joi, 19 iulie 2018

Actualizarea statutului indicatorilor ODD naționalizați

Revizuirea indicatorilor de monitorizare ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD)

 
În data de 18 iulie 2018, la Biroul Național de Statistică (BNS) s-a desfășurat prima ședință a grupului tehnic privind revizuirea statutului actual al indicatorilor de monitorizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă naționalizați în 2016. Specialiștii BNS urmează să evalueze indicatorii de dezvoltare durabilă produși de Birou din punct de vedere metodologic, conformitatea și disponibilitatea acestora conform cerințelor stabilite la nivel global. De asemenea, urmează să fie stabilite necesitățile de consolidare a capacităților statistice în vederea producerii și diseminării statisticilor pentru informarea progresului privind implementarea ODD-lor.
     
Ulterior, la a două etapă, responsabilii din cadrul BNS vor ghida reprezentanții din alte instituții și organizații, care sunt responsabili de producerea indicatorilor ODD din domeniile lor de competență, să efectueze același tip de evaluare.
Menționăm că revizuirea statutului actual al indicatorilor naționalizati și evaluarea lor este necesară ca urmare a procesului de reorganizare funcțională și operațională a autorității publice centrale, precum și a definirii celor 10 obiective strategice de dezvoltare durabilă ale Republicii Moldova în contextul elaborării Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”.
În rezultatul evaluării va fi elaborată o foaie de parcurs care va include:
  • necesități și acțiuni privind producerea indicatorilor, dar și a surselor necesare pentru obținerea celor lipsă total sau parțial;
  • mecanismul de furnizare/raportare a indicatorilor ODD în dependență de rolul atribuit fiecărei instituţii responsabile de producerea şi monitorizarea indicatorilor ODD.
Activitatea de revizuire a indicatorilor ODD se desfăşoară în cadrul Programului comun ONU „Consolidarea sistemului Statistic Naţional”, cu suportul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu