marți, 11 aprilie 2023

Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - aprilie 2023

 Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - aprilie 2023

Titlu recomandat

The United Nations World Water Development Report 2023
Raportul Națiunilor Unite privind dezvoltarea apei în 2023
Parteneriate și cooperare pentru apă
Această publicație descrie modul în care construirea de parteneriate și îmbunătățirea cooperării în fiecare dimensiune a dezvoltării durabile sunt componente esențiale pentru accelerarea progresului către realizarea drepturilor omului la apă și canalizare.
Citiți online: https://bit.ly/3nYSslM

Lansări noi
Guidance on Racism and Xenophobia
Ghid despre rasism și xenofobie
Rasismul, xenofobia și discriminarea sunt cauzele fundamentale ale strămutărilor forțate în întreaga lume, care afectează zeci de milioane de refugiați și persoanele strămutate în propria lor țară sau apatrizi. Acest ghid este o resursă practică care oferă recomandări și instrumente pentru operațiunile Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) în teren, bazându-se pe colaborarea cu comunitățile locale. Este un instrument util atât pentru personalul ICNUR, cât și pentru partenerii ce lucrează pentru eliminarea rasismului.
Citiți online: https://bit.ly/3Mu7om8

Bracing for Superbugs
Pregătire pentru Superbacterii
Acest raport oferă dovezi că mediul joacă un rol cheie în dezvoltarea, transmiterea și răspândirea rezistenței antimicrobiene (AMR). Prevenirea este în centrul acțiunii, iar mediul este o parte cheie a soluției. Acest raport analizează cele trei sectoare economice și lanțurile lor valorice care sunt motorii cheie ai dezvoltării și răspândirii rezistenței antimicrobiene în mediu: produse farmaceutice și alte produse chimice, agricultură și alimente, și asistența medicală, împreună cu poluanții proveniți din salubritate proastă, canalizare și efluenții reziduali în sistemele municipale.
Citiți online: https://bit.ly/3nQgE9S

 Ready to Learn and Thrive
Gata să învețe și să prospere
Sănătatea școlară și nutriția în întreaga lume
Acest raport inovator reunește, pentru prima dată, mai multe surse de date pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra politicilor și programelor de sănătate și nutriție în școli, arătând că acestea sunt o modalitate practică și accesibilă de a sprijini bunăstarea și dezvoltarea elevilor. Pe măsură ce lumea se confruntă cu o criză alimentară globală și se luptă cu efectele devastatoare ale pandemiei de COVID-19, acest raport îndeamnă guvernele și partenerii de dezvoltare să pună sănătatea și bunăstarea elevilor în centrul agendei educaționale și să îmbunătățească calitatea și extinderea acestor programe, astfel încât toți copiii și adolescenții să poată învăța și să prospere.
Citiți online: https://bit.ly/3UlpZ5P

In the Face of War, a Year of Action in Ukraine
În fața războiului, un an de acțiune în Ucraina
Ca urmare a războiului din Ucraina, UNESCO s-a mobilizat pentru a denunța violența împotriva jurnaliștilor, pentru a promova importanța, protecția instituțiilor culturale, menținerea educației pentru a asigura o educație de calitate incluzivă și echitabilă și pentru a promova oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții în Ucraina. În perioada 6 - 11 iulie 2022, o misiune UNESCO a mers în Ucraina pentru a consolida o evaluare inițială a impactului războiului asupra sectorului cultural al Ucrainei, pentru a coordona sprijinul Organizației în acest domeniu cu partenerii și autoritățile guvernamentale și pentru a defini prioritățile de redresare și reconstrucție.
Citiți online: https://bit.ly/41hjjrQ


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu