sâmbătă, 4 martie 2023

5 martie - Ziua internațională a conștientizării dezarmării și neproliferării

 5 martie - Ziua internațională a conștientizării dezarmării și neproliferării

Ziua internațională a conștientizării dezarmării și neproliferării urmărește să promoveze o mai bună conștientizare și înțelegere a problemelor legate de dezarmare în rândul publicului, în special al tinerilor.


,,𝐷𝑒𝑧𝑎𝑟𝑚𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠̦𝑖 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑜𝑙𝑖𝑓𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡̦𝑖𝑖 𝑖̂𝑛 𝑝𝑎𝑐𝑒. 𝑆𝑢𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡̦𝑖𝑖 𝑖̂𝑛 𝑣𝑖𝑖𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢. 𝑆𝑎̆ 𝑝𝑢𝑛𝑒𝑚 𝑐𝑎𝑝𝑎̆𝑡 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑡̦𝑎̆𝑟𝑖 𝑖̂𝑛𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎 𝑒𝑙𝑒 𝑠𝑎̆ 𝑠𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑢 𝑛𝑜𝑖.” 𝐴𝑛𝑡𝑜𝑛𝑖𝑜 𝐺𝑢𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑠

De la înființarea Națiunilor Unite, obiectivele dezarmării multilaterale și limitării armelor au fost esențiale pentru eforturile Organizației de a menține pacea și securitatea internațională.

Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, a accentuat că ,,armele de distrugere în masă, în special armele nucleare, continuă să fie o preocupare primordială, datorită puterii lor distructive și a amenințării pe care o reprezintă pentru umanitate. Acumularea excesivă de arme convenționale și comerțul ilicit cu arme de calibru mic și arme ușoare pun în pericol pacea și securitatea internațională și dezvoltarea durabilă, în timp ce utilizarea armelor explozive în zonele populate pune în pericol grav civilii. Tehnologiile de arme noi și emergente, cum ar fi armele autonome, reprezintă o provocare pentru securitatea globală și au primit o atenție sporită din partea comunității internaționale în ultimii ani.”

Ziua Internațională a Conștientizării dezarmării și neproliferării joacă un rol decisiv în aprofundarea înțelegerii publicului global cu privire la modul în care eforturile de dezarmare contribuie la consolidarea păcii și securității, la prevenirea și încheierea conflictelor armate și la reducerea suferinței umane cauzate de arme.

Prin rezoluția A/RES/77/51, Adunarea Generală invită toate statele membre, organizațiile sistemului Națiunilor Unite, societatea civilă, mediul academic, mass-media și indivizii de a comemora Ziua Internațională, inclusiv prin toate mijloacele de educație și conștientizare publică.

Tratatul privind neproliferarea nucleară (NPT) a fost deschis pentru semnare în anul 1968 şi a intrat în vigoare la 5 martie 1970.  În anul 1995, în cadrul celei de-a 5-a Conferinţe de evaluare a NPT, termenul de validitate al Tratatului a fost prelungit pentru o perioadă indefinită de timp. 

Pentru mai multe informaţii: https://www.un.org/disarmament/
https://www.un.org/en/observances/disarmament-non-proliferation-awareness-day

https://bit.ly/3y8g1dQ

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu