va face o sumă inițială de 85 de milioane de RMB (aproximativ 13,5 milioane de $) disponibile în susținerea unor proiecte pragmatice bazate pe cerere privind schimbările climatice și conservarea naturii în țările în curs de dezvoltare. UNOSSC, susținut de Incubatorul de Parteneriat pentru Climatul de Sud (SCPI), este Secretariatul Planului QIAO.

Sursa: https://www.un.org

duminică, 22 aprilie 2018

Raportul ONU privind FINANȚAREA PENTRU DEZVOLTARE: PROGRES ȘI PERSPECTIVE 2018

Raportul ONU privind 

FINANȚAREA PENTRU DEZVOLTARE: PROGRES ȘI PERSPECTIVE 2018

Lumea deține suficiente resurse pentru realizarea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă, dar, acestea nu sunt repartizate eficient.
În noul raport lansat, ONU explică cum pot fi ”împăcate” resursele financiare cu Obiectivele Globale.


Acest raport este un produs comun al membrilor Grupului de lucru inter-instituțional pentru finanțarea dezvoltării. Biroul de Finanțare pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite, Departamentul de Afaceri Economice și Sociale servește drept coordonator și editor de fond al raportul grupului operativ.

Anexa online a grupului operativ (http://developmentfinance.un.org) monitorizează în mod cuprinzător progresele înregistrate în punerea în aplicare a rezultatelor finanțării pentru dezvoltare, inclusiv Agenda de acțiune de la Addis Abeba și mijloacele relevante de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 
Acesta oferă baza completă de dovezi pentru raportul anual al Grupului operativ privind progresele înregistrate în cele șapte domenii de acțiune ale Agendei Addis (capitolele III.A-III.G). Raportul este, prin necesitate concis și selectiv și ar trebui citit împreună cu anexa online.
          Anexa on-line a Grupului operativ acoperă, de asemenea, mai multe inițiative transversale cheie care se bazează pe sinergiile Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în profunzime:

 1.  Oferirea protecției sociale și a serviciilor publice esențiale
 2.  Eradicarea foametei și a formelor de malnutriție
 3.  Închiderea deficitului de infrastructură
 4.  Promovarea industrializării incluzive și durabile
 5.  Generarea de locuri de muncă complete și productive pentru toți
 6.  Protejarea ecosistemelor
 7.  Promovarea societăților pașnice și favorabile incluziunii
 8.  Egalitatea sexelor
 9.  Investiția în copii și tineri
 10.  Abordarea diverselor nevoi și provocări cu care se confruntă țările aflate în situații speciale
 11. Parteneriat global

Vezi raportul complet la urmatorul link https://developmentfinance.un.org


luni, 16 aprilie 2018

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”

Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”

Grupul de lucru „Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților economice​” se întrunește pentru a elabora Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”. 
Evenimentul va fi transmis live pe Obiectivele Globale și va avea loc marți, 17 aprilie, ora 9.00, în sala 246 din incinta Ministerului Economiei și Infrastructurii, Piața Marii Adunării Naționale. 


vineri, 13 aprilie 2018

Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și a bibliotecilor


Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Sustenabilă a Națiunilor Unite și a bibliotecilor

Ca instituţie şi profesie, biblioteca şi bibliotecarul se află la o curbă foarte interesantă a existenţei. Pe de o parte, profesia de bibliotecar este marginalizată, inclusă chiar în şirul profesiilor ameninţate cu dispariţia în următorii ani, pe de altă parte profesioniştii şi prietenii domeniului biblioteconomic insistă pe rezistenţa în timp a bibliotecii aşa cum s-a întâmplat pe parcursul mai multor milenii. O bibliotecă bine dotată şi întreţinută este grija supremeă a administraţiei publice locale faţă de membrii comunităţii, iar punerea la lucru a resurselor materiale, tehnologice, umane şi exploatarea în deplină măsură a acestora în vederea imbunătăţirii calităţii vieţii membrilor comunităţii este responsabilitatea directă a bibliotecarului. 

Pentru a rezista provocărilor, biblioteca trebuie să fie pregătită să activeze în condiţiile unor schimbări majore permanente în domeniul informaţiei, tehnologiilor, interacţiunii sociale, serviciilor şi resurselor. Cantitatea de informaţii creşte tot mai repede, informaţiile devin tot mai disponibile, viteza de accesare a acestora tot mai mare.Vezi mai mult articolul directorului adjunct al BNRM, dna Vera Osoianu 

miercuri, 11 aprilie 2018

MiLab - platforma prin care cetățenii R. M. pot fi evaluatorii serviciilor publice

MiLab - platforma prin care cetățenii R. M. pot fi evaluatorii serviciilor publice

Cetățenii Republicii Moldova pot fi acum evaluatorii calității serviciilor publice! 


Laboratorul de Inovații Sociale din Moldova (MiLab, proiect inițiat în perioada 2014 - 2018 de catre UNDP Moldova) - platforma prin care actori din domenii public, privat și non-profit identifică și experimentează inovațiile în soluționarea problemelor sociale.

Proiectul MiLab/UNDP Moldova ține de elaborarea instrumentului de evaluare a serviciilor publice, este unicul la moment. Propunerile pot fi lasăte prin mai multe căi:
- nemijlocit la terminal unde este opțiunea de a lăsa comentarii adiționale
- puteți scrie direct pe pagina MiLab sugestiile sau părerea generală despre utilizarea și funcționalul terminalului, bazându-vă pe experiența personală în utilizarea acestuia
- în cel mai scurt timp o echipă dedicată, va efectua interviuri/sondaje la fiecare locație unde este instalat terminalul pentru a evalua părerea despre acesta atât din partea beneficiarilor cât și a funcționarilor publici.


Bazându-se pe informația colectată, instrumentul urmează a fi ajustat, ca să corespundă cerințelor și necesităților reale ale oamenilor.
marți, 3 aprilie 2018

Atelierul de instruire "Bibliotecile, dezvoltarea si Agenda ONU 2030" organizat de ANBPR și ABRM

Atelierul de instruire "Bibliotecile, dezvoltarea si Agenda ONU 2030" organizat de ANBPR și ABRM 


În perioada 29 - 30 martie 2018 a avut loc atelierul de instruire "Bibliotecile, dezvoltarea si Agenda ONU 2030" organizat de ANBPR și ABRM în cadrul proiectului Agenda for Sustainable Development – A Recipe from Libraries susținut de IFLA.
Atelierul de formare are rolul de a echipa membrii ambelor asociații care au responsabilitatea de a furniza instruire și / sau de a elabora documente de politici legate de ODD, cu abilități și cunoștințe pentru a maximiza capacitatea bibliotecarilor de a aplica eficient setul de instrumente IFLA în pe baza realităților naționale și regionale. Un aspect unic al atelierelor este de a sprijini bibliotecarii în a susține factorii de decizie naționali și locali despre modalitățile prin care bibliotecile pot ajuta, la diferite niveluri administrative, planurile de dezvoltare care vor contribui la îndeplinirea Agendei globale pentru 2030.
Instruirea a fostsusținută de Vesna Vuksan, bibliotecar senior la Biblioteca Universitară din Belgrad și trainer asociat IFLA, a acoperit materialele pe care IFLA le-a produs (setul de instrumente, broșura și manualul) pentru a sprijini comunitățile bibliotecilor în activități de advocacy și de sensibilizare a factorilor de decizie.
luni, 2 aprilie 2018

INFOGRAFIC / Centrului de Informare al Organizației Națiunilor Unite din cadrul BNRM

INFOGRAFIC / Centrul de Informare al Organizației Națiunilor Unite din cadrul BNRM


Vezi activitatea Centrului de Informare al Organizației Națiunilor Unite din cadrul Bibliotecii Naționale a R. M. în anul 2017
#poster #infografic #bnrm #odd2030 #Agenda2030duminică, 1 aprilie 2018

participă şi tu la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030

Participă şi tu la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030

START CONSULTĂRI pentru viziunea Moldovei pentru 2030


Pentru SND „Moldova 2030” se propune utilizarea unui concept al calității vieții care include 10 dimensiuni relevante. Acest concept este în mod standard utilizat în Uniunea Europeană pentru măsurarea calității vieții. Aceste zece dimensiuni „acoperă” aspectele fundamentale ale vieții omului. 

Dacă vrei ca Moldova să devină o țară în care vrei să trăieşti, participă şi tu la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030. 
Contribuie la elaborarea documentului pe http://particip.gov.md, dă click pe domeniul care te interesează şi adaugă comentariul tău.

Elaborarea Strategiei „Moldova 2030” se desfășoară sub conducerea Cancelariei de Stat, cu sprijinul ONU Moldova și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova.

Strategia Naţională de Devoltare „Moldova 2030” urmează a fi definitivată şi aprobată de Guvern până la finele lunii mai.