joi, 30 decembrie 2021

Bibliotecile depozitare ale ONU - decembrie 2021

 Bibliotecile depozitare ale ONU - decembrie 2021

 𝑁𝑂𝑈𝐿 𝑅𝐴𝑃𝑂𝑅𝑇 𝑂𝑁𝑈

𝑺𝒕𝒂𝒓𝒆𝒂 𝒂𝒎𝒃𝒊𝒂𝒏𝒕̦𝒆𝒊 𝒄𝒍𝒊𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄𝒆

Acest nou raport al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) explorează modul în care lumea progresează în ceea ce privește ambiția climatică – Cine conduce drumul? Și cine rămâne în urmă? – printr-o perspectivă unică care evaluează intențiile globale și, de asemenea, se bazează pe date și dovezi din peste 120 de țări în curs de dezvoltare. În ciuda multor provocări, demonstrează că există și motive pentru a fi plini de speranță în viitor.

Descărcați raportul:

http://climatepromise.undp.org/sites/default/files/research_report_document/State%20of%20Climate%20Ambition.pdf

𝐺𝐻𝐼𝐷𝑈𝑅𝐼 𝐷𝐸 𝐶𝐸𝑅𝐶𝐸𝑇𝐴𝑅𝐸 𝐴 𝐵𝐼𝐵𝐿𝐼𝑂𝑇𝐸𝐶𝐼𝐼 𝑂𝑁𝑈

𝑫𝒐𝒄𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕̦𝒊𝒆 𝑶𝑵𝑼: 𝑫𝒓𝒆𝒑𝒕𝒖𝒓𝒊𝒍𝒆 𝑶𝒎𝒖𝒍𝒖𝒊

Unul dintre primele acte ale Adunării Generale a fost elaborarea și adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, rezoluția 217 A din 10 decembrie 1948.

Acțiunile mai recente ale ONU includ adoptarea tratatelor internaționale privind drepturile omului, crearea funcției de Înalt Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului în 1993 și înființarea Consiliului pentru Drepturile Omului în 2006. 

În cea de-a 60-a sesiune, Adunarea Generală a adoptat Rezultatul Summit-ului Mondial, rezoluția 60/1 din 16 septembrie 2005, care a numit, printre altele, consolidarea mecanismelor ONU privind drepturile omului. Reforma mecanismelor drepturilor omului este în curs de desfășurare, iar documentația se modifică pentru a reflecta schimbările.

Acest ghid oferă o prezentare generală a practicii curente, precum și îndrumări privind documentația istorică: https://research.un.org/en/docs/humanrights

𝑂𝐵𝐼𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑈𝐿 𝐷𝐸 𝐷𝐸𝑍𝑉𝑂𝐿𝑇𝐴𝑅𝐸 𝐷𝑈𝑅𝐴𝐵𝐼𝐿𝐴̆ 𝐴𝐿 𝐿𝑈𝑁𝐼𝐼 𝐷𝐸𝐶𝐸𝑀𝐵𝑅𝐼𝐸

Conflictul, insecuritatea, instituțiile slabe și accesul limitat la justiție rămân o mare amenințare la adresa dezvoltării durabile. Obiectivul 16 al ODD urmărește să promoveze societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, să ofere acces la justiție pentru toți și să construiască instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

ODD 16: Pace, justiție și instituții puternice

Pentru mai multe informații și alte ODD, vă rugăm să vizitați: https://sdgs.un.org/#goal_section

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu