marți, 17 iulie 2018

Cadrul global de indicatori pentru ODD ai Agendei 2030

Cadrul global de indicatori pentru ODD ai Agendei 2030
Cadrul global de indicatori pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Agendei pentru Dezvoltare Durabilă din 2030.
Următorul cadru de indicatori globali a fost elaborat de Grupul Inter-Agenție și Grupul de Experți privind indicatorii SDG (IAEG-SDG) și a fost convenit, inclusiv rafinarea mai multor indicatori, la cea de-a 48-a sesiune a Comisiei de Statistică a Organizației Națiunilor Unite din martie 2017.

Cadrul global de indicatori a fost adoptat mai târziu de Adunarea Generală la 6 iulie 2017 și este cuprins în Rezoluția adoptată de Adunarea Generală privind activitatea Comisiei Statistice referitoare la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă (A / RES / 71/313), Anexă. Rafinările anuale ale indicatorilor vor fi incluse în lista indicatorilor din momentul în care apar. Lista de indicatori oficiali de mai jos include cadrul de indicatori globali care figurează în A / RES / 71/313 și rafinamentele aprobate de Comisia de statistică la cea de-a 49-a sesiune din martie 2018 (E / CN.3 / 2018/2, Anexa II).

Lista cuprinde 232 de indicatori asupra cărora s-a ajuns la un acord general. Rețineți că numărul total al indicatorilor enumerați în cadrul indicatorului global al indicatorilor SDG este 244. Cu toate acestea, deoarece nouă indicatori se repetă sub două sau trei obiective diferite (a se vedea mai jos), numărul total actual de indicatori individuali din listă este de 232.

Indicatorii cuprinsi in cadrul de indicatori globali care se repetă sunt:

8.4.1 / 12.2.1
8.4.2 / 12.2.2
10.3.1 / 16.b.1
10.6.1 / 16.8.1
15.7.1 / 15.c.1
15.a.1 / 15.b.1
1.5.1 / 11.5.1 / 13.1.1
1.5.3 / 11.b.1 / 13.1.2
1.5.4 / 11.b.2 / 13.1.3

 Cadrul de indicatori globali adoptat de Adunarea Generală (A / RES / 71/313) și rafinările anuale cuprinse în E / CN.3 / 2018/2 (Anexa II)

Ase vedea anexa https://unstats.un.org/sdgs/indicators

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu