vineri, 30 octombrie 2020

Adoptarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea

 Adoptarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea

 

La 31 octombrie 2020 se marchează a 20-a aniversare a adoptării Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind femeile, pacea și securitatea, o rezoluție revoluționară care a fost condusă de liderii și organizațiile de femei. Este prima rezoluție care a recunoscut conducerea femeilor pentru realizarea păcii și securității internaționale și a contribuțiilor lor la prevenirea conflictelor, menținerea păcii, soluționarea conflictelor și consolidarea păcii. Implementarea priorităților pentru femei, pace și securitate este un angajament politic cheie în inițiativa Acțiunii secretarului general pentru menținerea păcii (A4P), care reafirmă că participarea deplină, egală și semnificativă a femeilor la procesele de pace și la soluțiile politice este esențială pentru menținerea păcii eficiente și durabile.

 Pentru mai multe informații accesați:

https://peacekeeping.un.org/en/20-years-of-women-peace-and-security & https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security

Istoria  Rezoluției 1325 | Femei, pace și securitate (prezentare video): https://www.youtube.com/watch?v=mZH5hIOyU4Y&feature=emb_logo

http://webtv.un.org/watch/un-secretary-general-issues-call-to-action-on-women-peace-and-security-in-peacekeeping-contexts/6198905054001

Apel la acțiune - Femeile care transformă pacea și securitatea: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_call_to_action-final.pdf

Resurse pentru efectuarea cercetărilor pe această temă:

•Departamentul ONU pentru Operațiuni pentru Pace (DPO): https://peacekeeping.un.org/en

• Femeile în menținerea păcii: https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping

În toate domeniile menținerii păcii, femeile de menținere a păcii au dovedit că pot îndeplini aceleași roluri, la aceleași standarde și în aceleași condiții dificile, ca și omologii lor de sex masculin. Este un imperativ operațional pentru Națiunile Unite să recruteze și să rețină femeile de menținere a păcii.

 • Pacea este misiunea mea (seria video): https://peacekeeping.un.org/en/peace-is-my-mission

În misiunile ONU din întreaga lume, femeile care îndeplinesc roluri civile, militare și polițiene își oferă expertiza în diverse domenii, inclusiv inginerie, corecții și securitate. Contribuțiile lor au un impact de neșters în crearea păcii

 • Lideri și factori de schimbare: femeile care modelează pacea (Raportul anual 2019):

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_wps_2019_digital_1.pdf

• Egalitatea de gen în menținerea păcii (introducere):

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_brochure_2019_english.pdf

• Rezumat politic: Femeile transformă pacea prin menținerea păcii:

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/policy_brief.pdf

• În centrul atenției: participarea semnificativă a femeilor la pacea și procesele politice:

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/final_quartely_infograph-_womens_participation_-_october_2019.pdf

 • ONU Femei - Pace și securitate:

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/peace-and-security

UN Women sprijină reprezentarea și participarea deplină și egală a femeilor la toate nivelurile proceselor de pace și eforturilor de securitate. Activitatea femeilor ONU privind femeile, pacea și securitatea este ghidată de 10 rezoluții ale Consiliului de Securitate al ONU - 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122, 2242, 2467 și 2493 - și este susținută de o serie de cadre normative conexe , care alcătuiesc agenda mai largă pentru femei, pace și securitate (WPS).

 • Inițiativa Acțiune pentru menținerea păcii (A4P):

https://peacekeeping.un.org/en/action-for-peacekeeping-a4p & https://www.un.org/en/A4P/

 Prin inițiativa Acțiune pentru menținerea păcii (A4P) Antonio Guterrres, secretarul general a solicitat statelor membre, Consiliului de securitate, țărilor gazdă, țărilor care contribuie la trupe și poliție, partenerilor regionali și contribuitorilor financiari să reînnoiască angajamentul nostru colectiv cu menținerea păcii ONU și să se angajeze reciproc pentru a ajunge la excelență.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu