duminică, 15 iulie 2018

Beneficiile parteneriatului ONU - Republica Moldova

Beneficiile parteneriatului ONU - Republica Moldova


În cadrul ședinței din 11 iulie curent au fost evaluate beneficiile parteneriatului ONU-Republica Moldova. Dafina Gercheva, aflată la cea de-a treia ședință a Comitetului de coordonare a Cadrului de Parteneriat ONU – Republica Moldova.

Participanții la ședință au evaluat realizarea în anul 2017 a Cadrului de Parteneriat ONU – Republica Moldova 2013 - 2017, precum și progresul în implementarea noului Cadru de Parteneriat, pentru perioada 2018 - 2022.

Rezultatele programului comun pentru anul trecut vizează trei dimensiuni: guvernarea democratică, justiția, egalitatea de gen și drepturile omului; dezvoltarea umană și incluziunea socială; mediu, schimbarea climei și gestionarea riscului de dezastre. Coordonatoarea Rezidentă ONU, Dafina Gercheva, reprezentantă rezidentă PNUD în Moldova, a subliniat că ONU este angajată ferm să dezvolte în continuare cooperarea cu țara noastră și a mulțumit Guvernului pentru conlucrarea excelentă.

În ceea ce privește aplicarea noului Cadru de Parteneriat, care reprezintă un instrument esențial pentru punerea în aplicare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) în țara noastră, reprezentanții Agențiilor ONU au relevat evoluțiile pozitive pentru construirea unei guvernanțe transparente și responsabile, asigurarea unei creșteri economice durabile, precum și pentru îmbunătățirea gestiunii durabile a mediului. Raportorii au accentuat importanța asigurării unei mai bune mobilizări a resurselor umane și a celor financiare pentru atingerea tuturor priorităților și țintelor stabilite.

Sursa: gov.md

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu