sâmbătă, 21 ianuarie 2023

Educația de calitate nu este un lux - este un drept al omului

 Educația de calitate nu este un lux - este un drept al omului

 

Multe țări sunt în scădere când vine vorba de investiții în educația publică.

Oferirea de educație de calitate pentru toți este fundamentală pentru crearea unei lumi pașnice și prospere. Educația oferă oamenilor cunoștințele și abilitățile de care au nevoie pentru a rămâne sănătoși, pentru a obține locuri de muncă și pentru a promova toleranța. Totuși, focarul de COVID-19 a provocat o criză globală a educației. Majoritatea sistemelor educaționale din lume au fost grav afectate de întreruperile educației și s-au confruntat cu provocări fără precedent. Închiderile școlilor cauzate de pandemie au avut consecințe devastatoare pentru învățarea și bunăstarea copiilor. Se estimează că 147 de milioane de copii au ratat mai mult de jumătate din predarea la clasă în ultimii doi ani. Închiderile școlilor au afectat mai mult fetele, copiii din medii defavorizate, cei care locuiesc în zonele rurale, copiii cu dizabilități și copiii din minorități etnice, mai mult decât colegii lor. Aproximativ două treimi dintre copiii de vârstă școlară din lume nu au conexiune la internet în casele lor, limitându-le oportunitățile de a-și continua învățarea și dezvoltarea abilităților. Fără o educație de calitate, copiii se confruntă cu bariere considerabile în calea angajării și a potențialului de câștig mai târziu în viață.

Educația se află în centrul misiunii UNESCO de a construi pacea, eradica sărăcia și conduce dezvoltarea durabilă. Este un drept al omului pentru toți de-a lungul vieții. Organizația este singura agenție a Națiunilor Unite cu un mandat de a acoperi toate aspectele educației. I s-a încredințat să conducă Agenda Globală Educație 2030 prin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4.

UNESCO oferă leadership global și regional în educație, întărește sistemele de învățământ la nivel mondial și răspunde provocărilor globale contemporane prin educație cu egalitatea de gen ca principiu de bază. Activitatea sa cuprinde dezvoltarea educațională de calitate de la preșcolar până la învățământul superior și nu numai.

Țintele Obiectivului 4 – Educaţie de calitate. Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi :

4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții absolvesc învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și de calitate, care să conducă la rezultate de învățare relevante și eficiente ale obiectivului 4.

4.2 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții au acces la dezvoltare, îngrijire și educație preșcolară de calitate pentru copiii mici, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar.

4.3 Până în 2030, creşterea înrolării în învăţământul profesional tehnic şi superior accesibil şi calitativ.

4.4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți cu competențe relevante pentru piaţa muncii.

4.5 Până în 2030, asigurarea accesului egal la toate nivelurile de educație și formare profesională pentru persoanele vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități, popoarele indigene și copiii aflați în situații vulnerabile.

4.6 Până în 2030, asigurarea că toți tinerii și o proporție substanțială de adulți, atât bărbați, cât și femei, vor atinge competențele de alfabetizare și calcul.

4.7 Până în 2030, asigurarea că toți elevii obţin cunoștințele și abilitățile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, inclusiv, printre altele, prin educație pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și a nonviolenței; cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.

4.a Construirea și modernizarea infrastructurii în instituţiile de învăţământ, astfel încât să corespundă necesităţilor copiilor şi persoanelor cu dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent, incluziv și eficient pentru toți.

4.b Până în 2030, creșterea substanțială a ofertei de profesori calificați, inclusiv prin cooperare internațională pentru formarea profesorilor în țările în curs de dezvoltare, în special în țările cel mai puțin dezvoltate și în statele insulare mici în curs de dezvoltare.

https://un.org/sustainabledevelopment/education/

https://statistica.gov.md/ro/obiectivul-4-educatie-de-calitate-183_4502.html