sâmbătă, 21 ianuarie 2023

Educația de calitate nu este un lux - este un drept al omului

 Educația de calitate nu este un lux - este un drept al omului

 

Multe țări sunt în scădere când vine vorba de investiții în educația publică.

Oferirea de educație de calitate pentru toți este fundamentală pentru crearea unei lumi pașnice și prospere. Educația oferă oamenilor cunoștințele și abilitățile de care au nevoie pentru a rămâne sănătoși, pentru a obține locuri de muncă și pentru a promova toleranța. Totuși, focarul de COVID-19 a provocat o criză globală a educației. Majoritatea sistemelor educaționale din lume au fost grav afectate de întreruperile educației și s-au confruntat cu provocări fără precedent. Închiderile școlilor cauzate de pandemie au avut consecințe devastatoare pentru învățarea și bunăstarea copiilor. Se estimează că 147 de milioane de copii au ratat mai mult de jumătate din predarea la clasă în ultimii doi ani. Închiderile școlilor au afectat mai mult fetele, copiii din medii defavorizate, cei care locuiesc în zonele rurale, copiii cu dizabilități și copiii din minorități etnice, mai mult decât colegii lor. Aproximativ două treimi dintre copiii de vârstă școlară din lume nu au conexiune la internet în casele lor, limitându-le oportunitățile de a-și continua învățarea și dezvoltarea abilităților. Fără o educație de calitate, copiii se confruntă cu bariere considerabile în calea angajării și a potențialului de câștig mai târziu în viață.

Educația se află în centrul misiunii UNESCO de a construi pacea, eradica sărăcia și conduce dezvoltarea durabilă. Este un drept al omului pentru toți de-a lungul vieții. Organizația este singura agenție a Națiunilor Unite cu un mandat de a acoperi toate aspectele educației. I s-a încredințat să conducă Agenda Globală Educație 2030 prin Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4.

UNESCO oferă leadership global și regional în educație, întărește sistemele de învățământ la nivel mondial și răspunde provocărilor globale contemporane prin educație cu egalitatea de gen ca principiu de bază. Activitatea sa cuprinde dezvoltarea educațională de calitate de la preșcolar până la învățământul superior și nu numai.

Țintele Obiectivului 4 – Educaţie de calitate. Garantarea unei educaţii de calitate şi promovarea oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi :

4.1 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții absolvesc învățământul primar și secundar gratuit, echitabil și de calitate, care să conducă la rezultate de învățare relevante și eficiente ale obiectivului 4.

4.2 Până în 2030, asigurarea faptului că toate fetele și băieții au acces la dezvoltare, îngrijire și educație preșcolară de calitate pentru copiii mici, astfel încât să fie pregătiți pentru învățământul primar.

4.3 Până în 2030, creşterea înrolării în învăţământul profesional tehnic şi superior accesibil şi calitativ.

4.4 Până în 2030, creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți cu competențe relevante pentru piaţa muncii.

4.5 Până în 2030, asigurarea accesului egal la toate nivelurile de educație și formare profesională pentru persoanele vulnerabile, inclusiv persoanele cu dizabilități, popoarele indigene și copiii aflați în situații vulnerabile.

4.6 Până în 2030, asigurarea că toți tinerii și o proporție substanțială de adulți, atât bărbați, cât și femei, vor atinge competențele de alfabetizare și calcul.

4.7 Până în 2030, asigurarea că toți elevii obţin cunoștințele și abilitățile necesare pentru a promova dezvoltarea durabilă, inclusiv, printre altele, prin educație pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și a nonviolenței; cetățenia globală și aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă.

4.a Construirea și modernizarea infrastructurii în instituţiile de învăţământ, astfel încât să corespundă necesităţilor copiilor şi persoanelor cu dizabilități și oferirea unui mediu de învățământ sigur, non-violent, incluziv și eficient pentru toți.

4.b Până în 2030, creșterea substanțială a ofertei de profesori calificați, inclusiv prin cooperare internațională pentru formarea profesorilor în țările în curs de dezvoltare, în special în țările cel mai puțin dezvoltate și în statele insulare mici în curs de dezvoltare.

https://un.org/sustainabledevelopment/education/

https://statistica.gov.md/ro/obiectivul-4-educatie-de-calitate-183_4502.html

miercuri, 28 decembrie 2022

Obiectivul 14: Viaţa sub apă. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine

 Obiectivul 14: Viaţa sub apă. Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine


Conferința ONU Ocean din acest an din Portugalia în lupta pentru #SalvațiOceanul.

Mii de responsabili politici, experți și reprezentanți ai unor ONG-uri pentru apărarea mediului s-au întâlnit la Lisabona, la apelul ONU, pentru a dezbate starea fragilă a oceanelor. Conferința a durat  5 zile
Conferința Oceanului ONU, care s-a încheiat la 1 iulie după cinci zile de discuții online și în persoană la Lisabona, Portugalia, a avut ca rezultat o nouă Declarație a șefilor de stat și de guvern și a altor reprezentanți la nivel înalt care reafirmă importanța acțiunii pentru îmbunătățirea sănătății oceanelor și a ecosistemelor acestuia.
Oceanele acoperă trei sferturi din suprafața Pământului, conțin 97% din apa Pământului și reprezintă 99% din spațiul de viață al planetei în volum.
Toată lumea poate fi parte a soluției. Oceanul conduce sisteme globale care fac Pământul locuibil pentru omenire. Apa noastră de ploaie, apa potabilă, vremea, clima, coastele, mare parte din alimentele noastre și chiar oxigenul din aerul pe care îl respirăm sunt toate furnizate și reglementate în cele din urmă de mare.
Gestionarea atentă a acestei resurse globale esențiale este o caracteristică cheie a unui viitor durabil. Cu toate acestea, în prezent, există o deteriorare continuă a apelor de coastă din cauza poluării, iar acidificarea oceanelor are un efect advers asupra funcționării ecosistemelor și a biodiversității. Acest lucru are, de asemenea, un impact negativ asupra pescuitului la scară mică.
Salvarea oceanului trebuie să rămână o prioritate. Biodiversitatea marine este esențială pentru sănătatea oamenilor și a planetei noastre. Zonele marine protejate trebuie gestionate eficient și dotate cu resurse adecvate, iar reglementările trebuie puse în aplicare pentru a reduce pescuitul excesiv, poluarea marine și acidificarea oceanelor.
Poluarea cu plastic provoacă, anual, moartea a 1 milion de păsări și a mai bine de 100.000 de animale marine.
În timpul conferinței, au fost publicate o serie de postări pe blog care subliniază concluziile și mesajele cheie ale raportului ICSU.
https://t.co/QtPJbVXpcf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/5-actions-you-can-take-to-saveourocean/
https://council.science/ro/current/blog/key-takeaways-unoc-2022/

https://bit.ly/3Vub5sM

Ziua internațională a pregătirii pentru epidemii

 Ziua internațională a pregătirii pentru epidemii


Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție prin care 27 decembrie devine „Ziua internațională a pregătirii pentru epidemii”.
În urmă cu 3ani, luna aceasta, a fost depistat pentru prima dată virusul care provoacă COVID-19.
Costurile au fost catastrofice. S-au pierdut milioane de vieți, iar sute de milioane de oameni s-au îmbolnăvit. Economiile au fost spulberate, sistemele de sănătate au fost întinse, iar trilioane de dolari s-au pierdut.
Cooperarea internațională și multilateralismul joacă un rol important în răspunsul la epidemii. Trebuie să subliniem importanța parteneriatului și a solidarității între fiecare individ, comunitate și stat, precum și organizațiile regionale și internaționale, în toate etapele managementului epidemiei, precum și importanța luării în considerare a perspectivei de gen în acest sens.
Sistemul Națiunilor Unite, în special Organizația Mondială a Sănătății, joacă un rol esențial în coordonarea răspunsurilor la epidemii, în conformitate cu mandatul său, și în sprijinirea eforturilor naționale, regionale și internaționale de prevenire, atenuare și abordarea impactului bolilor infecțioase și epidemiilor în conformitate cu obiectivul de a promova Agenda 2030.


,,Ca comunitate globală, trebuie să ținem seama de lecțiile dure ale Covid - 19 și să facem investiții îndrăznețe în pregătirea, prevenirea și răspunsul la pandemie”, a menţionat António Guterres, Secretarul General al Națiunilor Unite.

https://bit.ly/3X5RrVx

luni, 28 noiembrie 2022

Actualizarea conținutului UN iLibrary - noiembrie 2022

 Actualizarea conținutului UN iLibrary - noiembrie 2022

Titlu recomandat
Migration and Development Within and Across Borders
𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡̧𝑖𝑒 𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑎̆ 𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒.
𝐶𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎
Format: PDF
https://bit.ly/3VpgSjS
Cercetarea și interesul politicilor privind legăturile dintre migrație și dezvoltare este efectuat la un nivel maxim, cu numeroase întâlniri, studii și publicații dedicate acestui subiect. La nivel internațional, există eforturi reînnoite pentru promovarea dialogului politic între statele preocupate de problemele legate de migrație și dezvoltare. De exemplu, Adunarea Generală a ONU a organizat în 2006 un Dialog la nivel înalt privind migrația internațională și dezvoltarea la New York, iar în 2007, Forumul global pentru migrație și dezvoltare a fost lansat la Bruxelles.
Obiectivele de dezvoltare durabilă:
  8 - Muncă decentă și creștere economică
11 - Orașe și comunități durabile
17 - Parteneriate pentru obiective

Lansări noi

World Drug Report 2022

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 2022


  Format: PDF

Alcătuit din cinci broșuri separate, Raportul Mondial asupra  Drogurilor 2022 oferă o analiză aprofundată a piețelor globale  de droguri și examinează legătura dintre droguri și mediu în imaginea de ansamblu a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Broșura1 rezumă cele patru broșuri ulterioare, revizuind principalele constatări ale acestora și evidențiind implicațiile politice pe baza concluziilor lor. Broșura 2 oferă o privire de ansamblu asupra cererii și ofertei globale de droguri, inclusiv o analiză a relației dintre economiile de droguri ilicite și situațiile de conflict. Broșura 3 trece în revistă cele mai recente tendințe de pe piețele globale pentru opioide și canabis la nivel global și regional ce include o discuție despre impactul potențial al schimbărilor în cultivarea macului de opiu și producția de opiu în Afganistan. Include, de asemenea, și o analiză a impactului legalizării canabisului privind sănătatea publică, siguranța publică, dinamica pieței și răspunsurile justiției penale în jurisdicții selectate. Broșura 4 prezintă cele mai recente tendințe și estimări ale piețelor pentru diverse stimulente – cocaină, amfetamine și „ecstasy” – și noi substanțe psihoactive, atât la nivel global, cât și în cele mai afectate subregiuni, inclusiv o analiză a diferitelor strategii de eradicare a tufișului de coca și un accent pe extinderea pieței de metamfetamine în Asia de Sud - Vest. Broșura 5 analizează legătura dintre droguri și mediu, oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra stării actuale a cercetării asupra efectelor directe și indirecte ale cultivării ilegale a culturilor de droguri și ale producției de droguri, precum și a răspunsurilor politicii de droguri asupra mediului.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
3 - Sănătate și stare de bine
11 - Orașe și comunități durabile
13 - Acţiune climatica


Carbon Neutrality in the UNECE Region
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑖̂𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑈𝑁𝐸𝐶𝐸
Format: PDF
https://bit.ly/3tYvRpk

Elaborarea bine informată a politicii energetice este esențială pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare și menținerea schimbărilor climatice globale sub un prag de 2°C. În special, furnizarea de energie electrică cu emisii scăzute de carbon pentru toți este esențială, deoarece IPCC arată că cele mai ambițioase scenarii de atenuare a schimbărilor climatice presupun electrificarea majorității economiei noastre. Prin urmare, este necesară înțelegerea întregii dimensiuni a impacturilor potențiale ale producției curente și viitoare de energie electrică, pentru a evita „scurgerile de impact”, adică creșterea presiunii asupra mediului non-climatic, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră. Evaluarea integrată a ciclului de viață al surselor de energie electrică– această metodă a fost aleasă pentru a raporta profilurile de mediu ale diferitelor tehnologii. Tehnologiile candidate evaluate includ cărbune, gaz natural, hidroenergie, energie nucleară, energie solară concentrată (CSP), fotovoltaică și energie eoliană. Douăsprezece regiuni globale incluse în evaluare, permițând, printre alți factori, să varieze factorii de încărcare, ratele de scurgere a metanului sau consumul de energie electrică de fond. Fără excepție, fiecare tehnologie de generare a energiei electrice generează impacturi asupra mediului pe parcursul ciclului său de viață, iar aceste impacturi pot varia foarte mult în funcție de locul de implementare și de alte opțiuni de proiectare. Politica energetică adecvată ar trebui să ia în considerare specificul amplasamentului prin efectuarea de evaluări ale ciclului de viață care iau în considerare condițiile locale și potențialele schimbări posibile.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
   7 - Energie curată și accesibilă
12  - Consum și producție responsabile

13 - Acţiune climatica


Report of the Secretary-General on the Work of the Organization
𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑖̂𝑛 2022
Format: PDF

https://bit.ly/3igZYph

Raportul Secretarului General privind activitatea Organizației (A/77/1) este publicat ca răspuns la articolul 98 din Carta ONU și evidențiază modul în care Secretariatul ONU traduce resursele în impact. Raportul cuprinde nouă secțiuni: (1) promovarea creșterii economice susținute și a dezvoltării durabile; (2) menținerea păcii și securității internaționale; (3) dezvoltarea în Africa; (4) promovarea drepturilor omului; (5) coordonarea eficientă a asistenței umanitare; (6) promovarea justiției și a dreptului internațional; (7) dezarmare; (8) controlul drogurilor, prevenirea criminalității și combaterea terorismului internațional; și (9) funcționarea eficientă a Organizației. Cartea electronică pentru această publicație a fost transformată într-un format accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere și persoanele cu dizabilități de citire tipărită. Este pe deplin compatibil cu tehnologiile de citire de ecran de vârf, cum ar fi JAWS și NVDA.

Se referă la toate Obiectivele de dezvoltare durabilă.


joi, 24 noiembrie 2022

Discuția publică ,,Elemente practice privind aplicarea normelor dreptului de urbanism"

Elemente practice privind aplicarea normelor dreptului de urbanism

În ziua de 23 noiembrie Centrul de Informare ONU din cadrul Biblioteca Naţională a Republicii Moldova / National Library of Moldova în parteneriat cu Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului Municipal Chişinău și Centrul De Excelenta in Constructii au organizat discuția publică 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚 dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

În cadrul discuţiei a fost expusă expoziţia de carte Urbanism şi dezvoltare durabilă, precum şi expoziţia de carte cu genericul Comunicarea prin Arhitectură organizată de către colaboratorii bibliotecii Centrului de Excelenţă în Construcţii.

Dnul director, Valeriu Pelivan, a venit cu un mesaj de salut și a mulțumit pentru oportunitatea oferită elevilor instituţiei menţionate mai sus.

Formatorul discuției, arhitectorul șef al municipiului Chișinău, Dna Svetlana Dogotaru a vorbit despre principiile de bază ale dreptului urbanismului ca sistem de norme coerente, clare şi predictibile; tipurile de acte normative și permisive și modalitatea de elaborare a acestora.

https://bit.ly/3GHYLS5

Elevii de la CEC au intervenit cu diverse întrebări urmate de o serie de răspunsuri din partea arhitectorului șef, referitor la importanța arhitecților în procesul de dezvoltare a urbanismului etc.
La activitate au fost prezenți elevii de la specialitatea de arhitectură:
A 22.09, diriginte Condur Ludmila
A 21.09, diriginte Guseinova Elena
A 20.09, diriginte Goncear Corina
A 19.09, diriginte Railean Alina

Acțiunea vine în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului. Agenda 2030 va îmbunătăți modul în care orașele și așezările umane sunt organizate și gestionate. Pentru a reduce riscurile sociale ale proceselor de urbanizare, Agenda pune accentul pe accesul la locuințe adecvate, sigure și accesibile și serviciile de bază pentru persoanele social-vulnerabile și familiile tinere.

Astăzi aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU, în total 193 de state.

marți, 1 noiembrie 2022

Discuţia publică ,,Acţiunea schimbărilor climatice asupra omului”

 Discuţia publică ,,Acţiunea schimbărilor climatice asupra omului

În cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2022 şi Campaniei de promovare ,,Deschişi pentru justiţie climatică” Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a organizat discuţia publică 𝑨𝒄𝒕̧𝒊𝒖𝒏𝒆𝒂 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒎𝒃𝒂̆𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒔𝒖𝒑𝒓𝒂 𝒐𝒎𝒖𝒍𝒖𝒊 abordată de dnul Anatol Puţuntică, doctor, conferenţiar universitar, Catedra Geografie Generală, Facultatea de Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău. 


Dnul Anatol Puţuntică – ex-director al Serviciului Hidrometeorologie de Stat al RM, participant la Adunările Generale ale Panelului Interguvernamental privind schimbările climatice (IPSS) de la Berlin şi Copenhaga (2014, 2015), delegatul principal al RM la Congresul 17 al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM) sub egida ONU.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA), este un eveniment global care este o oportunitate pentru a deschide cercetarea, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Tema discuției cuprinde şi promovarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD a Agendei 2030, asumate de țara noastră alături de cele 193 de state membre ONU, ce acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate. 

Astfel, până în 2030, statele lumii s-au angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată inegalitățile și injustiția și să adopte măsuri active privind protecția mediului înconjurător.

Noţiunea de justiţie climatică încadrează schimbările climatice globale în categoria chestiunilor politice şi etice, şi nu strict în sfera chestiunilor de mediu. Justiţia climatică ia în considerare necesitatea de a se ţine seama de impactul schimbărilor climatice asupra cetăţenilor şi asupra comunităţilor, atât în ţările în curs de dezvoltare, cât şi în cele dezvoltate. 

Discuția poate fi văzută, integral, pe Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wbcZF_2YY_g


joi, 6 octombrie 2022

Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - octombrie 2022

 

Actualizarea conținutului Biblioteca ONU - octombrie 2022

 Titlu recomandat

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑚𝑎𝑛𝑎̆ 2021/2022


Raportul asupra dezvoltării umane reprezintă o conversație centrată pe inegalități, integrând și alte teme importante legate de incertitudinile din antropocen: transformări la nivel societal, impacturi asupra sănătății mintale, polarizare politică, dar și, în mod crucial, oportunități. Raportul susține că, în cele din urmă, dublarea dezvoltării umane este esențială pentru un viitor mai prosper pentru toți.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210016407/read

Lansări noi

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑖̂𝑛 2022


Raportul Secretarului General privind activitatea Organizației este publicat ca răspuns la articolul 98 din Carta ONU și evidențiază modul în care Secretariatul ONU traduce resursele în impact. Raportul acoperă nouă secțiuni, inclusiv creștere economică susținută și dezvoltare durabilă, menținerea păcii și securității internaționale, drepturile omului, prevenirea criminalității și promovarea justiției și a dreptului internațional.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210019842/read


𝐷𝑒𝑝𝑎̆𝑠̦𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑔𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖𝑙𝑜𝑟: 𝑐𝑎̆𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑛𝑜𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑒𝑐𝑜-𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

Această strategie stabilește prioritățile și temele Institutului de Cercetare al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Socială în perioada 2021-2025. Strategia de faţă integrează cercetarea, comunicarea, implicarea politicilor, rezultatele și impactul - și este calibrat în funcție de contextul social, economic și politic în mișcare rapidă, deoarece are un impact asupra dezvoltării. Este produsul muncii cu o gamă largă de părți interesate și ține cont de preocupările de politică și dezbaterile academice.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210021609/read


𝑆𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑖𝑒𝑡̦𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒 2021

Acest raport oferă noi perspective asupra evoluției agriculturii și silviculturii certificate. Furnizează date despre 14 standarde majore de durabilitate pentru banane, cacao, cafea, bumbac, palmier ulei, boabe de soia, trestie de zahăr, ceai și produse forestiere. Raportul din 2021 adaugă date din 2019, arătând că standardele de durabilitate continuă să-și extindă acoperirea terenului. Acest raport ajută la formarea deciziilor factorilor de decizie, producătorilor și întreprinderilor, care lucrează pentru a aborda provocările sistemice legate de muncă și de mediu prin producție sustenabilă certificată.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210014953/read


𝐺ℎ𝑖𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟e𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

Acest Ghid privind evaluarea impactului comercial este conceput pentru a ajuta factorii de decizie politică comercială și practicienii din țările în curs de dezvoltare să aibă informații cuprinzătoare despre: când și cum să se efectueze o evaluare a impactului; de unde să obțină informații detaliate; tehnice despre desfășurarea și utilizarea evaluărilor de impact și modul în care rezultatele din evaluările impactului pot fi interpretate și puse în practică.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210012546/read


𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑢𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡̦𝑖𝑎𝑙𝑒: 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒, 𝑎𝑝𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒

Raportul își propune să ofere factorilor de decizie politică informații despre tendințele emergente, concentrându-se pe cerințele cheie pentru accesul incluziv și accesibil la servicii esențiale. Acesta include o privire de ansamblu asupra cadrelor politice internaționale, descrie caracteristicile serviciilor de rețea de apă, canalizare și energie și le plasează în cadrul de protecție a consumatorilor de incluziune, accesibilitate și drepturi. Ea consideră rolul pe care trebuie să îl joace piețele competitive și conține opțiuni de politică în lumina durabilității.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210013420/read


𝐴𝑐𝑡𝑒 𝑠̦𝑖 𝑖̂𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝐶𝑢𝑟𝑡̦𝑖𝑖 𝑛𝑟. 7

Această carte de referință bilingvă (franceză-engleză) mult așteptată include texte indispensabile precum Carta Națiunilor Unite, Statutul Curții Internaționale de Justiție, Regulamentul Curții, Instrucțiuni practice și alte documente relevante. Include, de asemenea, indecși exhaustivi în ambele limbi oficiale care fac referire la aceste documente prin statut, regulament și direcție de practică.

https://www.un-ilibrary.org/content/books/9789210012553/read