joi, 13 iulie 2023

Biblioteca depozitară ONU, iulie - august 2023

 Biblioteca depozitară ONU, iulie - august 2023


The State of the World's Children 2023:
For Every Child, Vaccination
Starea copiilor din lume 2023:
Pentru fiecare copil, vaccinare
Publicat de UNICEF din 1980, raportul urmărește să aprofundeze cunoștințele și să crească gradul de conștientizare cu privire la problemele cheie care afectează copiii și pledează pentru soluții care îmbunătățesc viața copiilor.
Starea Copiilor din lume 2023 examinează ce trebuie să se întâmple pentru a se asigura că fiecare copil, de pretutindeni, este protejat împotriva bolilor prevenibile prin vaccinare.

Pentru mai multe informații și acces la această publicație:

World Development Report 2023 :
Migrants, Refugees, and Societies
Raportul dezvoltării mondiale 2023:
Migranți, refugiați și societăți
Raportul de dezvoltare mondială 2023 se concentrează pe trei teme principale: factorii de mobilitate și rolul dezvoltării; impacturi și răspunsuri politice și necesitatea unei acțiuni colective pentru a consolida legătura dintre protecția internațională și dezvoltare.
Deși se recunoaște că situațiile sunt foarte diverse și că nu poate exista o abordare universală, se urmărește de a identifica opțiuni de politică pentru fiecare grup de părți interesate -- țările de origine și de destinație ale migranților, țările care găzduiesc refugiații, comunitatea internațională și actorii de dezvoltare, precum și sectorul privat și societatea civilă -- pentru a oferi un sistem de mobilitate mai bună într-o lume în transformare.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:

Global Report on Food Crises 2023

Raportul global privind crizele alimentare 2023
Raportul global privind crizele alimentare (GRFC) pentru 2023 subliniază că numărul persoanelor care se confruntă cu insecuritatea alimentară acută și care necesită asistență alimentară urgentă este în creștere. Raportul indică faptul că peste un sfert de miliard de oameni se confruntă cu foametea acută. (șocuri economice și războiul din Ucraina).
În 2022, aproximativ 258 de milioane de oameni din 58 de țări și teritorii s-au confruntat cu insecuritatea alimentară acută la niveluri de criză sau mai grave, în creștere față de 193 de milioane de persoane din 53 de țări și teritorii în 2021.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație: