marți, 1 noiembrie 2022

Discuţia publică ,,Acţiunea schimbărilor climatice asupra omului”

 Discuţia publică ,,Acţiunea schimbărilor climatice asupra omului

În cadrul Săptămânii Internaţionale a Accesului Deschis 2022 şi Campaniei de promovare ,,Deschişi pentru justiţie climatică” Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova a organizat discuţia publică 𝑨𝒄𝒕̧𝒊𝒖𝒏𝒆𝒂 𝒔𝒄𝒉𝒊𝒎𝒃𝒂̆𝒓𝒊𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒆 𝒂𝒔𝒖𝒑𝒓𝒂 𝒐𝒎𝒖𝒍𝒖𝒊 abordată de dnul Anatol Puţuntică, doctor, conferenţiar universitar, Catedra Geografie Generală, Facultatea de Geografie, Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă” din Chişinău. 


Dnul Anatol Puţuntică – ex-director al Serviciului Hidrometeorologie de Stat al RM, participant la Adunările Generale ale Panelului Interguvernamental privind schimbările climatice (IPSS) de la Berlin şi Copenhaga (2014, 2015), delegatul principal al RM la Congresul 17 al Organizaţiei Meteorologice Mondiale (OMM) sub egida ONU.

Săptămâna Internațională a Accesului Deschis (OA), este un eveniment global care este o oportunitate pentru a deschide cercetarea, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a îmbunătăți viața oamenilor.

Tema discuției cuprinde şi promovarea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD a Agendei 2030, asumate de țara noastră alături de cele 193 de state membre ONU, ce acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate. 

Astfel, până în 2030, statele lumii s-au angajat să elimine sărăcia și foametea, să combată inegalitățile și injustiția și să adopte măsuri active privind protecția mediului înconjurător.

Noţiunea de justiţie climatică încadrează schimbările climatice globale în categoria chestiunilor politice şi etice, şi nu strict în sfera chestiunilor de mediu. Justiţia climatică ia în considerare necesitatea de a se ţine seama de impactul schimbărilor climatice asupra cetăţenilor şi asupra comunităţilor, atât în ţările în curs de dezvoltare, cât şi în cele dezvoltate. 

Discuția poate fi văzută, integral, pe Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wbcZF_2YY_g


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu