vineri, 9 iunie 2023

Biblioteca depozitară ONU - iunie 2023

Biblioteca depozitară ONU - iunie 2023

Obiectivele lunii iunie

În contexul Zilei Mondiale a Mediului următoarele ODD-uri fac parte din ediția specială pe tema perspectivei de mediu: 

Obiectivul 13. Acțiune asupra climei. Acțiuni urgente de combatere a schimbărilor climatice și impactul acestora.

Obiectivul 14. Viața sub apă. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

Obiectivul 15. Viață pe pământ. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea degradării terenurilor și oprirea pierderii biodiversității.

Obiectivele de dezvoltare durabilă reprezintă un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a îmbunătăți viețile și perspectivele tuturor, pretutindeni.

Conținut nou în Biblioteca Digitală ONU

Închiderea robinetului: cum poate lumea să pună capăt poluării cu plastic și să creeze o economie circulară

Raportul propune o schimbare a sistemelor pentru a aborda cauzele poluării cu plastic, combinând reducerea utilizării problematice și inutile a plasticului cu o transformare a pieței către circularitatea materialelor plastice. Acest lucru poate fi realizat prin accelerarea a trei schimbări cheie – reutilizare, reciclare, reorientare și diversificare – și acțiuni pentru a face față moștenirii poluării cu plastic. Raportul subliniază, de asemenea, că aceste soluții sunt disponibile acum și că o schimbare a sistemelor, susținută de instrumentele de reglementare necesare, va avea ca rezultat o serie de beneficii economice și va reduce daunele aduse sănătății umane, mediului și climei.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4011101/files/Plastic_pollution.pdf?ln=ro

Raport privind populația și statisticile vitale: date disponibile din ianuarie 2023

Raportul privind populația și statistica vitală prezintă cele mai recente date despre mărimea populației din cel mai recent recensământ disponibil al populației, estimări naționale oficiale ale populației, numărul și rata (nașteri, decese și decese infantile) pentru ultimul an disponibil din ultimii 15 ani.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4010635/files/Population-and-Vital-jan2023.pdf?ln=en

Raportul Finanțare pentru Dezvoltare Durabilă 2023

Acest raport este un produs comun al membrilor Grupului de lucru inter-agenții pentru finanțarea dezvoltării. Anexa online a Grupului operativ (http://developmentfinance.un.org) oferă date și analize suplimentare privind progresul în implementarea rezultatelor finanțării dezvoltării, inclusiv Agenda de acțiune de la Addis Abeba și mijloacele relevante de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4009128/files/FSDR_2023_0.pdf?ln=ro