sâmbătă, 6 iulie 2024

Biblioteca Digitală ONU – iulie 2024

 

Biblioteca Digitală ONU – iulie 2024
 

United Nations Global Principles for Information Integrity
Principiile globale ale Națiunilor Unite pentru integritatea informației

Progresele tehnologice au revoluționat comunicațiile, conectând oamenii pe distanțe mari. Ei au sprijinit comunitățile în vremuri de criză, au ridicat voci marginalizate și au contribuit la mobilizarea mișcărilor globale pentru justiția rasială și egalitatea de gen. Cu toate acestea, aceleași progrese au permis răspândirea dezinformării și a discursului instigator la ură, riscând integritatea ecosistemului informațional.
Riscurile noi și crescânde cauzate de dezvoltarea tehnologiilor inteligenței artificiale  au făcut din consolidarea integrității informațiilor una dintre sarcinile urgente ale timpului nostru. Această amenințare globală clară și actuală necesită o acțiune internațională coordonată.
În rezultatul consultărilor publice, Principiile Globale conțin următoarele principii: Încrederea și rezistența societății; Mass-media independentă, liberă și pluralistă; Transparența și cercetarea; Responsabilizarea publicului; Stimulente pozitive.
Prin adoptarea Principiilor globale ale Națiunilor Unite pentru integritatea informației, părțile interesate din toate sectoarele pot să demonstreze solidaritate și să creeze în colaborare o cale către un ecosistem informațional revigorat care să încurajeze încredere, cunoștințe, care să presupună respectarea plenară a drepturilor omului și care să conducă spre un viitor durabil al omenirii.
Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4052524?ln=en&v=pdf

World health statistics 2024: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals

Statistici mondiale de sănătate 2024: monitorizarea sănătății pentru ODD, obiective de dezvoltare durabilă

Raportul este o compilație anuală a indicatorilor de sănătate și ai sănătății, care este publicată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) din 2005.
Ediția din 2024 analizează mai mult de 50 de indicatori legați de sănătate din Obiectivele de dezvoltare durabilă și al treisprezecelea program general de lucru al OMS. De asemenea, evidențiază concluziile estimărilor globale de sănătate 2021, în special impactul pandemiei de COVID-19 asupra speranței de viață și a speranței de viață sănătoase.
Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4050651?ln=en&v=pdf


World investment report 2024 : Investment facilitation and digital government
Raportul mondial de investiții 2024: Facilitarea investițiilor și guvernarea digitală

Potrivit Raportului mondial de investiții 2024, investițiile străine directe globale au scăzut cu 2%, până la 1,3 trilioane de dolari în 2023, pe fondul încetinirii creșterii economice și a tensiunilor geopolitice în creștere.
Scăderea finanțării proiectelor a afectat dezvoltarea durabilă, noi finanțări pentru sectoarele ODD scăzând cu peste 10%, în special în agroalimentare și apă. Acest lucru împiedică eforturile de realizare a Agendei 2030 și solicită acțiuni politice urgente pentru a moderniza finanțarea dezvoltării durabile.
Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:

luni, 25 martie 2024

Ziua Internațională a Copiilor străzii

Ziua Internațională a Copiilor străzii


La 21 martie, în contextul Zilei Internaționale a Copiilor străzii, Centrul de Informare ONU - Biblioteca Nationala în parteneriat cu UNICEF Moldova, Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Inspectoratul General al Poliției, Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC/NCCAP)  au încins o discuție despre Copiii străzii - Fenomen sensibil al comunității, despre acei copii care nu beneficiază de cele mai elementare drepturi, acei ce fug de acasă, ce abandonează voluntar familiile și încep un mod de viață stradal, apoi întorși în familii peste un timp revin din noi în stradă, unde își dezvoltă propriile ,,strategii,, de supravețuire.

Cu cuvânt de deschidere a venit dna Elena Pintilei, Director general al BNRM. Dneaei a vorbit despre importanța acestei zile, acestui eveniment ce are drept scop ridicarea gradului de conștientizare a copiilor și tinerilor cu privire la drepturile copiilor şi, mai ales, ale copiilor străzii.

Traian Țurcanu, Specialist în Protecția Copilului, UNICEF Moldova, a vorbit despre Drepturile copiilor in situație de stradă - apel la acțiune, Ina Scaticailov, consultant principal, Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, a informat publicul despre telefoanele de încredere ale copiilor în situații de risc și de stradă, despre asistența psihopedagogică a acestora; Aliona Dragomireţcaia, şefa Secţiei siguranţă minori a Direcţiei ordine publică a Inspectoratului naţional de securitate publică al IGP al MAI a discutat despre Fenomenul plecării voluntare a copiilor din familie sau formă de protecție, date statistice privind cauzele și condițiile alegerii unui asemenea comportament devian;, Tincu Silvia și Frunza Mariana, manageri ai    Complexului de servicii sociale pentru copii în situație de stradă, Direcţia Generală pentru Protecţia Drepturilor Copilului, mun. Chișinău, au vorbit despre Fenomenul copiilor străzii, cu cine colaborează, ce servicii acordă și cum identifică raziile, iar Svetlana Moisa, Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii, ne-a împărtășit informații despre Platforma www.12plus.md, chat online 12plus, instrumente de prevenire a abuzului și exploatării sexuale în rândul adolescenților.

Apoi, participanții au făcut cunoștință cu publicațiile expuse în cadrul expoziţiei tematice cu genericul: Fenomenul ,,Copiii străzii” – responsabilitate socială, având drept scop informarea, sensibilizarea şi familiarizarea publicului larg cu publicaţiile din colecțiile BNRM cu privire la prevenirea, profilaxia și combaterea acestui fenomen al societății.

Expoziţia a fost sistematizată în două compartimente: Strategii și politici privind protecția și promovarea drepturilor copiilor, ce reflectă culegeri şi acte normative privind Dreptul familiei şi copilului, convenţii şi rapoarte privind respectarea drepturilor copiilor; Sindrom de desocializare – pericol îngrozitor pentru copii, ce ne ajută să înţelegem totalitatea şi mecanismele psihologice, prin care copilul se deturnează pe sine atât de realitate, cât şi de la nevoile de bază, căutând să obțină reducerea parțială a stării de rău pe care o trăiește, identificarea riscurilor producerii fenomenului „copiii străzii”, evidențierea nevoilor și problemelor cu care se confruntă copiii străzii.

Organizația Națiunilor Unite şi multe organizaţii non - guvernamentale folosesc o varietate de strategii pentru a răspunde nevoilor şi drepturilor copiilor străzii şi luptă pentru eliminarea completă a acestui fenomen al societăţii.

În ficare an, pe 21 martie, în toată lumea se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Copiilor Străzii. Această zi a fost stabilită în 1998, prin rezoluţia Forumului Internaţional „Prietenii copiilor străzii”, desfăşurat la Varşovia. Instituirea unei astfel de zile a apărut ca un demers necesar pentru a readuce, an de an, în conştiinţa comunităţii internaţionale, responsabilitatea fiecărei naţiuni şi a fiecăruia dintre noi de a respecta şi promova drepturile fundamentale ale copiilor.

Alături de noi au fost elevii de la  Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău, Centrul de Excelenţă în Construcţii, vizitatorii și prietenii Bibliotecii Naționale.marți, 30 ianuarie 2024

Conținut nou în Biblioteca Digitală ONU - ianuarie

 

Conținut nou în Biblioteca Digitală ONU - ianuarie

 

Titlu recomandat
World Economic Situation and Prospects 2024
Situația economică mondială și perspectivele 2024


Ediția din 2024 a raportului Națiunilor Unite privind situația și perspectivele economice mondiale vine pe fondul inegalităților economice globale puternice și a tensiunilor geopolitice ridicate. În timp ce economiile bogate și-au revenit în mare parte din cauza pandemiei de COVID-19, economiile în curs de dezvoltare au pierdut teren.
Citiţi online:  https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213586440

Publicaţii noi


Global Humanitarian Overview 2024
Privire de ansamblu umanitară globală 2024Global Humanitarian Overview (GHO) este cea mai cuprinzătoare, autorizată și bazată pe dovezi de evaluare a nevoilor umanitare. Prin planuri, care acordă prioritate celor mai nevoiași, își propune să combată foamea, bolile ucigașe, violența bazată pe gen și strămutarea.
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213587089
The Global Climate 2011-2020: A Decade of Accelerating Climate Change
Clima globală 2011-2020: un deceniu de accelerare a schimbărilor climatice


Acest raport fundamental explorează componentele critice ale climatului global între 2011 și 2020. Având o perspectivă pe termen mai lung decât rapoartele anuale, Raportul Decadal transcende variabilitatea interanuală, subliniind, de exemplu, modul în care fiecare deceniu din anii 1990 a fost mai cald decât cel precedent. Arată fără îndoială că concentrațiile de gaze cu efect de seră au crescut în atmosferă, contribuind astfel la niveluri record de încălzire a solului și oceanului.

Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/97892631133822023 State of Climate Services: Health
2023 Starea serviciilor climatice: sănătate

Interconexiunea dintre climă și sănătate este incontestabilă. Clima, exacerbată de schimbările climatice, reprezintă amenințări sistematice și grave la adresa sănătății umane. S-a demonstrat că schimbările climatice au un impact asupra sănătății umane în multe moduri complexe, inclusiv prin deces, răni și îmbolnăviri din cauza stresului termic, perturbarea ecosistemelor și a sistemelor alimentare, creșterea numărului de boli transmise de alimente, apă și expunerea la poluarea aerului.

Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789263113351Least Developed Countries Report 2023
Crisis-resilient Development Finance
                                        Raportul țărilor cel mai puțin dezvoltate 2023
                                        Finanțare pentru dezvoltare rezistentă la criză

În 2023, PIB-ul (produsul intern brut) combinat al țărilor cel mai puțin dezvoltate a fost cu 10% sub nivelul pe care l-ar fi atins dacă s-ar fi susținut tendința de creștere pre-pandemică (2010-2019). În consecință, cel puțin alte 15 milioane de oameni din țările cel mai puțin dezvoltate trăiesc acum în sărăcie extremă, guvernele lor fiind puternic constrânse în capacitatea lor de a susține investiții adecvate în serviciile publice sau de a investi în progresul dezvoltării.
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213585368

 
 
SME Competitiveness Outlook 2023
 Small Businesses in Fragility: From Survival to Growth
                               Perspectivele competitivității IMM-urilor în 2023
                     Afaceri mici în fragilitate: de la supraviețuire la creștere

Această Perspectivă privind competitivitatea IMM-urilor (întreprinderi mici şi mijlocii) evaluează impactul conflictului și al fragilității asupra performanței afacerii. Acesta dezvăluie un indice de expunere la fragilitate și arată că fragilitatea, așa cum se confruntă cu firmele, poate fi redusă cu 25% dacă aceștia iau măsuri pentru a consolida competitivitatea. Raportul constată că sprijinul direct acordat firmelor este util și trebuie completat de reforme care să promoveze pacea și stabilitatea și să îmbunătățească mediul de afaceri.
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213586228
World Public Sector Report 2023
Transforming Institutions to Achieve the Sustainable Development Goals After the Pandemic
Raportul sectorului public mondial 2023
Transformarea instituțiilor pentru a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă după pandemie


Acest raport examinează rolul pe care inovațiile și schimbările instituționale și de guvernanță naționale care au apărut în timpul pandemiei de COVID-19 îl pot juca în progresul către Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Consecințele pandemiei amenință să deraieze progresul și să facă obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) mai dificil de atins.
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789213585023
Population & Vital Statistics Report 2023
Raport privind populația și statisticile vitale 2023

Acest număr al Raportului privind populația și statistica vitală prezintă date pentru țări sau zone privind mărimea populației (totală, masculină și feminină) din cel mai recent recensământ disponibil, dimensiunea totală estimată a populației pentru 2020 sau 2021 (anul disponibil ulterior) și numărul și rata evenimentelor vitale (născuți vii, decese și decese infantile) pentru ultimul an disponibil din ultimii 15 ani (2007-2021).
Citiţi online: https://www.un-ilibrary.org/content/theme/unp-population-demography

marți, 16 ianuarie 2024

Biblioteca Digitală ONU – ianuarie 2024

Biblioteca Digitală ONU - ianuarie 2024


Emissions Gap Report 2023 : broken record: temperatures hit new highs, yet world fails to cut emissions (again)
Raport privind diferența de emisii 2023: record doborât: temperaturile au atins noi maxime, dar lumea nu reușește să reducă emisiile (din nou)

Pe măsură ce emisiile de gaze cu efect de seră ating noi maxime, recordurile de temperatură scad și impactul asupra climei se intensifică.  
Cea de-a 14-a ediție a raportului reunește cei mai de top oameni de știință din lume în domeniul climei pentru a analiza tendințele viitoare în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și pentru a oferi soluții potențiale la provocarea încălzirii globale.

Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4027834?ln=en

The climate-changed child : a children's climate risk index supplement
Copilul cu schimbări climatice: un supliment pentru indicele de risc climatic pentru copii

Schimbările climatice amenință viața, sănătatea și bunăstarea copiilor. Ei sunt cei mai vulnerabili la efectele sale, iar cei care locuiesc în comunități cu venituri mici sunt expuși unui risc deosebit de mare de vătămare. Corpurile și mințile lor sunt deosebit de vulnerabile la impactul schimbărilor climatice, cum ar fi poluarea, bolile mortale și vremea extremă.

Acest raport se bazează pe raportul Indicele Riscului Climatic al Copiilor (CCRI) și examinează una dintre aceste componente – deficitul de apă (disponibilitatea fizică a apei) împreună cu vulnerabilitatea apei (combinația dintre deficitul de apă și lipsa accesului la serviciul de apă potabilă).

Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4026861?ln=en

The global climate 2011-2020 : a decade of accelerating climate change
Clima globală 2011-2020: un deceniu de accelerare a schimbărilor climatice

Starea decenală a climei 2011-2020 este rezultatul colaborării dintre Organizația Meteorologică Mondială, Serviciile Naționale Meteorologice și Hidrologice Membre OMM din regiune, oficiile naționale de statistică și agențiile specializate ale Națiunilor Unite.
Acest efort prin colaborarea multi - agenție oferă un rezumat al stării climatice, evenimentelor extreme și impacturilor socio-economice din 2011-2020.

Pentru mai multe informații și acces complet la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4029046?ln=en


joi, 21 decembrie 2023

Atelier pentru tineri „Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă”

 Atelier pentru tineri Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă

În contextul celebrării celei de-a 75-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi cu scopul de a ridica gradul de conștientizare a tineretului despre importanța promovării drepturilor omului şi egalității de gen, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova în parteneriat cu UN Human Rights Moldova,  Oficiul ONU pentru drepturile omului în Moldova s-a organizat atelierul pentru tineri Drepturile Omului pentru Coeziune Socială şi Pace Durabilă.

      

Evenimentul vine în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD- uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordareintegrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.

Cu cuvânt de salut a venit dna Elena Pintilei, Director General BNRM.

Formatorul atelierului: Nicola Petrovski - Coordonatorul Proiectului Coeziunea socială pentru o pace durabilă, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, împreună cu tinerii: elevii de la Liceul Teoretic "Gheorghe Asachi", Centrul de Excelenţă în Construcţii, Școala Profesională nr.5 din mun. Chișinău, au discutat despre rolul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, despre proiectul internațional axat pe construirea păcii durabile și incluzive și a coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru, urmat de vizionarea unui spot video despre picturile murale realizare de artiști din Tiraspol și Chișinău. 
Elevii au avut, de asemenea, șansa de a juca un test privind drepturile omului și de a afla mai multe despre motivul pentru care sărbătorim 10 decembrie - Ziua Drepturilor Omului.

Formatorul Andrei Trubceac - Ofițer de proiect pentru consolidarea păcii, Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului a pus la discuţie elementele coeziunii sociale, îmbunătăţirea aspectelor legate de drepturile omului şi egalitatea de gen în procesul de soluţionare a conflictului transnistrean.
Atelierul s-a desfășurat în limbile română și engleză.
 
Ziua de 10 decembrie 2023 marchează cea de-a 75-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului.

Declaraţia a fost proclamată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite la Paris la 10 decembrie 1948 şi stabileşte, pentru prima dată, drepturile fundamentale ale omului care trebuie protejate universal. Redactată în peste 500 de limbi, declaraţia este cel mai tradus document din lume.

Astăzi aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU, în total 193 de state.

duminică, 26 noiembrie 2023

Expoziție tematică ,,Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanității"

Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanității

În contextul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual la 25 noiembrie, Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a organizat expoziţia tematică Violența împotriva femeilor – pandemie globală a umanității, ce reflectă strategiile de prevenire şi combaterea violenţei împotriva femeilor, raportul de estimare a costurilor violenţei în familie şi a violenţei împotriva femeilor în Moldova, egalitatea de gen: contextul legal, instituţional şi de politici în Republica Moldova, cadrul juridic naţional de protecţie împotriva violenţei în familie etc.

Anul acesta, tema celor 16 Zile globale de activism împotriva violenței bazate pe gen este „Investirea pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor”, punând accent pe importanța investiției în diferite strategii de prevenire pentru a opri violența încă de la început.

Expoziţia cuprinde circa 70 de documente şi este sistematizată în 3 compartimente:

Investirea pentru prevenirea violenţei împotriva femeilor şi fetelor; Violenţa bazată pe gen - premisa discriminării, neglijării şi exploatării; Violenţa în familie - maladia secolului XXI.

Cu prilejul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor șefa statului Maia Sandu a îndemnat moldovenii să combată împreună cu autoritățile țării violența împotriva femeilor, abuzurile, lipsa de respect și stereotipurile.

Au fost create centre de susținere și, în curând, va funcționa o instituție care va coordona și monitoriza activitățile instituțiilor publice de combatere a violenței. Însă pentru combaterea violenței împotriva femeilor e necesară implicarea întregii societăți. Vă îndemn să discutați cu copiii, cu tinerii pentru a le cultiva valorile respectului și demnității umane. Vă îndemn ca, împreună, să combatem violența, abuzurile, lipsa de respect și stereotipurile. Doar împreună putem construi o societate mai bună pentru noi toți , a scris președinta pe Facebook.

Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor a fost înființată de Adunarea generală a Națiunilor Unite în anul 2000 (Rezoluția nr. A / RES / 54/134). Data a fost aleasă pentru a comemora asasinarea violentă a trei dintre surorile Mirabal, care au fost ucise în Republica Dominicană în 25 noiembrie 1960, în timpul dictaturii lui Rafael Trujillo.

Începând cu anul 1991 a fost lansată campania internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor care marchează seria celor 16 zile de activism împotriva violenței asupra femeilor și care se derulează, în fiecare an, în perioada 25 noiembrie (Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor) -10 decembrie (Ziua Internațională a Drepturilor Omului (adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului).

În sprijinul acestei campanii, inițiativa UNITE până în 2030 a Secretarului General al Națiunilor Unite solicită acțiuni globale pentru a crește gradul de conștientizare, a stimula eforturile de advocacy și a împărtăși cunoștințele și inovațiile pentru a ajuta la stoparea tuturor tipurilor de violență împotriva femeilor și fetelor.

luni, 11 septembrie 2023

Conţinut nou în Biblioteca Digitală a ONU - septembrie 2023

 Conţinut nou în Biblioteca Digitală a ONU - septembrie 2023


The Sustainable Development Goals Report 2023 : special edition : towards a rescue plan for people and planet

Raportul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 2023: ediție specială: către un plan de salvare pentru oameni și planetă
Raportul privind obiectivele de dezvoltare durabilă 2023: ediția specială oferă un apel puternic la acțiune, prezentând evaluarea  ODD - urilor bazată pe cele mai recente date și estimări. În timp ce evidențiază lacunele existente și îndeamnă lumea să-și dubleze eforturile, raportul subliniază, de asemenea, potențialul imens de succes prin voința politică și utilizarea tehnologiilor, resurselor și cunoștințelor disponibile. Împreună, comunitatea globală poate reaprinde progresul către atingerea ODD - urilor și poate crea un viitor mai luminos pentru toți.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4018933?ln=en

International Monetary Fund - Data for a Greener World: A Guide for Practitioners and Policymakers

Fondul Monetar Internațional - Date pentru o lume mai verde: un ghid pentru practicieni și factori de decizie
Cartea prezintă o discuție structurată despre măsurarea dimensiunilor economice și financiare cheie ale schimbărilor climatice. Acesta combină teoria și analiza economică cu exemple din lumea reală despre modul în care datele climatice pot fi construite pentru diferite setări de țară, pe baza științei climatice și a datelor economice existente. Cartea servește și ca punct de referință pentru Tabloul de bord al indicatorilor schimbărilor climatice (CID) al FMI. Un principiu călăuzitor al cărții este că există lacune importante în datele climatice, dar și abordări practice și inovatoare pentru a închide multe dintre ele.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4012767?ln=en

World Investment Report : 2023 : Investing in Sustainable Energy for All

Raportul Investițiilor Mondiale: 2023: Investiții în energie durabilă pentru toți
Raportul UNCTAD (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare)  privind investițiile mondiale 2023 dezvăluie un deficit anual de investiții în creștere cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare în timp ce lucrează pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) până în 2030.
Raportul solicită sprijin urgent pentru țările în curs de dezvoltare, pentru a le permite să atragă mult mai multe investiții pentru tranziția lor la energie curată. Acesta propune un pact care stabilește acțiuni prioritare, de la mecanisme de finanțare la politici de investiții, pentru a asigura o energie durabilă pentru toți.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4014821?ln=en

The State of Food Security and Nutrition in the World. 2023
Starea securității alimentare și a nutriției în lume. 2023
Acest raport oferă o actualizare cu privire la progresul global în direcția țintelor de eliminare a foametei (ținta ODD 2.1) și a tuturor formelor de malnutriție (ținta ODD 2.2) și estimări cu privire la numărul de persoane care nu își pot permite o dietă sănătoasă. Începând cu ediția din 2017, acest raport a evidențiat în mod repetat că intensificarea și interacțiunea conflictelor, extremele climatice, încetinirile și recesiunile economice, combinate cu alimente nutritive extrem de inaccesibile și inegalitatea în creștere, ne împing pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivele ODD 2.
Pentru mai multe informații și acces la această publicație:
https://digitallibrary.un.org/record/4014951?ln=en

Biblioteca Digitală a Națiunilor Unite (UNDL) este disponibilă datorită unei colaborări de succes dintre Biblioteca Dag Hammarskjöld (DHL) de la Sediul Națiunilor Unite și Biroul pentru Națiunile Unite din Biblioteca din Geneva.