marți, 12 iunie 2018

Un an de la lansarea Inițiativei Spotlight

Un an de la lansarea inițiativei Spotlight: Eliminarea violenței și a practicilor abuzive împotriva femeilor şi fetelorÎn anul 2017 a fost lansată Inițiativa Spotlight – un parteneriat multi-anual fără precedent dintre Uniunea Europeană și Organizația Națiunilor Unite, cu un buget de 500 milioane de euro, oferit de UE. Inițiativa Spotlight are un scop comprehensiv, axându-se pe esența problemei și eficientizând intervențiile în teren.
Violența împotriva femeilor și a fetelor este un fenomen complex, profund încorporat în relațiile de putere inegală dintre bărbați și femei, în normele sociale, practicile și comportamentele patriarhale și persistente care discriminează femeile acasă, la locul de muncă și în societate per ansamblu. Criterii precum etnia, religia, vârsta, venitul, statutul migrațional, dizabilitatea și orientarea sexuală pot amplifica și mai mult riscul ca femeile și fetele să se confrunte cu violența. Persoanele cele mai vulnerabile sunt deseori cele afectate de sărăcie, lipsa accesului la servicii medicale, educație, persoanele neglijate. Prin Inițiativa Spotlight, ne propunem să nu lăsăm pe nimeni în urmă, conform principiilor fundamentale ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).
Până acum, investițiile în procesul de prevenire și în serviciile esențiale pentru supraviețuitoarele violenței și familiile acestora au fost insuficiente sau inegale în diferite țări. Noi știm că soluțiile se bazează pe activitatea la mai multe nivele și implicarea tuturor actorilor relevanți. Noi trebuie să menținem dialogurile incomode care abordează cauzele înrădăcinate ale violenței și să extindem drepturile și oportunitățile pentru cei care au fost excluși anterior.
De la lansarea sa, Inițiativa Spotlight a lucrat îndeaproape cu țările din Asia (Programul de siguranță și echitabilitate pentru femeile lucrătoare migrante), Africa (centrat pe violența sexuală și violența bazată pe gen și practicile abuzive) și America Latină (concentrându-se asupra femicidului), și își va extinde activitățile în următoarele luni în Pacific și Caraibe.
Sursa: ONUMoldova

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu