marți, 24 iulie 2018

Adoptarea Declarației Ministeriale subliniază rolul Agendei 2030 - care este unul centrat, universal şi transformator

Adoptarea Declarației Ministeriale subliniază rolul Agendei 2030 - care este unul centrat, universal şi transformator 


Forum Politic la Nivel Înalt privind Dezvoltarea Durabilă adoptă cu o majoritate covârșitoare Declarația ministerială cu 164 de voturi în favoare şi 2 împotrivă.
Adoptând Declarația Ministerială cu un vot de 164 în favoare şi 2 împotrivă (Israel, Statele Unite), fără nicio abținere, Forumul Politic la Nivel Înalt pentru Dezvoltare Durabilă a reafirmat astăzi angajamentul său de a implementa în mod eficient Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă pentru toți  şi pretutindeni.

Organizat sub auspiciile Consiliului Economic și Social cu genericul "Transformarea către societăți durabile şi reziliente", Forumul, prin adoptarea Declarației Ministeriale (documentul E / HLPF / 2018 / L.2), a subliniat rolul Agendei 2030 care este unul centrat, universal şi transformator.

Miniştrii şi înalții reprezentanți şi-au reafirmat angajamentul de a eradica sărăcia, exprimându-şi îngrijorarea că sărăcia rămâne o cauză principală a foametei şi a subliniat importanța adoptării unor măsuri colective pentru a avea un impact. Aceştia şi-au reafirmat în continuare angajamentul față de Agenda de acțiune de la Addis Abeba în cadrul celei de-a treia conferințe internaționale privind finanțarea dezvoltării, subliniind că rămân multe eforturi pentru a atinge obiectivul ambițios al Agendei 2030 de la trei ani privind punerea sa în aplicare. De asemenea, au salutat cele 46 de țări care au realizat recenzii naționale voluntare.

Ei s-au angajat să îmbrățişeze diversitatea oraşelor și a altor aşezări umane și să consolideze coeziunea socială, dialogul intercultural și toleranța. Aceştia au remarcat cu îngrijorare că 844 milioane de persoane nu dispun de servicii de apă de bază, 2,1 miliarde de persoane nu au acces la apă potabilă sigură, 4,5 miliarde de persoane nu au acces la salubritate în condiții de siguranță. De asemenea, aceștia au recunoscut că, datorită urbanizării rapide, multe orașe și autorități locale se confruntă cu provocări în ceea ce privește asigurarea accesului la locuințe adecvate și că migrația și deplasările forțate exacerbează aceste provocări. Ei au invitat toate părțile interesate să adopte o abordare a sistemelor de alimentație sustenabilă și să elaboreze strategii eficiente de reducere a deșeurilor alimentare. Aceștia au subliniat provocările legate de deșeurile din plastic, în special în oceane, au subliniat rolul esențial al științei, tehnologiei și inovării în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și s-au străduit să ia măsuri imediate pentru a consolida parteneriatele cu părțile interesate.

Forumul a recunoscut că dezvoltarea durabilă nu poate fi realizată fără pace și securitate, iar pacea și securitatea vor fi în pericol fără o dezvoltare durabilă. "Solicităm noi măsuri și acțiuni eficiente care să fie luate, în conformitate cu dreptul internațional, pentru a înlătura obstacolele din calea realizării depline a dreptului la autodeterminare a popoarelor care locuiesc sub ocupație colonială și străină", ​​se arată în declarație.

De asemenea, reafirmă angajamentul Forumului privind egalitatea de gen, împuternicirea tuturor femeilor și fetelor și realizarea deplină a drepturilor omului ale tuturor femeilor și fetelor. "Pentru a realiza societăți inclusive, durabile și rezistente, solicităm conducerea și participarea deplină, eficientă și egală a femeilor la luarea deciziilor în proiectarea, bugetarea, implementarea și monitorizarea politicilor și programelor care afectează mijloacele de trai, bunăstarea și reziliență ", se arată în document. Reiterăm urgența de a asigura accesul egal al femeilor la și controlul asupra terenurilor și a resurselor naturale, adaugă acesta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu