marți, 14 mai 2019

Conferința publică cu genericul: „Familia- simbol și valoare supremă” în imagini


„Piatra de temelie a societății este familia. Când s-a prăbușit familia, s-a prăbușit totul”                                                                   ( Părintele Atanasie Ștefănescu)


Cu prilejul celebrării Zilei Internaționale a Familiei, cât și în sprijinul Agendei 2030 de promovare şi susţinere a celor 17 ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă), Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova, a organizat Conferința publică și vernisarea expoziției cu genericul „Familia-simbol și valoare supremă”.
Ziua Internațională a Familiei este celebrată în conformitate cu decizia Adunării Generale a Organizației Națiunilor  Unite , adoptată din 20 septembrie 1993.
 Începând cu anul 2010, Ziua Familiei a devenit sărbătoare națională și în Republica Moldova.
Scopul evenimentului a fost promovarea valorilor în familie, cum ar fi: toleranța, dragostea, responsabilitatea, egalitatea, respectul, iertarea, răbdarea, ajutorul reciproc.
E adevărat școala și societatea contribuie mult la dezvoltarea lor, dar realmente aceste particularități le învățăm din Familie. Nu trebuie neglijat rolul părinților în educația copiilor, fiindcă pe ce valori va pune accentul părintele, aceste roade le va culege.
D-na Elena Pintilei, Directorul General al Bibliotecii Naționale, a menționat faptul că acest eveniment, dar și expoziția de carte tematică, vin în susținerea Familiei, a valorilor incontestabile create în Familie, întru susținerea celor 17 ODD-uri (Obiective de Dezvoltare Durabilă) bazate pe respectarea drepturilor omului, egalitatea de gen, sănătate, bunăstare, educație de calitate.
Pe parcursul conferintei, cu luări de cuvânt au venit:
Gheorghe Trofin, șef interimar al Direcţiei politici de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova a vorbit despre rolul familiei în societate.
Doctorul habilitat în pedagogie Larisa Cuznețov și Răileanu Olga, lector universitar au vorbit tinerilor despre familie pentru a-i sensibiliza și a-i motiva sa-și construiască familii fericite.
Nina și Ion Stratulat au împărtășit tinerilor „ tainele” unei familii fericite.
Spre finalul conferinței, Elena Pintilei, Director General al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova a înmânat o donație de carte școlii profesionale nr.5 pentru relațiile de colaborare dintre instituții.

miercuri, 8 mai 2019

ONU : Omenirea pe cale de a provoca cea de-a șasea extincție în masă

Grupul de experţi ai ONU în domeniul biodiversităţii (IPBES)  au făcut concluzii cutremurătoare…

Circa un milion de specii de animale şi de plante sunt în pericol de extincţie, în ritm accelerat, iar natura ce permite omenirii să trăiască e condamnată să îşi continue declinul în lipsa unei “schimbări profunde” a modelelor de producţie şi de consum.

Raportul IPBES prezintă o imagine sumbră a viitorului fiinţelor umane, care depind de natură pentru a bea, a respira, a mânca, a se încălzi sau a se vindeca de anumite boli.
“Suntem pe cale de a eroda chiar fundamentele economiilor noastre, mijloacele noastre de trai, securitatea alimentară, sănătatea şi calitatea vieţii din întreaga lume”, a declarat Robert Watson, preşedintele IPBES.
Defrişările, agricultura intensivă, pescuitul excesiv, urbanizarea galopantă, mineritul au făcut ca 75% din mediul înconjurător să fie ″grav afectat″ de activităţile umane, la fel şi 66% din mediul marin. 
Rezultatul este sumbru: circa 1 milion de specii de animale şi plante dintre cele 8 milioane estimate pe planetă sunt în pericol de extincţie, din care ″multe vor dispărea în deceniile următoare″.
Constatarea este în conformitate cu ceea ce au descris cercetătorii de-a lungul anilor: începutul celei de-a şasea “extincţii în masă” - care nu este menţionată în raport -, prima de care omul este responsabil şi totodată ″prima care poate fi oprită dacă vom acţiona decisiv, acum”, după cum a notat Mark Tercek, preşedintele organizaţiei Nature Conservancy.
Cei cinci principali vinovaţi sunt clar identificaţi în textul la care au lucrat 450 de experţi timp de trei ani: utilizarea terenurilor (agricultură, defrişări), exploatarea directă a resurselor (pescuit, vânătoare), schimbările climatice, poluarea şi speciile invazive.
Însă, chiar dacă este respectat obiectivul prevăzut în Acordul de la Paris, de limitare a încălzirii globale la maximum +2°C, schimbările climatice ar putea urca în clasament, agravând în acelaşi timp ceilalţi factori.
Din fericire, anumite acţiuni pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ar putea avea efecte benefice directe pentru natură, contribuind probabil la ieşirea din acest cerc vicios.
Primul obiectiv: sistemul agroalimentar. Hrănirea a 10 miliarde de oameni în 2050 într-un mod ″durabil″ implică transformarea producţiei agricole (agroecologie, o mai bună gestionare a apei), dar şi a obiceiurilor de consum (dietă, gestionarea deşeurilor), se subliniază în raport.
“Salutăm apelul la o schimbarea a regimurilor alimentare, printr-o hrană bazată mai mult pe plante pentru reducerea consumului de carne şi produse lactate, care au efecte negative cunoscute asupra biodiversităţii, schimbărilor climatice şi sănătăţii umane”, a comentat Eric Darier de la Greenpeace.
Sinteza raportului nu menţionează în mod direct reducerea consumului de carne, formularea fiind modificată în comparaţie cu versiunea preliminară a textului. Modificarea operată reprezintă probabil un semnal al ostilităţii din partea unor ţări producătoare de carne, notează AFP.
“Schimbările profunde pot determina o opoziţie din partea celor care au un interes direct în acest status-quo, însă o astfel de opoziţie poate fi depăşită în beneficiul interesului general”, a comentat Robert Watson.
Deşi acest raport evocă unele direcţii, fără a fi prescriptiv, rămâne de văzut dacă statele membre ale Convenţiei ONU privind diversitatea biologică (COP15) vor stabili, în cadrul reuniunii lor din China de anul viitor, obiectivele ambiţioase la care speră apărătorii mediului pentru o planetă durabilă până în 2050.
Raportul IPBES menţionează şi alte instrumente pe care guvernele le au la dispoziţie pentru îmbunătăţirea “durabilităţii” sistemului economic, precum cote de pescuit “eficiente” şi o reformă a ajutoarelor publice şi a fiscalităţii. Documentul aminteşte chiar necesitatea îndepărtării de dogma creşterii economice. “Este vorba despre luarea în considerare a calităţii vieţii şi nu a creşterii economice ca obiectiv”, a indicat pentru AFP unul dintre principalii autori ai raportului, Eduardo Brundizio.
Omul depinde de natură pentru a trăi, însă este el astfel condamnat la dispariţie? “Probabil că nu” şi cu siguranţă nu pe termen scurt, răspunde unul dintre autorii textului, Josef Settele. Însă “nu vrem doar să supravieţuim. Este chiar miza acestui raport”, a adăugat Eduardo Brundizio, insistând din nou pe “calitatea vieţii”. Calitate care riscă să se deterioreze în continuare pentru cei mai săraci oameni din lume, notează raportul, dar şi pentru zonele locuite de popoarele indigene, extrem de dependente de natură.
Capitala Franţei a găzduit, în perioada 29 aprilie - 4 mai, cea de-a şaptea reuniune plenară a Platformei Interguvernamentale privind Biodiversitatea şi Serviciile Ecosistemelor (IPBES-7).
Cea de-a 6-a ediţie a reuniunii, organizată anul trecut la Medellin, s-a încheiat cu avertismente severe privind degradarea ″critică″ a terenurilor, dar cu speranţa de a putea atinge câteva ţeluri cuprinse în Obiectivele Aichi pentru Biodiversitate, stabilite în Japonia pentru 2020.
“Nu este prea târziu să acţionăm, însă numai dacă începem să o facem acum” şi printr-o “schimbare transformatoare” a societăţii noastre pentru încetinirea “motoarelor” pierderii biodiversităţii ce ameninţă omul cel puţin la fel de mult ca schimbările climatice, a adăugat Robert Watson.
IPBES este un organism interguvernamental, care are în prezent 132 membri şi care evaluează starea biodiversităţii şi serviciile ecosistemelor furnizate către societate, ca răspuns la solicitările factorilor de decizie.
IPBES este organizat şi funcţionează sub auspiciile unor entităţi ale Organizaţiei Naţiunilor Unite - UNEP, UNESCO, FAO şi UNDP -, iar funcţionarea sa este gestionată de UNEP.

Vezi sursa: stirileprotv.ro

marți, 7 mai 2019

 Conferinţa publică "Familia - simbol şi valoare supremă"

Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova invită doritorii la Conferința publică cu genericul „Familia-simbol și valoare supremă”, încadrată în campania de promovare a  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ONU. Recunoscând importanţa bibliotecii în instruirea, formarea şi educarea tinerei generaţii, acțiunea vine și în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Obiectivele prevăd eradicarea sărăciei și foametei și stabilesc un spectru larg de scopuri economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.

Conferința publică sus numită are tangențe cu mai multe obiective, cum ar fi :
  • Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă;
  • Obiectivul 4: Educaţie de calitate – Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de învăţare de-a lungul vieții pentru toţi;
  • Obiectivul 5: Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor;
  • Obiectivul 16: Pace, justiție şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

https://www.facebook.com/obiectiveleglobale/videos/646944489081261/
 
Participanți:
Larisa Cuznețov - doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, specialist în consilierea familiei, psiholog;
Nina Stratulat, Ion Stratulat –povestea unei familii fericite, formând un cuplu de 53 de ani;
Olga Răileanu - lector universitar, doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”;
Gheorghe Trofin - șef interimar al Direcţiei politici de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale al Republicii Moldova.

marți, 23 aprilie 2019

Proiectul regional EU4Climate va sprijini Moldova în eforturile de a combate amenințarea directă și existențială a schimbărilor climatice


Pe 23 aprilie 2019 a avut loc lansarea proiectului regional EU4Climate în Moldova.
 Inițiativa va sprijini șase țări din cadrul Parteneriatului Estic în eforturile de atenuare și adaptare la schimbările climatice și dezvoltarea acestora spre o economie cu emisii reduse și rezilientă la schimbările climatice, în conformitate cu Acordul de la Paris. Proiectul EU4Climate este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.
EU4Climate, cu o durată de patru ani, 2019-2022, va sprijini Republica Moldova să adopte măsuri concrete împotriva schimbărilor climatice prin implementarea Acordului de la Paris și să îmbunătățească politicile și legislația din domeniul climei. Ambiția sa este de a limita impactul negativ al schimbărilor climatice asupra vieții cetățenilor și de a face societatea mai rezistentă la acestea.
Evenimentul de lansare națională a proiectului a oferit o oportunitate pentru oficialii guvernamentali și reprezentanții părților interesate de a discuta despre prioritățile și următorii pași ai implementării proiectului EU4Climate în Moldova.
„Țara noastră a recunoscut importanța problematicii complexe a fenomenului schimbărilor climatice în context global și şi-a asumat angajamente ca țară în curs de dezvoltare. 
Prin prima sa Contribuție Națională Determinată din 2015, Republica Moldova s-a angajat să atingă către anul 2030 ținta necondiționată de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin 64% comparativ cu nivelul anului 1990.
 Angajamentul de reducere respectiv ar putea crește în mod condiționat până la 78%, în cazul oferirii de resurse financiare cu costuri reduse, transferului de tehnologii și cooperării tehnice cu țările industrial dezvoltate, în măsură corespunzătoare cu provocările schimbărilor globale ale climei", a declarat Valentina Țapiș, secretară de stat, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
„Uniunea Europeană este lideră în promovarea durabilității mediului și abordarea schimbărilor climatice. Comisia Europeană și-a publicat recent viziunea, potrivit căreia UE va fi prima economie majoră din lume care să devină neutră din punct de vedere al climei până în anul 2050. Totodată, Parteneriatul Estic are un rol important în eforturile noastre comune de a obține o dezvoltare durabilă verde și de lungă durată. În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a alocat aproximativ 580 de milioane de euro pentru acțiuni legate de mediu, climă, eficiență energetică și energie regenerabilă pentru țările Parteneriatului Estic. 
Sunt mândru să anunț că UE investește încă 8,8 milioane de euro în proiectul EU4Climate, ceea ce va permite Republicii Moldova să se alăture eforturilor noastre de a crea un viitor mai bun și un mediu mai curat pentru copiii noștri și pentru generațiile viitoare”, a subliniat Peter Michalko, șeful Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova.
„PNUD este un avocat neobosit pentru susținerea proiectelor de mediu și de combatere a efectelor schimbării climatice, având în vedere impactul nefast asupra oamenilor, comunităților, țărilor și durabilității planetei. Având zeci de ani de experiență la nivel mondial, regional și național, PNUD sprijină țările să pună în aplicare măsuri ambițioase privind schimbările climatice și să depună eforturi pentru un viitor rezilient, incluziv și durabil pentru toți, în conformitate cu Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030, Cadrul de la Sendai și Acordul de la Paris.
 Din anul 2008, PNUD a investit în regiunea Europei și CSI peste 278 de milioane de dolari în domeniul schimbărilor climatice", a menționat Dima Al-Khatib, Reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova.
 Lansarea proiectului EU4Climate oferă un imbold și deschide noi oportunități de acțiuni climatice în regiune. Este un proiect important și de mare valoare pentru țările din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica Moldova", a declarat Dima Al-Khatib.
Proiectul EU4Climate va contribui la ajustarea legislației naționale la standardele UE în domeniul climei, inclusiv la Tratatul Energetic, la integrarea climei în politicile sectoriale și la implementarea cadrelor juridice și de politici din domeniul schimbărilor climatice, adoptate în ultimii cinci ani.
 EU4Climate va susține implementarea unui sistem riguros de raportare a volumului redus de emisii de gaze cu efect de seră, în condițiile în care schimbările climatice pot provoca daune grave economiei, business-ului și agriculturii.
Inițiativa va mai sprijini fortificarea capacităților de mobilizare de fonduri pentru sectorul climatic de la partenerii de dezvoltare, fondurile globale de mediu și schimbări climatice și alte surse. Proiectul va efectua o analiză a cheltuielilor publice în câteva instituții publice, pentru vedea în ce măsură acestea contribuie la combaterea schimbărilor climatice.
Proiectul EU4Climate (cu un buget total de 8,8 milioane de euro) include Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.
EU4Climate mizează pe realizările programelor anterioare de cooperare, cum ar fi Programul UE ClimaEast, care a sprijinit atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în țările din Parteneriatul Estic, precum și pe proiectele, parteneriatele și inițiativele în derulare, pe expertiza UE și PNUD la nivel regional în elaborarea politicilor climatice și guvernanța de mediu.
Republica Moldova a semnat Acordul de la Paris în 2016 și l-a ratificat în 2017. Moldova s-a angajat ca până în anul 2030 să reducă emisiile de gaze cu cel puțin 64% față de anul 1990. Pentru a realiza acest lucru, Moldova trebuie să mobilizeze peste 8,6 miliarde USD până în anul 2030. În Moldova, energia, transportul, clădirile, industria, deșeurile și agricultura sunt sectoarele care generează cele mai multe emisii.

 vezi sursawww.md.undp.org 

vineri, 19 aprilie 2019

BRIEFING DE PRESĂ

„Realizările Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova și a
Sistemului Național de Biblioteci pentru anul 2018”


Cu ocazia Zilei Internaționale a Cărții și a Dreptului de Autor, a Zilei Bibliotecarului, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, în colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, a organizat un briefing de presă la data de 19 aprilie 2019.
Briefingul a fost susținut de către: Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova; Ludmila CORGHENCI, șef Centru de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării.
Evenimentul a avut drept scop retrospecția celor mai importante realizări ale anului bibliologic 2018 a principalei instituții de profil din țară - BNRM, care execută și funcția de corelare și coordonare a Sistemului Național de Biblioteci.marți, 26 martie 2019

Conferința publică cu genericul „Eu voi veni la voi înmărmurit și tragic…”, dedicată scriitorului și poetului român basarabean Nicolai Costenco

Centrul de Informare ONU din cadrul Biblioteca Naţională a Republicii Moldova / National Library of Moldova în colaborare cu Catedra Științe Sociale, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul în municipiul Chișinău, a organizat Sesiune științifică comemorativă consacrată lui Nicolai Costenco, în cadrul căreia a fost prezentă expoziţia de cărţi cu genericul „Eu voi veni la voi înmărmurit și tragic…”, dedicată scriitorului și poetului român basarabean.
Un moment important al evenimentului a fost şi semnarea Acordului de colaborare între #BNRM și #UniversitateadeStatdinTiraspol.
La manifestare au participat Vladimir Besleaga, eseist, jurnalist, prozator, scriitor, traducător, fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Vasile Malaneţchi, Director General al Muzeului Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”, scriitor, jurnalist, editor de carte; Tatiana Costenco, fiica scriitorului Nicolai Costenco; Costache Costenco, fiul scriitorului Nicolai Costenco; Aurelia Felea, doctor în istorie; studenții Facultăților Filologie, Geografie și Pedagogie ale UST. 
Cei prezenți au remarcat dârzenia cu care s-a opus Nicolai Costenco rusificării limbii române și și-au exprimat regretul că operele și faptele poetului sunt prea puțin cunoscute publicului larg.duminică, 17 martie 2019

Instrumentul SUSTENABIL - o aplicație care ghidează proiectele pe calea dezvoltării durabile

Instrumentul SUSTENABIL - o aplicație care ghidează proiectele pe calea dezvoltării durabileInstrumentul "Durabil" /SUSTENABIL  va oferi partenerilor de proiect, dezvoltatorilor și altor persoane care activează în sectorul de dezvoltare, acțiuni practice care vor contribui la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

DURABIL/ SUSTENABIL - Un instrument de pionierat pentru sectorul de dezvoltare globală. A fost lansat săptămâna aceasta la un eveniment secundar găzduit de UNOPS la cea de-a 63-a comisii pentru statutul femeilor (CSW63) din New York. Scopul instrumentului este de a promova ODD-urile prin promovarea unor măsuri practice care să încurajeze sustenabilitatea proiectelor într-o gamă largă de sectoare.

DURABIL- este o platformă online gratuită, modelată pe cercetare, publicată în comun de UNOPS și de Consorțiul de Cercetare al Tranzacțiilor a Universității din Oxford. Cercetarea vastă a explorat rolul esențial al infrastructurii în realizarea ODD-urilor.

Instrumentul include o listă completă a sectoarelor și sub-sectoarelor de infrastructură din care puteți alege - inclusiv energia, educația, transportul și apa - cu acțiuni recomandate susținute de studiile de caz ale proiectelor reale implementate de UNOPS și partenerii săi din întreaga lume.

DURABIL -  se va concentra inițial pe egalitatea de gen și pe abilitarea femeilor în cadrul proiectelor de infrastructură. Utilizatorii vor putea identifica acțiunile care pot fi întreprinse pentru a atinge obiectivele din ODD 5 - inclusiv drepturile egale, oportunitățile și accesul la serviciile esențiale - precum și alte obiective care includ componente de egalitate de gen.

"Punerea în considerație a egalității de gen în fața și centrul proiectelor de dezvoltare este esențială pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și este o prioritate pentru UNOPS - motiv pentru care l-am făcut un obiectiv-cheie al durabilității în această fază inițială", a spus dl. O" Regan, director al grupulului de Management al Infrastructurii și al Proiectului.

Ce este?
Instrumentul DURABIL este o resursă pentru practicienii din domeniul dezvoltării pentru a oferi acțiuni concrete și practice, pentru a asigura realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) prin proiecte durabile și inclusive. Instrumentul vizează în prezent să analizeze două tipuri de proiecte: infrastructură și achiziții publice.

Infrastructură
Instrumentul a fost dezvoltat pentru a prezenta influența infrastructurii asupra ODD-urilor care se raportează la diferite teme transversale în dezvoltare. Instrumentul informează utilizatorii despre acțiunile care pot fi întreprinse în timp ce implementează proiecte de infrastructură pentru a sprijini realizarea obiectivelor de dezvoltare globală specifice. În plus, lista recomandată de acțiuni și activități diferă în ceea ce privește sectorul infrastructurii, precum și ceea ce se poate face în diferitele etape ale ciclului de viață al proiectului: planificare, livrare și gestionare.

Achiziții
Instrumentul va fi dezvoltat pentru a prezenta influența pe care o are achiziția asupra susținerii realizării ODD-urilor care se referă la diferite teme transversale în dezvoltare. Instrumentele informează utilizatorii cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse în cursul derulării procedurii de achiziții publice pentru a sprijini realizarea ODD-urilor specifice. În plus, lista recomandată de acțiuni și cerințe va fi diferită în ceea ce privește bunurile și serviciile, precum și tipul de procedură de achiziție care este finalizat.

Obiective

Instrumentul Sustenabil are patru obiective principale:

  1. Să furnizeze explicații privind amploarea influenței pe care infrastructurile și proiectele de achiziții publice le pot avea asupra diferitelor obiective ale dezvoltării durabile;
  2. Pentru a oferi o serie de practicieni de proiect cu acțiuni recomandate prin intermediul proiectului de infrastructură și al ciclului de achiziții publice, pentru a se asigura că acestea sprijină realizarea tuturor ODD-urilor legate de o temă determinată.
  3. Să informeze comunitatea internațională cu privire la relația dintre temele critice de dezvoltare, cum ar fi abilitarea femeilor, protecția mediului și reducerea riscului de dezastre, precum și ODD.
  4. Să ofere o platformă pentru schimbul de cunoștințe cu studii de caz și bune practici în dezvoltarea de proiecte pentru a sprijini realizarea ODD-urilor ca parte a Agendei 2030.

vineri, 15 martie 2019

Harta etapelor succesive în relatarea unei istorii despre ODD

Harta etapelor succesive în relatarea unei istorii ODD

O istorie despre ODD -uri este o relatare despre o activitate, proiect, program implementat de o bibliotecă sau în parteneriate cu o bibliotecă în beneficiul utilizatorilor bibliotecii și al comunității. Aceasta este destinată unei probleme sau provocări și contribuie la necesitățile de dezvoltare locală, regională și națională.Concursul EU4Energy “Sfaturi de la Bunicuța privind eficiența energetică”

Concursul EU4Energy “Sfaturi de la Bunicuța privind eficiența energetică”


În perioada 13-25 martie, Bunicuța va împărtăși sfaturi și trucuri valoroase despre cum să economisiți energie și bani, şi să fiţi eficienți din punct de vedere energetic.
Nimic nu se compară cu experiența dobândită de-a lungul vieții de Bunicuța #EU4Energy.
Alăturați-vă provocării #EU4Energy Babushka și împărtășiți propriile sfaturi și trucuri de economisire a energiei pe social media. Aveți șansa să câștigați unul dintre cele 10 premii, inclusiv premiul mare - cea mai tare cască de realitate virtuală!

Cine poate participa?
Provocarea este deschisă cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.
� Vezi regulamentul concursului => https://bit.ly/2T2wCc6 Urmărește zilnic pagina următoare https://www.facebook.com/

sâmbătă, 9 martie 2019

Declarația pentru Ziua Internațională a Femeii de către Phumzile Mlambo-Ngcuka, Subsecretar general al ONU și director executiv al UN Women

Declarația pentru Ziua Internațională a Femeii de către Phumzile Mlambo-Ngcuka, Subsecretar general al ONU și director executiv al UN Women

Ziua Internaţională a Femeii, marcată în fiecare an la 8 martie, este, potrivit ONU, un prilej pentru a sărbători actele de curaj şi hotărâre ale femeilor obişnuite care au jucat un rol extraordinar în istoria ţărilor şi comunităţilor lor, de a reflecta asupra progreselor înregistrate şi de a cere schimbări.

#ZiuaFemeii2019: Gândiți-vă la egal, construiți inteligent, inovați pentru schimbare"

Tema din acest an pentru Ziua Internațională a Femeii, "Gândiți-vă la egal, construiți inteligent, inovați pentru schimbare" pune inovația în centrul eforturilor de a reflecta nevoile și punctele de vedere ale femeilor și fetelor și de a rezolva barierele în calea serviciilor și oportunităților publice.

În declarația "Gândiți-vă la egal, construiți inteligent, inovați pentru schimbare", Phumzile Mlambo-Ngcuka face un apel către toți oamenii privind utilizarea și dezvoltarea tehnologiilor și inovațiilor pentru a promova egalitatea de gen. Într-o perioadă în care inovația, modelarea și schimbarea este dominantă, modul în care oamenii trăiesc în fiecare parte a lumii, noi trebuie să fim bine intenționați în privința utilizării și dezvoltării tehnologiilor și inovațiilor pentru a avea un impact pozitiv asupra vieții femeilor și fetelor. Asta înseamnă, că trebuie să vă asigurați că sunteți nu numai consumatori de inovații, dar să luați și locul inovatorilor. Prin implicarea tehnologiilor și inovațiilor, atât proiectarea cât și executarea soluțiilor, acestea pot să răspundă nevoilor unice ale femeilor și fetelor, de la crearea muncii decente până la furnizarea de produse, servicii și infrastructură pentru femei în toate domeniile vieții. 


Distanțele nu mai trebuie să fie o problemă de excludere atunci când tehnologia banilor mobili și plățile digitale pot aduce beneficii sociale și celor mai îndepărtate gospodării. Lipsa drumurilor nu trebuie să împiedice accesul pacienților la medicamentele de salvare, cu invenții inteligente, cum ar fi, spre exemplu, folosirea dronei de 15 ani a nigerianului Eno Ekanem, care face picături în zonele rurale, controlate prin mesaje SMS.

Lipsa luminii electrice nu a împiedicat-o pe moașa Lorina Karway să transmită bebeluși pe timp de noapte în părțile îndepărtate ale Liberiei; ea improviza folosind lumina telefonului ei. Acum, însă, lămpile solare simple și ieftine, realizate de femei, au adus o soluție creativă și durabilă pentru Lorina și la mai multe centre de sănătate și case individuale care anterior nu aveau acces la infrastructura energetică. Această invenție importantă care facilitează accesul la energia regenerabilă modernă poate fi dezvoltată în continuare pentru a fi mai ușor de manevrat și de utilizat.

Gândirea proaspătă și relevantă a femeii aduce, de asemenea, schimbări transformative la infrastructura utilizată la scară largă, atât fizică, cât și virtuală. 
Proiectul mare de energie solară "Senergy" din Dakar, Senegal, a atras atenția femeilor asupra dezvoltării, oferind beneficii comune, cum ar fi modernizarea școlii locale, finanțarea unei asociații de microcredite pentru a promova afacerile femeilor în zona locală și premise pentru unitate de maternitate. Viziunea premiată a arhitectului sirian Marwa al-Sabouni pentru reamenajarea cartierului Baba Amr, Homs, include modalități de restabilire a cooperării, coeziunii sociale și a unui sentiment de identitate după devastarea războiului.

Inovația și tehnologia reflectă designerii și factorii de decizie. Știind că algoritmii determină din ce în ce mai mult selecția și răspunsul, trebuie să reacționăm la dovezile în creștere în care femeile au fost lăsate în mod obișnuit din datele pe care se iau deciziile. "Datele mari" reprezintă doar un sprijin fiabil pentru luarea deciziilor dacă se bazează pe un set de informații imparțiale.

Grupurile care sunt subreprezentate și marginalizate pe baza rasei, etnicității, orientării sexuale sau statutului socio-economic trebuie, de asemenea, să aibă posibilitatea de a crea și de a oferi feedback cu privire la ceea ce este creat de alții. Aceasta ar putea fi o planificare urbană care proiectează siguranța navetei sau a pietonilor cu măsuri simple, cum ar fi o iluminare mai bună și căile de mers pe jos, care reflectă datele cu zgomot redus despre zonele cu atacuri sau zone de hărțuire. Sau ar putea fi construcții de toaletă care să susțină nevoile femeilor de gestionare a perioadelor. Sau utilizarea biometricilor ca ID pentru a înlocui documentele oficiale de înregistrare pe care multe femei le-ar putea să nu le aibă sau să le controleze. În oricare dintre aceste scenarii, inovarea și tehnologia cu perspectivă de gen sunt esențiale pentru eliminarea barierelor și pentru accelerarea progresului în ceea ce privește egalitatea de gen.

Coaliția noastră pentru schimbări globale în domeniul inovării aduce reprezentanților din sectorul privat, din mediul academic și din instituțiile fără scop lucrativ să dezvolte piața inovării pentru a lucra mai bine pentru femei și pentru a accelera realizarea egalității de gen și a responsabilității femeilor.

Femeile și fetele trebuie să aibă oportunități de a contribui la realizarea unor schimbări reale și de a contribui la modelarea politicilor, serviciilor și infrastructurii care le afectează viața. Așa cum am văzut de la recentele marșuri pentru acțiuni climatice în Europa și în alte părți - sunt gata să facă acest lucru.

Când punem accentul pe cei care sunt cel mai puțin auziți și cei mai puțin vizibili - indivizii sau acei sute de milioane de muncitori din sectorul informal care în prezent au puțin sau deloc prezență în planificarea oficială sau protecție financiară care îi va susține în rău , îngrijirea copiilor sau vârsta înaintată - abordăm unele dintre cele mai profunde probleme sociale și putem face progresul pe care dorim să-l vedem.

Declarația "Gândiți-vă la egal, construiți inteligent, inovați pentru schimbare"


Declarația "Gândiți-vă la egal, construiți inteligent, inovați pentru schimbare" 

#ZiuaFemeii2019: Gândiți-vă la egal, construiți inteligent, inovați pentru schimbare" este declarația subsecretarului general ONU, director executiv UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka
În mesajul său consacrat Zilei Internaționale a Femeii din 8 martie 2019, directorul executiv al ONU, Phumzile Mlambo-Ngcuka face un apel către toți oamenii privind dezvoltarea și utilizarea tehnologiilor și a inovațiilor care vor promova egalitatea de gen.luni, 25 februarie 2019

Discuţie publică

Discuţie publică 


Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova invită doritorii la discuţia publică „Dreptul la cel mai înalt standard de sănătate”, dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă . Acțiunea vine și în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei și stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului. Obiectivul 16 al Agendei 2030 “Pace, justiție şi instituţii eficiente – promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile”. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a fost adoptată la 25 septembrie 2015 de către șefii de state și de guverne a celor 193 de țări ale Adunării Generale ONU.
Vor fi abordate aspectele:
1.     Dreptul la sănătate în percepția locuitorilor Republicii Moldova;
2.    Ce este dreptul la sănătate și cum este aceasta reglementat de standardele în domeniul drepturilor omului;
3.     Abordarea bazată pe drepturi în contextul serviciilor de sănătate.
Facilitator:
Olesea Perean, Coordonatoare naționala in domeniul drepturilor omului, Oficiul ONU pentru drepturile omului.
 Moderator:
 Elena PINTILEI, director general al Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

   Evenimentul va avea loc la 5 martie 2019, ora 13.00, Sala de Lectură nr. 1, Centrul de Informare ONU, etajul II, blocul central,   (str. 31 August 1989, nr. 78 „A”).  

joi, 10 ianuarie 2019

Apel la acțiune

Apel la acțiune

Concursul #EU4Energy privind piețele energeticeLocuiești în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova sau Ucraina? Atunci participă la concursul EU4Energy? 1 Răspunde corect la cel puțin una din cele patru întrebări pe rețelele de socializare și ai șansa să câștigi un premiu. Tematica concursului – piețele energetice – este o invitație să-ți testezi cunoștințele despre evoluțiile în domeniul energiei în țara și regiunea ta, precum și să afli date noi interesante despre sursele și consumul de energie.
Concursul pe rețele de socializare este organizat de către proiectul de comunicare EU4Energy. Tematica concursului sunt piețele energetice. Competiția este un apel de a testa cunoștințele privind evoluțiile în domeniul energetic în statele partenere din Vecinătatea Estică, precum și de a afla noi date interesante despre sursele și consumul de energie. 

Concursul se va desfășura în perioada 11 ianuarie – 19 ianuarie 2019 și va include patru întrebări. Utilizatorii pot participa la concurs prin postarea răspunsurilor în secția de comentarii sub întrebarea de pe pagina principală a proiectului Vecinii UE din Est (EU Neighbours East) din Facebook, Instagram și Vkontakte. 

Programul UE4Energie - funcționează pentru îmbunătățirea calității și colectării datelor energetice și pentru dezvoltarea indicatorilor de eficiență energetică. Această activitate contribuie, de asemenea, la sprijinirea politicii energetice bazate pe dovezi și la luarea deciziilor în țările beneficiare ale Parteneriatului estic și ale celor din Asia Centrală în domeniile securității energetice, piețelor energetice și dezvoltării durabile. Țările vizate: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina, precum și Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan. 

Obiective ale Programului UE4Energie
Bazându-se pe succesul programului INOGATE, EU4Energy urmărește:
• Îmbunătățirea capacităților de date privind energia;
• Îmbunătățirea colectării și monitorizării datelor;
• Contribuția la elaborarea unei politici de energie bazate pe dovezi îmbunătățite;
• Furnizarea de asistență tehnică pentru cadrele legislative și de reglementare și pentru pentru investițiile cheie în infrastructura energetică.

Acțiuni pe scurt
Programul EU4Energy cuprinde următoarele cinci componente:
• EU4Energy Data: îmbunătățirea gestionării și utilizării datelor energetice în elaborarea politicilor;
• Politica UE privind energia: stimularea dialogului privind politica în domeniul energiei și schimbul de cunoștințe privind o gamă largă de subiecte legate de securitatea energetică, dezvoltarea durabilă și piețele;
•Guvernanța UE4: furnizarea de asistență tehnică țărilor Parteneriatului Estic în domeniile legislativ și de reglementare, implementarea recomandărilor de politică și a investițiilor în proiecte esențiale de infrastructură energetică;
• Portalul web EU4Energy: găzduirea unui portal web interactiv, care va acționa ca un punct central de informare privind țările beneficiare, inclusiv date privind energia, infrastructura energetică, evoluțiile politicilor și proiectele de investiții;
• Comunicarea și vizibilitatea UE4: îmbunătățirea vizibilității și a comunicării între UE și țările beneficiare privind cooperarea regională și bilaterală finanțată de UE în domeniul energiei.

Vezi detalii despre program aici https://library.euneighbours.eu

Sursa apelului: https://www.facebook.com/euneighbourseast