marți, 19 ianuarie 2021

Articole publicate de Cronica ONU

 Articole publicate de Cronica ONU

Cronica ONU, produsă de Departamentul pentru Comunicații Globale al Organizației Națiunilor Unite, a servit drept revistă emblematică a Organizației din 1946, oferind informații de autoritate și dezbateri cu privire la activitățile sistemului extins al Națiunilor Unite.Iată articolele în cauză:

Reimaginarea mobilității umane într-o lume post-COVID-19 de Renate Held, director regional pentru biroul regional al Organizației Internaționale pentru Migrație Austria din Viena.

Link: https://bit.ly/3rnt1Yq

2020, COVID-19 și Agenda climatică de Patricia Espinosa Cantellano, secretar executiv al Convenției-cadru a ONU privind schimbările climatice (UNFCCC).

Link: https://bit.ly/3aKB4bE

Oamenilor le pasă în continuare de drepturile omului? de Fabrizio Hochschild, secretar general adjunct și consilier special pentru pregătirile pentru comemorarea celei de-a șaptezeci și cincea aniversări a Națiunilor Unite.

Link: https://bit.ly/3heqbQX

Cazul pentru conectivitate, noul drept al omului de Anne-Marie Gray, director executiv și CEO al SUA pentru UNHCR, partener național al Biroului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați. SUA pentru UNHCR este o organizație nonprofit care protejează refugiații și îi împuternicește cu speranță și oportunitate.

 Link: https://bit.ly/38uISMa

Impactul COVID-19 asupra femeilor de către Balghis Badri, director, Institutul regional pentru diversitatea de gen, pace și drepturi, Universitatea Ahfad pentru femei, Sudan. Universitatea servește drept centru de impact academic al Națiunilor Unite pentru obiectivul 5 de dezvoltare durabilă (egalitatea de gen).

Link: https://bit.ly/3heJ464

Conectarea lumii în timpul său necesar: răspunsul pandemic al aviației internaționale, de Fang Liu, secretar general al Organizației aviației civile internaționale.

Link: https://bit.ly/2WJiJ6A,

Media și informația alfabetizate într-o epocă de incertitudine de E. Courtenay Rattray, Reprezentant permanent al Jamaicii la Națiunile Unite.

Link: https://bit.ly/2KQ1XjE

Facerea industrializării în Africa durabilă de Helen Hai, CEO al Inițiativei Made in Africa și Ambasadorul de bunăvoință al Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) pentru industrializare în Africa.

Link: https://bit.ly/37OVvmh

Abordarea impactului pandemiei COVID-19 asupra violenței împotriva femeilor și fetelor de María Noel Vaeza, directorul regional ONU-Femei pentru America și Caraibe.

 Link: https://bit.ly/3pkBWrA

Creating Our Future by Documenting Our Living History de Michael Healey, care preda guvernul Statelor Unite și istoria lumii în districtul școlar East Stroudsburg Area, East Stroudsburg, Pennsylvania, Statele Unite ale Americii.

 Link: https://bit.ly/3nMfck6

O arhivă a articolelor cronicii este disponibilă gratuit la https://www.un.org/en/chronicle/articles, iar numerele tipărite din trecut pot fi consultate la https://www.un.org/en/chronicle/issues. (notă: revista tipărită a fost mutată într-un format exclusiv web, exclusiv digital, la 1 ianuarie 2019)