marți, 30 ianuarie 2018

Atlasului Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă

Atlasul Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă publicat de Banca Mondială

#Obiectiv1 #FaraSaracie
 #Obiectiv2 #ZeroFoame 

   
       Atingerea obiectivelor și depășirea provocărilor cu care se confruntă obiectivele dezvoltării durabile necesită o concentrare mai mare asupra unei finanțări mai bune, a unor date mai bune și a unor metode mai bune de livrare, care să colaboreze cu partenerii, mentionează Mahmoud Mohieldin, vicepreşedinte senior al grupului Băncii Mondiale 
      Între 1990 și 2013, aproape un miliard de persoane au ”scăpat” de sărăcie extremă. Subnutriția a fost redusă la jumătate din 1990, în ciuda creșterii risipei alimentelor. Accesul la apă s-a extins, dar progresul în domeniul salubrității a fost mai lent. Pentru prea mulți oameni, accesul la asistență medicală și educație depinde în continuare de mijloace financiare personale. Iar inegalitățile, în special de gen, continuă să persiste. 
       Până în prezent costul creșterii a fost ridicat. Degradarea cumulată a ecosistemelor oceanice și terestre este considerabilă. Dar există semne pline de speranță: în timp ce emisiile de gaze cu efect de seră se situează la niveluri record, tot așa este și capacitatea de energie regenerabilă.
       Această expertiză se reflectă în acest Atlas al ODD, care prezintă un ghid vizual și angajat pentru provocările ODD-urilor, pentru a ajuta factorii politici, managerii și publicul să le înțeleagă mai bine. Atlasul ajută la cuantificarea progresului, evidențierea unor aspecte-cheie și identificarea lacunelor care rămân încă.
       Atlasul se bazează pe Indicatorii de dezvoltare mondială, o bază de date cu peste 1.400 de indicatori pentru mai mult de 220 de economii, multe dintre ele revenind mai mult de 50 de ani. Și se leagă de activitatea agențiilor statistice naționale și internaționale din întreaga lume.
        Acestea sunt câteva din concluziile Atlasului Obiectivelor Globale de Dezvoltare Durabilă, publicat de Banca Mondială. Mai multe detalii și statistici, aici:
http://datatopics.worldbank.org/sdgatlas/


luni, 29 ianuarie 2018

Moldova 2030 - o țară în care vrei să trăiești!

Moldova 2030 - o țară în care vrei să trăiești! 


Moldova și-a asumat angajamentul ca până în 2030 să implementeze cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă pentru a asigura cetățenilor o viață decentă. Dar pentru asta fiecare dintre noi trebuie să se implice. 


Fii responsabil și contribuie la îndeplinirea Agendei 2030 pentru ca Moldova să fie o țară în care să vrei să trăiești!Sursa: UN Moldova

duminică, 28 ianuarie 2018

Republica Moldova trece la normele europene de clasificare a deşeurilor

Republica Moldova trece la normele europene de clasificare a deşeurilor

#Mediu #Obiectiv13 #ActiuneAsupraClimei

  La 24 ianuarie 2018, guvernul a aprobat lista completă a deşeurilor, în contextul transpunerii în legislaţia naţională a actelor normative ale Uniunii Europene la capitolul „Mediu” şi gestionarea deşeurilor.

Documentul reprezintă un clasificator în categorii şi subcategorii al deşeurilor, inclusiv cele periculoase, conform unor coduri stabilite în UE, ceea ce va permite reciclarea ulterioară mai eficientă a deşeurilor.

Noul cadru normativ regulatoriu va facilita activitatea întreprinzătorilor, în particular a producătorilor iniţiali şi a deţinătorilor de deşeuri, a unităţilor şi întreprinderilor care reciclează deşeurile, prin evidenţa calitativă şi cantitativă a acestora, precum şi raportarea datelor conform legislaţiei. Astfel, va fi implementat un sistem integrat de management al deşeurilor, fapt ce va avea un impact benefic asupra mediului și al sănătăţii populaţiei.

Sursa: http://www.gov.md
Sursa foto: caleaeuropeana.ro

miercuri, 3 ianuarie 2018

Bibliotecile și drepturile culturale ale femeilor

Bibliotecile și drepturile culturale ale femeilor

#Obiectiv 5, #EgalitatedeGen

Bibliotecile joacă un rol activ în sprijinirea drepturilor culturale ale femeilor. 

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului// Photo source:www.thenutgraph.com
Drepturile culturale au fost recunoscute ca un pilon al drepturilor omului. Conform Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948, fiecare ar trebui să poată participa la viața culturală a comunității. Pactul internațional privind drepturile economice, sociale și culturale din 1966 spune, că guvernele ar trebui să acționeze pentru a promova conservarea, dezvoltarea și diseminarea culturii.marți, 2 ianuarie 2018

Parteneriatele pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Parteneriatele pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă


Parteneriatele pentru ODD reprezintă o platformă a parteneriatelor globale de implicare voluntară şi multi-stakeholder, implicarea globală a tuturor părților interesate în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Parteneriatul pentru ODD este deschis tuturor părților interesate, inclusiv statelor membre, societății civile, autorităților locale, sectorului privat, mediului academic şi altor state, să înregistreze un angajament voluntar sau un parteneriat multipartit a Agendei 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). 

Gestionat de Divizia pentru Dezvoltare Durabilă, Departamentul pentru Afaceri Economice şi Sociale al Organizației Națiunilor Unite (DSD / DESA), este destinat să ofere spațiu pentru schimbul de cunoştințe şi expertiză între diferiți actori implicați în mai multe părți interesate, oferind actualizări periodice privind progresele înregistrate.

Înregistrați o nouă inițiativă
Toate părțile interesate sunt încurajate să se înregistreze la ODD-uri în platformă la: Register
După prezentare, inițiativa va fi revizuită pentru exactitate și va fi publicată în registru:
La înregistrare, trebuie să rețineți:
Fiți cât mai descriptiv posibil. Inițiativa trebuie să fie SMART - specifică, măsurabilă, realizabilă, bazată pe resurse, cu rezultate în timp. Nu înregistrați propuneri. Numai inițiative concrete sunt acceptate.

Raportul anual privind parteneriatul ODD-urilor
În fiecare an, Divizia pentru Dezvoltare Durabilă a unui DESA produce o publicație anuală privind ODD-urile. Publicația rezumă tendințele parteneriatului și evidențiază parteneriatele transformative.

Înregistrările noi și progresele înregistrate oferă baza pentru pregătirea raportului.

Vedeţi mai jos raportul pentru anul 2017 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17193OCVC_in_depth_analysis.pdf