vineri, 7 decembrie 2018

Comunicat final pe marginea Conferinței Publice din 7 decembrie 2018

Comunicat final pe marginea Conferinței Publice din 7 decembrie 2018
Vineri, 7 decembrie 2018 în cadrul Centrului de Informare ONU, BNRM a avut loc Conferința publică cu genericul „NU TOLERA VIOLENȚA ÎN FAMILIE” dedicată Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă cuprinse în Agenda 2030. Această conferință s-a desfășurat în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 ODD-uri, care prevăd eradicarea sărăciei și foametei și stabilesc un spectru larg de obiective economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului. 
Acest eveniment s-a bucurat de prezența a peste 70 de participanți, studenți ai Universității de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chișinău), Colegiul de Ecologie și Școala profesională Nr. 5 din Chișinău.
În deschiderea evenimentului, dna Elena Pintilei, director general al BNRM a menționat că  violența este o problemă gravă şi stringentă. Violenţa împotriva femeilor nu reprezintă doar o încălcare a drepturilor omului, ci are, de asemenea, consecinţe individuale şi sociale serioase care nu pot fi ignorate. Domnia sa a recunoscut, că anterior aceasta a fost victimă a acestui fenomen numit violența. Dumneaei a subliniat foarte clar, că violenţa împotriva femeilor nu îşi are locul într-o societate civilizată.
La acest eveniment au susținut comunicări și intervenții, experți din cadrul următoarelor  instituții: 

Nighina AZIZOV, coordonatoarea domeniului eliminării violenței față de femei în cadrul UN Women Moldova (Entitatea Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor).  Veronica CERNAT, reprezentant al Asociației Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei”.
Lilia POTING, juristă în cadrul Asociației Promo-LEX.
Liliana ISTRATE-BURCIU, manager Telefonul de Încredere pentru Femei, Centrul Internațional „La Strada”.
În cadrul acestui eveniment a fost expusă expoziția reunită sub genericul "NU TOLERA VIOLENȚA" aflată în spațiul expozițional al Centrului de Informare ONU, sala de lectură nr. 1 a BNRM. Semnificația acestei expoziții a fost evidențiată în cuvântul de încheiere susținut de dna Elena Pintilei, director general BNRM. A se vedea mai multe informaţii cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor la link-ul următor: https://cpescmdlib.blogspot.com
Totodată, acţiunea mai sus menționată s-a înscris în cadrul Campaniei "16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen", care se desfășoară în perioada 25 noiembrie -10 decembrie 2018. Campania își propune ca scop informarea și sensibilizarea publicului, familiarizarea acestuia cu fenomenul violenței împotriva femeilor și evidențierea efectelor grave pe care le are violența asupra femeii, în mod special, și a familiei în mod general.
În acest an, cele 16 zile vin pe urmele #HearMeToo și alte mișcări la nivel mondial și campanii la nivel local, care au demonstrat clar faptul că femeile, de pretutindeni, au suferit destule.
Lansată în anul 1991, Campania „16 zile de activism împotriva violenței bazate pe gen" începe pe 25 noiembrie, de Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeii și se termină pe 10 decembrie, de Ziua internațională a drepturilor omului.
Spre final de eveniment au fost semnate două acorduri de colaborare dintre Biblioteca Națională a Republcii Moldova, Colegiul de Ecologie și Școala profesională Nr. 5 din Chișinău.

Photo Credit: Mariana COCIERU, colaborator BNRM. Evenimentul a fost transmis LIVE pe pagina de facebook https://www.facebook.com/CentrulONU/ a Centrului de Informare ONU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu