luni, 28 noiembrie 2022

Actualizarea conținutului UN iLibrary - noiembrie 2022

 Actualizarea conținutului UN iLibrary - noiembrie 2022

Titlu recomandat
Migration and Development Within and Across Borders
𝑀𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡̧𝑖𝑒 𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑧𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑎̆ 𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑡𝑎𝑟𝑒.
𝐶𝑒𝑟𝑐𝑒𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠̦𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡̦𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎̆ 𝑠̦𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑎
Format: PDF
https://bit.ly/3VpgSjS
Cercetarea și interesul politicilor privind legăturile dintre migrație și dezvoltare este efectuat la un nivel maxim, cu numeroase întâlniri, studii și publicații dedicate acestui subiect. La nivel internațional, există eforturi reînnoite pentru promovarea dialogului politic între statele preocupate de problemele legate de migrație și dezvoltare. De exemplu, Adunarea Generală a ONU a organizat în 2006 un Dialog la nivel înalt privind migrația internațională și dezvoltarea la New York, iar în 2007, Forumul global pentru migrație și dezvoltare a fost lansat la Bruxelles.
Obiectivele de dezvoltare durabilă:
  8 - Muncă decentă și creștere economică
11 - Orașe și comunități durabile
17 - Parteneriate pentru obiective

Lansări noi

World Drug Report 2022

𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑟𝑜𝑔𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 2022


  Format: PDF

Alcătuit din cinci broșuri separate, Raportul Mondial asupra  Drogurilor 2022 oferă o analiză aprofundată a piețelor globale  de droguri și examinează legătura dintre droguri și mediu în imaginea de ansamblu a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Broșura1 rezumă cele patru broșuri ulterioare, revizuind principalele constatări ale acestora și evidențiind implicațiile politice pe baza concluziilor lor. Broșura 2 oferă o privire de ansamblu asupra cererii și ofertei globale de droguri, inclusiv o analiză a relației dintre economiile de droguri ilicite și situațiile de conflict. Broșura 3 trece în revistă cele mai recente tendințe de pe piețele globale pentru opioide și canabis la nivel global și regional ce include o discuție despre impactul potențial al schimbărilor în cultivarea macului de opiu și producția de opiu în Afganistan. Include, de asemenea, și o analiză a impactului legalizării canabisului privind sănătatea publică, siguranța publică, dinamica pieței și răspunsurile justiției penale în jurisdicții selectate. Broșura 4 prezintă cele mai recente tendințe și estimări ale piețelor pentru diverse stimulente – cocaină, amfetamine și „ecstasy” – și noi substanțe psihoactive, atât la nivel global, cât și în cele mai afectate subregiuni, inclusiv o analiză a diferitelor strategii de eradicare a tufișului de coca și un accent pe extinderea pieței de metamfetamine în Asia de Sud - Vest. Broșura 5 analizează legătura dintre droguri și mediu, oferind o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra stării actuale a cercetării asupra efectelor directe și indirecte ale cultivării ilegale a culturilor de droguri și ale producției de droguri, precum și a răspunsurilor politicii de droguri asupra mediului.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
3 - Sănătate și stare de bine
11 - Orașe și comunități durabile
13 - Acţiune climatica


Carbon Neutrality in the UNECE Region
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑖̂𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑈𝑁𝐸𝐶𝐸
Format: PDF
https://bit.ly/3tYvRpk

Elaborarea bine informată a politicii energetice este esențială pentru atingerea obiectivelor de decarbonizare și menținerea schimbărilor climatice globale sub un prag de 2°C. În special, furnizarea de energie electrică cu emisii scăzute de carbon pentru toți este esențială, deoarece IPCC arată că cele mai ambițioase scenarii de atenuare a schimbărilor climatice presupun electrificarea majorității economiei noastre. Prin urmare, este necesară înțelegerea întregii dimensiuni a impacturilor potențiale ale producției curente și viitoare de energie electrică, pentru a evita „scurgerile de impact”, adică creșterea presiunii asupra mediului non-climatic, reducând în același timp emisiile de gaze cu efect de seră. Evaluarea integrată a ciclului de viață al surselor de energie electrică– această metodă a fost aleasă pentru a raporta profilurile de mediu ale diferitelor tehnologii. Tehnologiile candidate evaluate includ cărbune, gaz natural, hidroenergie, energie nucleară, energie solară concentrată (CSP), fotovoltaică și energie eoliană. Douăsprezece regiuni globale incluse în evaluare, permițând, printre alți factori, să varieze factorii de încărcare, ratele de scurgere a metanului sau consumul de energie electrică de fond. Fără excepție, fiecare tehnologie de generare a energiei electrice generează impacturi asupra mediului pe parcursul ciclului său de viață, iar aceste impacturi pot varia foarte mult în funcție de locul de implementare și de alte opțiuni de proiectare. Politica energetică adecvată ar trebui să ia în considerare specificul amplasamentului prin efectuarea de evaluări ale ciclului de viață care iau în considerare condițiile locale și potențialele schimbări posibile.

Obiectivele de dezvoltare durabilă:
   7 - Energie curată și accesibilă
12  - Consum și producție responsabile

13 - Acţiune climatica


Report of the Secretary-General on the Work of the Organization
𝑅𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙 𝑆𝑒𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑖𝑛𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡̦𝑖𝑒𝑖 𝑖̂𝑛 2022
Format: PDF

https://bit.ly/3igZYph

Raportul Secretarului General privind activitatea Organizației (A/77/1) este publicat ca răspuns la articolul 98 din Carta ONU și evidențiază modul în care Secretariatul ONU traduce resursele în impact. Raportul cuprinde nouă secțiuni: (1) promovarea creșterii economice susținute și a dezvoltării durabile; (2) menținerea păcii și securității internaționale; (3) dezvoltarea în Africa; (4) promovarea drepturilor omului; (5) coordonarea eficientă a asistenței umanitare; (6) promovarea justiției și a dreptului internațional; (7) dezarmare; (8) controlul drogurilor, prevenirea criminalității și combaterea terorismului internațional; și (9) funcționarea eficientă a Organizației. Cartea electronică pentru această publicație a fost transformată într-un format accesibil pentru persoanele cu deficiențe de vedere și persoanele cu dizabilități de citire tipărită. Este pe deplin compatibil cu tehnologiile de citire de ecran de vârf, cum ar fi JAWS și NVDA.

Se referă la toate Obiectivele de dezvoltare durabilă.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu