joi, 24 noiembrie 2022

Discuția publică ,,Elemente practice privind aplicarea normelor dreptului de urbanism"

Elemente practice privind aplicarea normelor dreptului de urbanism

În ziua de 23 noiembrie Centrul de Informare ONU din cadrul Biblioteca Naţională a Republicii Moldova / National Library of Moldova în parteneriat cu Direcţia Generală Arhitectură, Urbanism şi Relaţii Funciare a Consiliului Municipal Chişinău și Centrul De Excelenta in Constructii au organizat discuția publică 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚 dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

În cadrul discuţiei a fost expusă expoziţia de carte Urbanism şi dezvoltare durabilă, precum şi expoziţia de carte cu genericul Comunicarea prin Arhitectură organizată de către colaboratorii bibliotecii Centrului de Excelenţă în Construcţii.

Dnul director, Valeriu Pelivan, a venit cu un mesaj de salut și a mulțumit pentru oportunitatea oferită elevilor instituţiei menţionate mai sus.

Formatorul discuției, arhitectorul șef al municipiului Chișinău, Dna Svetlana Dogotaru a vorbit despre principiile de bază ale dreptului urbanismului ca sistem de norme coerente, clare şi predictibile; tipurile de acte normative și permisive și modalitatea de elaborare a acestora.

https://bit.ly/3GHYLS5

Elevii de la CEC au intervenit cu diverse întrebări urmate de o serie de răspunsuri din partea arhitectorului șef, referitor la importanța arhitecților în procesul de dezvoltare a urbanismului etc.
La activitate au fost prezenți elevii de la specialitatea de arhitectură:
A 22.09, diriginte Condur Ludmila
A 21.09, diriginte Guseinova Elena
A 20.09, diriginte Goncear Corina
A 19.09, diriginte Railean Alina

Acțiunea vine în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei, stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului. Agenda 2030 va îmbunătăți modul în care orașele și așezările umane sunt organizate și gestionate. Pentru a reduce riscurile sociale ale proceselor de urbanizare, Agenda pune accentul pe accesul la locuințe adecvate, sigure și accesibile și serviciile de bază pentru persoanele social-vulnerabile și familiile tinere.

Astăzi aproape toate naţiunile lumii sunt membre ONU, în total 193 de state.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu