joi, 19 iulie 2018

Actualizarea statutului indicatorilor ODD naționalizați

Revizuirea indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)

 
În data de 18 iulie 2018, la Biroul Național de Statistică (BNS) s-a desfășurat prima ședință a grupului tehnic privind revizuirea statutului actual al indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă naționalizați în 2016. Specialiștii BNS urmează să evalueze indicatorii de dezvoltare durabilă produși de Birou din punct de vedere metodologic, conformitatea și disponibilitatea acestora conform cerințelor stabilite la nivel global. De asemenea, urmează să fie stabilite necesitățile de consolidare a capacităților statistice în vederea producerii și diseminării statisticilor pentru informarea progresului privind implementarea ODD-lor.
     
Ulterior, la a două etapă, responsabilii din cadrul BNS vor ghida reprezentanții din alte instituții și organizații, care sunt responsabili de producerea indicatorilor ODD din domeniile lor de competență, să efectueze același tip de evaluare.
Menționăm că revizuirea statutului actual al indicatorilor naționalizati și evaluarea lor este necesară ca urmare a procesului de reorganizare funcțională și operațională a autorității publice centrale, precum și a definirii celor 10 obiective strategice de dezvoltare durabilă ale Republicii Moldova în contextul elaborării Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”.
În rezultatul evaluării va fi elaborată o foaie de parcurs care va include:
  • necesități și acțiuni privind producerea indicatorilor, dar și a surselor necesare pentru obținerea celor lipsă total sau parțial;
  • mecanismul de furnizare/raportare a indicatorilor ODD în dependență de rolul atribuit fiecărei instituţii responsabile de producerea şi monitorizarea indicatorilor ODD.
Activitatea de revizuire a indicatorilor ODD se desfăşoară în cadrul Programului comun ONU „Consolidarea sistemului Statistic Naţional”, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women).

marți, 17 iulie 2018

Cadrul global de indicatori pentru ODD ai Agendei 2030

Cadrul global de indicatori pentru ODD ai Agendei 2030
Cadrul global de indicatori pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei pentru Dezvoltare Durabilă din 2030.
Următorul cadru de indicatori globali a fost elaborat de Grupul Inter-Agenție și Grupul de Experți privind indicatorii SDG (IAEG-SDG) și a fost convenit, inclusiv rafinarea mai multor indicatori, la cea de-a 48-a sesiune a Comisiei de Statistică a Organizației Națiunilor Unite din martie 2017.

Cadrul global de indicatori a fost adoptat mai târziu de Adunarea Generală la 6 iulie 2017 și este cuprins în Rezoluția adoptată de Adunarea Generală privind activitatea Comisiei Statistice referitoare la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (A / RES / 71/313), Anexă. Rafinările anuale ale indicatorilor vor fi incluse în lista indicatorilor din momentul în care apar. Lista de indicatori oficiali de mai jos include cadrul de indicatori globali care figurează în A / RES / 71/313 și rafinamentele aprobate de Comisia de statistică la cea de-a 49-a sesiune din martie 2018 (E / CN.3 / 2018/2, Anexa II).

Lista cuprinde 232 de indicatori asupra cărora s-a ajuns la un acord general. Rețineți că numărul total al indicatorilor enumerați în cadrul indicatorului global al indicatorilor SDG este 244. Cu toate acestea, deoarece nouă indicatori se repetă sub două sau trei obiective diferite (a se vedea mai jos), numărul total actual de indicatori individuali din listă este de 232.

Indicatorii cuprinsi in cadrul de indicatori globali care se repetă sunt:

8.4.1 / 12.2.1
8.4.2 / 12.2.2
10.3.1 / 16.b.1
10.6.1 / 16.8.1
15.7.1 / 15.c.1
15.a.1 / 15.b.1
1.5.1 / 11.5.1 / 13.1.1
1.5.3 / 11.b.1 / 13.1.2
1.5.4 / 11.b.2 / 13.1.3

 Cadrul de indicatori globali adoptat de Adunarea Generală (A / RES / 71/313) și rafinările anuale cuprinse în E / CN.3 / 2018/2 (Anexa II)

Ase vedea anexa https://unstats.un.org/sdgs/indicators

duminică, 15 iulie 2018

Beneficiile parteneriatului ONU - Republica Moldova

Beneficiile parteneriatului ONU - Republica Moldova


În cadrul ședinței din 11 iulie curent au fost evaluate beneficiile parteneriatului ONU-Republica Moldova. Dafina Gercheva, aflată la cea de-a treia ședință a Comitetului de coordonare a Cadrului de Parteneriat ONU – Republica Moldova.

Participanții la ședință au evaluat realizarea în anul 2017 a Cadrului de Parteneriat ONU – Republica Moldova 2013 - 2017, precum și progresul în implementarea noului Cadru de Parteneriat, pentru perioada 2018 - 2022.

Rezultatele programului comun pentru anul trecut vizează trei dimensiuni: guvernarea democratică, justiția, egalitatea de gen și drepturile omului; dezvoltarea umană și incluziunea socială; mediu, schimbarea climei și gestionarea riscului de dezastre. Coordonatoarea Rezidentă ONU, Dafina Gercheva, reprezentantă rezidentă PNUD în Moldova, a subliniat că ONU este angajată ferm să dezvolte în continuare cooperarea cu țara noastră și a mulțumit Guvernului pentru conlucrarea excelentă.

În ceea ce privește aplicarea noului Cadru de Parteneriat, care reprezintă un instrument esențial pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în țara noastră, reprezentanții Agențiilor ONU au relevat evoluțiile pozitive pentru construirea unei guvernanțe transparente și responsabile, asigurarea unei creșteri economice durabile, precum și pentru îmbunătățirea gestiunii durabile a mediului. Raportorii au accentuat importanța asigurării unei mai bune mobilizări a resurselor umane și a celor financiare pentru atingerea tuturor priorităților și țintelor stabilite.

Sursa: gov.md

joi, 12 iulie 2018

Forumul politic la nivel înalt privind Dezvoltarea Durabilă

Forumul politic la nivel înalt privind Dezvoltarea DurabilăÎn perioada 9-17 iulie, ONU organizează o Zonă Media a ODD, care va stabili scena pentru conversații cu experți care prezintă inițiative de schimbare și abordări inovatoare privind atingerea obiectivelor. Pentru perioada 9-12 iulie sunt actualizate zilnic ce se întâmplă în timpul Forumului politic la nivel înalt, iar interviurile în flux live și discuțiile în grup vor fi prezentate pe pagina http://www.un.org/sdgmediazone/  16-17 iulie.

Forumul politic la nivel înalt pentru dezvoltare durabilă din 2018 este forumul esențial la nivel global pentru revizuirea succeselor, a provocărilor și a lecțiilor învățate în ceea ce privește realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă. Reuniunea va fi convocată sub auspiciile Consiliului Economic și Social al ONU. Tema din acest an va fi: "Transformarea spre societăți durabile și rezistente".

Se așteaptă ca 47 de țări să-și prezinte revizuirile naționale. Anul acesta se accentuează progresul pe:

Obiectivul 6: Asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și salubritate pentru toți
Obiectivul 7: Asigurați-vă accesul la energia accesibilă, fiabilă, durabilă și modernă pentru toți
Obiectivul 11: Asigurați orașele și așezările umane incluzive, sigure, rezistente și durabile
Obiectivul 12: Asigurarea unor modele durabile de consum și de producție
Obiectivul 15: Protejarea, restabilirea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și degradarea degradării terenurilor și stoparea pierderii biodiversității
Obiectivul 17: Revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

marți, 10 iulie 2018

Au fost create pungile biodegradabile

Au fost create pungile biodegradabile

#Obiectiv13 #ActiuneAsupraClimei Oamenii din întreaga lume folosesc și aruncă mai mult de un bilion de saci de plastic în fiecare an. Un procent semnificativ din aceste pungi se sfârșesc prin ecosisteme, în special în oceane, unde se convertesc în giganți enormi care distrug și dăunează vieții marine. Multe țări au recunoscut că costurile de mediu ale pungilor de plastic sunt pur și simplu prea multe pentru a plăti pentru comoditate și au impus interdicții sau taxe asupra utilizării lor.

China, de exemplu, a interzis pungile mai subțiri decât 0,25 milimetri în 2008 și utilizarea anuală a pungilor de plastic a scăzut cu 40 de miliarde. Irlanda, între timp, a impus o taxă de 15 de cenți pentru comercianții cu amănuntul pentru fiecare pungă de plastic, iar utilizarea a scăzut cu 94%.

Dar aceste interdicții sunt excepții. Pungile din plastic încă domină fără interferențe în întreaga lume, iar cantitatea de deșeuri de plastic generate este în creștere.


Acum, datorită unei companii din Filipine numită Avani, o soluție ecologică ar putea să vină la un magazin de lângă dvs.
Compania filipineză Avani a creat pungile biodegradabile. Produse dintr-un mix de uleiuri vegetale, pungile se descompun rapid în apă și sunt inofensive pentru animale.

Pungile se numesc "Eco Bags" și, în cele din urmă, Avani dorește să creeze o gamă de produse pentru a concura și a suplimenta recipientele din plastic, cupele si plăcile de unică folosință, etc.

miercuri, 4 iulie 2018

Raport: mai puțin de jumătate dintre râurile și lacurile Europei sunt sănătoase

Raport: mai puțin de jumătate dintre râurile și lacurile Europei sunt sănătoase

#ApaCuratasiIgiena #Obiectiv6 #Obiectiv3 #SanatatesiStaredeBine

Doar 40% dintre apele de suprafață europene sunt în prezent sănătoase, conform unui nou raport al Agenției Europene de Mediu care dezvăluie degradarea accentuată a apelor dulci de pe continent.Raportul EEA numit „State of Water” („Starea apelor”) oferă o imagine de ansamblu clară și cuprinzătoare a stării ecologice a peste 130.000 de surse de apă din Uniunea Europeană, de la râuri, zone umede, lacuri și estuare, până la apele subterane și costiere. Expune, de asemenea, presiunile principale asupra acestor resurse, de la agricultură până la construcția de structuri pentru apărarea împotriva inundațiilor, navigație, generarea de hidroenergie și poluarea chimică.
În întreaga UE, ecosistemele de apă dulce s-au deteriorat într-un ritm alarmant, iar acest lucru face parte dintr-o tendință globală.
La nivel global, populațiile de specii de apă dulce au scăzut cu 81% între 1970 și 2012, declinul fiind mai mare decât pentru orice alt ecosistem.
În Europa Centrală, starea apelor este deosebit de proastă în multe țări precum Germania, Țările de Jos și Belgia, care au  o densitate mai mare a populației și o agricultură mai intensă. Aici, majoritatea corpurilor de apă încă nu reușesc să atingă o stare ecologică bună.


joi, 28 iunie 2018

Bicicletele ne pot ajuta să atingem Obiectivele Globale pentru Dezvoltare Durabilă

Bicicletele ne pot ajuta să atingem Obiectivele Globale pentru Dezvoltare DurabilăLa 3 iunie a fost marcată Ziua Mondială a Bicicletei.

Cum pot contribui bicicletele la atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă???

  1. Bicicleta este un mijloc de transport simplu, accesibil, fiabil, curat și adaptat mediului înconjurător;
  2. Bicicleta poate servi ca instrument de dezvoltare, ca mijloc nu numai de transport, ci și de acces la educație, sănătate și sport;
  3. Sinergia dintre bicicletă și utilizator încurajează creativitatea, implicarea socială și oferă utilizatorului o cunoaștere imediată a mediului local;
  4. Bicicleta este un simbol al transportului durabil și transmite un mesaj pozitiv pentru promovarea consumului, producției durabile și are un impact pozitiv asupra climei.

Ziua Mondială a Bicicletei:

Încurajează statele membre să acorde o atenție deosebită bicicletei în strategiile de dezvoltare transversală și să includă bicicleta în politicile și programele de dezvoltare internaționale, regionale, naționale și subnaționale;
Încurajează statele membre să îmbunătățească siguranța rutieră și să o integreze în planificarea, proiectarea durabilă a mobilității și a infrastructurii de transport, în special prin politici și măsuri de protejare și promovare activă a siguranței pietonale, a mobilității bicicletelor, în vederea unor rezultate mai largi în materie de sănătate, și a bolilor netransmisibile;
Încurajează părțile interesate să sublinieze și să promoveze utilizarea bicicletei ca mijloc de promovare a dezvoltării durabile, prin consolidarea educației, inclusiv a educației fizice, pentru copii și tineri, promovarea sănătății, prevenirea bolilor, promovarea toleranței, înțelegerea reciprocă și respectarea și facilitarea incluziunii sociale și o cultură a păcii;
Încurajează statele membre să adopte cele mai bune practici și mijloace de promovare a bicicletei în rândul tuturor membrilor societății și salută, în acest sens, inițiativele de organizare a plimbărilor cu bicicleta la nivel național și local ca mijloc de consolidare a sănătății fizice și mentale și a bunăstării, o cultură a ciclului în societate.