luni, 11 septembrie 2023

Conţinut nou în Biblioteca Digitală a ONU - septembrie 2023

 Conţinut nou în Biblioteca Digitală a ONU - septembrie 2023


The Sustainable Development Goals Report 2023 : special edition : towards a rescue plan for people and planet

Raportul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2023: ediție specială: către un plan de salvare pentru oameni și planetă
Raportul privind obiectivele de dezvoltare durabilă 2023: ediția specială oferă un apel puternic la acțiune, prezentând evaluarea  ODD - urilor bazată pe cele mai recente date și estimări. În timp ce evidențiază lacunele existente și îndeamnă lumea să-și dubleze eforturile, raportul subliniază, de asemenea, potențialul imens de succes prin voința politică și utilizarea tehnologiilor, resurselor și cunoștințelor disponibile. Împreună, comunitatea globală poate reaprinde progresul către atingerea ODD - urilor și poate crea un viitor mai luminos pentru toți.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4018933?ln=en

International Monetary Fund - Data for a Greener World: A Guide for Practitioners and Policymakers

Fondul Monetar Internațional - Date pentru o lume mai verde: un ghid pentru practicieni și factori de decizie
Cartea prezintă o discuție structurată despre măsurarea dimensiunilor economice și financiare cheie ale schimbărilor climatice. Acesta combină teoria și analiza economică cu exemple din lumea reală despre modul în care datele climatice pot fi construite pentru diferite setări de țară, pe baza științei climatice și a datelor economice existente. Cartea servește și ca punct de referință pentru Tabloul de bord al indicatorilor schimbărilor climatice (CID) al FMI. Un principiu călăuzitor al cărții este că există lacune importante în datele climatice, dar și abordări practice și inovatoare pentru a închide multe dintre ele.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4012767?ln=en

World Investment Report : 2023 : Investing in Sustainable Energy for All

Raportul Investițiilor Mondiale: 2023: Investiții în energie durabilă pentru toți
Raportul UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare)  privind investițiile mondiale 2023 dezvăluie un deficit anual de investiții în creștere cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare în timp ce lucrează pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030.
Raportul solicită sprijin urgent pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a le permite să atragă mult mai multe investiții pentru tranziția lor la energie curată. Acesta propune un pact care stabilește acțiuni prioritare, de la mecanisme de finanțare la politici de investiții, pentru a asigura o energie durabilă pentru toți.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4014821?ln=en

The State of Food Security and Nutrition in the World. 2023
Starea securității alimentare și a nutriției în lume. 2023
Acest raport oferă o actualizare cu privire la progresul global în direcția țintelor de eliminare a foametei (ținta ODD 2.1) și a tuturor formelor de malnutriție (ținta ODD 2.2) și estimări cu privire la numărul de persoane care nu își pot permite o dietă sănătoasă. Începând cu ediția din 2017, acest raport a evidențiat în mod repetat că intensificarea și interacțiunea conflictelor, extremele climatice, încetinirile și recesiunile economice, combinate cu alimente nutritive extrem de inaccesibile și inegalitatea în creștere, ne împing pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivele ODD 2.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4014951?ln=en

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite (UNDL) este disponibilă datorită unei colaborări de succes dintre Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL) de la Sediul Națiunilor Unite și Biroul pentru Națiunile Unite din Biblioteca din Geneva.

marți, 8 august 2023

Actualizarea conţinutului Biblioteca Digitală ONU august 2023

 

Actualizarea conţinutului Biblioteca Digitală ONU august 2023

 Titlu recomandatGlobal Report on Cocaine 2023

Raportul global privind cocaina 2023
Raportul global privind cocaina 2023 detaliază modul în care cultivarea cocainei a crescut cu 35% din 2020 până în 2021, un nivel record și cea mai puternică creștere de la un an la altul din 2016 Raportul avertizează că există un potențial puternic pentru o extindere mare în Africa și Asia. Raportul examinează apariția de noi centre pentru traficul de cocaină, menționând că țările din Europa de Sud - Est și Africa – în special cele din Africa de Vest și Centrală – sunt din ce în ce mai folosite ca zone cheie de tranzit pentru droguri.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:


Publicaţii noi

The Race to Net Zero
Accelerating Climate Action in Asia and the Pacific

Cursa către Net Zero
Accelerarea acțiunii climatice în Asia și Pacific
Cursa către zero net se concentrează pe trei sectoare cheie din care trebuie reduse emisiile de gaze cu efect de seră și cum se poate face acest lucru. Ea analizează modul în care sectorul energetic își poate pune capăt dependenței de cărbune și poate elimina treptat alți combustibili fosili şi modul în care comerțul și investițiile internaționale pot ajuta la accelerarea tranziției industriilor din regiune către un viitor cu emisii scăzute de carbon.
Propunerile se bazează pe cooperarea regională.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:

Growing challenges for sustainable development

Provocări tot mai mari pentru dezvoltarea durabilă
Această publicație evaluează progresul țărilor UNECE (Comisia Economică pentru Europa a Națiunilor Unite /United Nations Economic Commission for Europe) în ceea ce privește atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, bazându-se pe datele disponibile în baza de date globale a indicatorilor ODD a Națiunilor Unite. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă recunoaște rolul esențial al dimensiunii regionale în implementarea, urmărirea și revizuirea acesteia.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:

Global Population Growth and Sustainable Development

Creșterea globală a populației și dezvoltarea durabilă
Raportul acoperă dependențele dintre creșterea populației și Obiectivele de dezvoltare durabilă, concentrându-se pe regiunile în care numărul populației crește rapid. Analiza detaliază implicațiile sociale, economice și de mediu ale creșterii populației. Acesta evidențiază tendințele demografice și factorii de schimbare a populației, și anume fertilitatea, mortalitatea și migrația internațională și descrie interacțiunea complexă dintre creșterea populației și sărăcie, foamete, sănătate, educație și capital uman, egalitatea de gen, creștere economică susținută și muncă decentă. Acesta investighează în continuare impactul creșterii populației asupra mediului.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:
 
https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210052467/read


 Ensuring safe water and sanitation for all

Asigurarea apei și canalizării sigure pentru toți
Acest studiu examinează rolul și potențialul științei, tehnologiei și inovației (STI) ca factori cheie pentru schimbarea catalitică în atingerea la nivel mondial a Obiectivului de dezvoltare durabilă 6 (SDG6) privind apă curată și salubritate pentru toți. Țărilor li se recomandă să ia în considerare STI ca parte a unui răspuns care necesită politici atente specifice contextului pentru a o duce la bun sfârșit. Acestea includ adoptarea soluțiilor descentralizate și sugerează, de asemenea, modul în care comunitatea internațională poate parcurge un drum lung pentru a ajuta țările în atingerea ODD 6, în special prin punerea în comun a cunoștințelor tehnologice prin mecanisme de partajare și prin dezvoltarea unor mecanisme financiare inovatoare pentru a sprijini proiectele de apă și canalizare în țările în curs de dezvoltare.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:
                                                           

                                                            Tackling the Sustainability Reporting Challenge: A Policy Guide

Abordarea provocării de raportare a durabilității: un ghid de politici
Această publicație a fost pregătită de UNCTAD-ISAR (Instrumentul de dezvoltare contabilă: construirea contabilității pentru dezvoltare) pentru a sprijini țările în eforturile lor de a-și consolida infrastructura națională de raportare a durabilității pentru a ține pasul cu schimbările internaționale și pentru a promova finanțarea și dezvoltarea durabilă. Acesta conține diferite abordări, bune practici și exemple dintre care factorii de decizie și alte părți interesate pot alege atunci când stabilesc sau consolidează componentele de reglementare, instituționale și de capacitate umană ale infrastructurii de raportare.
Pentru mai multe informaţii şi acces la această publicaţie accesaţi linkul:

joi, 13 iulie 2023

Biblioteca depozitară ONU, iulie - august 2023

 Biblioteca depozitară ONU, iulie - august 2023


The State of the World's Children 2023:
For Every Child, Vaccination
Starea copiilor din lume 2023:
Pentru fiecare copil, vaccinare
Publicat de UNICEF din 1980, raportul urmărește să aprofundeze cunoștințele și să crească gradul de conștientizare cu privire la problemele cheie care afectează copiii și pledează pentru soluții care îmbunătățesc viața copiilor.
Starea Copiilor din lume 2023 examinează ce trebuie să se întâmple pentru a se asigura că fiecare copil, de pretutindeni, este protejat împotriva bolilor prevenibile prin vaccinare.

Pentru mai multe informații și acces la această publicație:

World Development Report 2023 :
Migrants, Refugees, and Societies
Raportul dezvoltării mondiale 2023:
Migranți, refugiați și societăți
Raportul de dezvoltare mondială 2023 se concentrează pe trei teme principale: factorii de mobilitate și rolul dezvoltării; impacturi și răspunsuri politice și necesitatea unei acțiuni colective pentru a consolida legătura dintre protecția internațională și dezvoltare.
Deși se recunoaște că situațiile sunt foarte diverse și că nu poate exista o abordare universală, se urmărește de a identifica opțiuni de politică pentru fiecare grup de părți interesate -- țările de origine și de destinație ale migranților, țările care găzduiesc refugiații, comunitatea internațională și actorii de dezvoltare, precum și sectorul privat și societatea civilă -- pentru a oferi un sistem de mobilitate mai bună într-o lume în transformare.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:

Global Report on Food Crises 2023

Raportul global privind crizele alimentare 2023
Raportul global privind crizele alimentare (GRFC) pentru 2023 subliniază că numărul persoanelor care se confruntă cu insecuritatea alimentară acută și care necesită asistență alimentară urgentă este în creștere. Raportul indică faptul că peste un sfert de miliard de oameni se confruntă cu foametea acută. (șocuri economice și războiul din Ucraina).
În 2022, aproximativ 258 de milioane de oameni din 58 de țări și teritorii s-au confruntat cu insecuritatea alimentară acută la niveluri de criză sau mai grave, în creștere față de 193 de milioane de persoane din 53 de țări și teritorii în 2021.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:


vineri, 9 iunie 2023

Biblioteca depozitară ONU - iunie 2023

Biblioteca depozitară ONU - iunie 2023

Obiectivele lunii iunie

În contexul Zilei Mondiale a Mediului următoarele ODD-uri fac parte din ediția specială pe tema perspectivei de mediu: 

Obiectivul 13. Acțiune asupra climei. Acțiuni urgente de combatere a schimbărilor climatice și impactul acestora.

Obiectivul 14. Viața sub apă. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă.

Obiectivul 15. Viață pe pământ. Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea și inversarea degradării terenurilor și oprirea pierderii biodiversității.

Obiectivele de dezvoltare durabilă reprezintă un apel universal la acțiune pentru a pune capăt sărăciei, a proteja planeta și a îmbunătăți viețile și perspectivele tuturor, pretutindeni.

Conținut nou în Biblioteca Digitală ONU

Închiderea robinetului: cum poate lumea să pună capăt poluării cu plastic și să creeze o economie circulară

Raportul propune o schimbare a sistemelor pentru a aborda cauzele poluării cu plastic, combinând reducerea utilizării problematice și inutile a plasticului cu o transformare a pieței către circularitatea materialelor plastice. Acest lucru poate fi realizat prin accelerarea a trei schimbări cheie – reutilizare, reciclare, reorientare și diversificare – și acțiuni pentru a face față moștenirii poluării cu plastic. Raportul subliniază, de asemenea, că aceste soluții sunt disponibile acum și că o schimbare a sistemelor, susținută de instrumentele de reglementare necesare, va avea ca rezultat o serie de beneficii economice și va reduce daunele aduse sănătății umane, mediului și climei.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4011101/files/Plastic_pollution.pdf?ln=ro

Raport privind populația și statisticile vitale: date disponibile din ianuarie 2023

Raportul privind populația și statistica vitală prezintă cele mai recente date despre mărimea populației din cel mai recent recensământ disponibil al populației, estimări naționale oficiale ale populației, numărul și rata (nașteri, decese și decese infantile) pentru ultimul an disponibil din ultimii 15 ani.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4010635/files/Population-and-Vital-jan2023.pdf?ln=en

Raportul Finanțare pentru Dezvoltare Durabilă 2023

Acest raport este un produs comun al membrilor Grupului de lucru inter-agenții pentru finanțarea dezvoltării. Anexa online a Grupului operativ (http://developmentfinance.un.org) oferă date și analize suplimentare privind progresul în implementarea rezultatelor finanțării dezvoltării, inclusiv Agenda de acțiune de la Addis Abeba și mijloacele relevante de implementare a obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Descărcați raportul complet: https://digitallibrary.un.org/record/4009128/files/FSDR_2023_0.pdf?ln=ro

miercuri, 17 mai 2023

Ziua Internaţională a Familiei la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova

 Ziua Internaţională a Familiei la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova


În contextul Zilei Internaționale a Familiei, marcată anual la 15 mai, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova cu suportul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova (OHCHR) și în parteneriat cu Asociația Obștească ,,Prietena Mea” a organizat  discuţia publică ,,Diversitatea în familie pentru o societatea incluzivă”
Scopul discuției a fost de a crește gradul de conștientizare a copiilor și tinerilor cu privire la drepturile omului, a diversității  familiale, acceptării și ne-discriminării.
Cu nun cuvânt de salut s-a adresat, dna Elena Pintilei, Directorul General al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova. Dumneaei a vorbit despre importanţa  şi bunăstarea familiei.

Participanții s-au implicat într-un dialog deschis care a contribuit la îmbunătățirea nivelului de înțelegere a imporanței acceptării și promovării diversității familiale și rolul familiei de a cultiva principiile acceptării și nediscriminării, pentru o societate incluzivă.
Tatiana Cernomoriţ, Ofițeră pentru Drepturile Omului, Oficiul ONU pentru Drepturile    Omului, a discutat cu tinerii despre standardele internaționale și naționale privind familia, dreptul la familie a persoanelor cu dizabilități.

Xenia Siminciuc, Ofițeră pentru Drepturile Omului, expertă în domeniul drepturilor omului, egalitate și incluziune, a vorbit despre importanţa şi promovarea acceptării familiilor diverse în societate, importanța eliminării stereotipurilor și prejudecăților asupra părinților/viitorilor părinţi cu dizabilități. Xenia are vederea slabă de la naștere, ea vede doar 5 % din ceea ce văd oamenii din jur, însă povestea ei de viață cu adevărat inspiră. A trecut prin multe momente umilitoare... Fiind însărcinată, Xenia visa şi vedea numai ochi, ochi mari...cu gândul că totul va fi bine cu copilaşul ei. Mare le-a fost bucuria când s-a născut o fetiţă sănătoasă şi mult dorită.
,,Sistemul care este centrat pe demnitatea omului este pus ca prioritate. La noi se va schimba situația atunci când și sistemul nostru va reflecta necesitățile persoanei, ca persoana să fie cât mai autonomă posibil”, afirmă Xenia.

Arina Turcanu - Donţu, avocată, consultanta Oficiul ONU pentru Drepturile Omului, a informat tinerii despre violenţa prin lentila cadrului legal, violenţa în familie – date statistice ce reflectă aspecte care țin de legislația națională și internațională privind accesul la justiție al grupurilor vulnerabile, precum și practicii în domeniul accesului la justiție. 

Ludmila Adamciuc, fondatoarea Asociației Obștești ,,Prietena Mea”, mămica unei  fetițe cu Sindromul Down,  împreună cu tinerii a practicat un exerciţiu ce reflectă efectul etichetelor sociale asupra stării psihologice a individului.

În fiecare an, secretarul general al ONU, Antonio Guterres,  alege un motto special pentru marcarea Zilei Internaţionale a Familiei. Motto-ul anului 2023 este: Tendințe demografice și familiiÎn acest context s-a organizat expoziţia tematică cu genericul Familia – factor fundamental în dezvoltarea societăţii ce reflectă dreptul familiei, oglindește strategii și programe pentru educarea copiilor, modalitățile și beneficiile colaborării  dintre școală și familie, dezvoltarea spiritului de echipă, proiecte ce consolidează unitatea familiei, evoluția familiei și căsătoria, tendințele demografice, inclusiv îmbătrânirea și solidaritatea intergenerațională.

Evenimentele vin în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD - uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului. De asemenea, evenimentele au loc în cadrul Campaniei Globale celei de-a 75-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. 
La discuţie au participat cadre didactice, elevi, tineri din mai multe instituţii de învăţământ.

marți, 11 aprilie 2023

Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - aprilie 2023

 Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - aprilie 2023

Titlu recomandat

The United Nations World Water Development Report 2023
Raportul Națiunilor Unite privind dezvoltarea apei în 2023
Parteneriate și cooperare pentru apă
Această publicație descrie modul în care construirea de parteneriate și îmbunătățirea cooperării în fiecare dimensiune a dezvoltării durabile sunt componente esențiale pentru accelerarea progresului către realizarea drepturilor omului la apă și canalizare.
Citiți online: https://bit.ly/3nYSslM

Lansări noi
Guidance on Racism and Xenophobia
Ghid despre rasism și xenofobie
Rasismul, xenofobia și discriminarea sunt cauzele fundamentale ale strămutărilor forțate în întreaga lume, care afectează zeci de milioane de refugiați și persoanele strămutate în propria lor țară sau apatrizi. Acest ghid este o resursă practică care oferă recomandări și instrumente pentru operațiunile Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) în teren, bazându-se pe colaborarea cu comunitățile locale. Este un instrument util atât pentru personalul ICNUR, cât și pentru partenerii ce lucrează pentru eliminarea rasismului.
Citiți online: https://bit.ly/3Mu7om8

Bracing for Superbugs
Pregătire pentru Superbacterii
Acest raport oferă dovezi că mediul joacă un rol cheie în dezvoltarea, transmiterea și răspândirea rezistenței antimicrobiene (AMR). Prevenirea este în centrul acțiunii, iar mediul este o parte cheie a soluției. Acest raport analizează cele trei sectoare economice și lanțurile lor valorice care sunt motorii cheie ai dezvoltării și răspândirii rezistenței antimicrobiene în mediu: produse farmaceutice și alte produse chimice, agricultură și alimente, și asistența medicală, împreună cu poluanții proveniți din salubritate proastă, canalizare și efluenții reziduali în sistemele municipale.
Citiți online: https://bit.ly/3nQgE9S

 Ready to Learn and Thrive
Gata să învețe și să prospere
Sănătatea școlară și nutriția în întreaga lume
Acest raport inovator reunește, pentru prima dată, mai multe surse de date pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra politicilor și programelor de sănătate și nutriție în școli, arătând că acestea sunt o modalitate practică și accesibilă de a sprijini bunăstarea și dezvoltarea elevilor. Pe măsură ce lumea se confruntă cu o criză alimentară globală și se luptă cu efectele devastatoare ale pandemiei de COVID-19, acest raport îndeamnă guvernele și partenerii de dezvoltare să pună sănătatea și bunăstarea elevilor în centrul agendei educaționale și să îmbunătățească calitatea și extinderea acestor programe, astfel încât toți copiii și adolescenții să poată învăța și să prospere.
Citiți online: https://bit.ly/3UlpZ5P

In the Face of War, a Year of Action in Ukraine
În fața războiului, un an de acțiune în Ucraina
Ca urmare a războiului din Ucraina, UNESCO s-a mobilizat pentru a denunța violența împotriva jurnaliștilor, pentru a promova importanța, protecția instituțiilor culturale, menținerea educației pentru a asigura o educație de calitate incluzivă și echitabilă și pentru a promova oportunitățile de învățare pe tot parcursul vieții în Ucraina. În perioada 6 - 11 iulie 2022, o misiune UNESCO a mers în Ucraina pentru a consolida o evaluare inițială a impactului războiului asupra sectorului cultural al Ucrainei, pentru a coordona sprijinul Organizației în acest domeniu cu partenerii și autoritățile guvernamentale și pentru a defini prioritățile de redresare și reconstrucție.
Citiți online: https://bit.ly/41hjjrQ