marți, 7 mai 2019

 Conferinţa publică "Familia - simbol şi valoare supremă"

Centrul de Informare ONU din cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova invită doritorii la Conferința publică cu genericul „Familia-simbol și valoare supremă”, încadrată în campania de promovare a  Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ONU. Recunoscând importanţa bibliotecii în instruirea, formarea şi educarea tinerei generaţii, acțiunea vine și în sprijinul Agendei 2030 de promovare și susținere a celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă. Obiectivele prevăd eradicarea sărăciei și foametei și stabilesc un spectru larg de scopuri economice, sociale într-o abordare integrată, bazată pe respectarea drepturilor omului.

Conferința publică sus numită are tangențe cu mai multe obiective, cum ar fi :
  • Obiectivul 3: Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă;
  • Obiectivul 4: Educaţie de calitate – Garantarea unei educații de calitate şi promovarea oportunităților de învăţare de-a lungul vieții pentru toţi;
  • Obiectivul 5: Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor;
  • Obiectivul 16: Pace, justiție şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi şi crearea unor instituţii eficiente, responsabile şi incluzive la toate nivelurile.

https://www.facebook.com/obiectiveleglobale/videos/646944489081261/
 
Participanți:
Larisa Cuznețov - doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat „I. Creangă”, specialist în consilierea familiei, psiholog;
Nina Stratulat, Ion Stratulat –povestea unei familii fericite, formând un cuplu de 53 de ani;
Olga Răileanu - lector universitar, doctor în pedagogie, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”;
Gheorghe Trofin - șef interimar al Direcţiei politici de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii din cadrul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale al Republicii Moldova.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu