duminică, 17 martie 2019

Instrumentul SUSTENABIL - o aplicație care ghidează proiectele pe calea dezvoltării durabile

Instrumentul SUSTENABIL - o aplicație care ghidează proiectele pe calea dezvoltării durabileInstrumentul "Durabil" /SUSTENABIL  va oferi partenerilor de proiect, dezvoltatorilor și altor persoane care activează în sectorul de dezvoltare, acțiuni practice care vor contribui la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

DURABIL/ SUSTENABIL - Un instrument de pionierat pentru sectorul de dezvoltare globală. A fost lansat săptămâna aceasta la un eveniment secundar găzduit de UNOPS la cea de-a 63-a comisii pentru statutul femeilor (CSW63) din New York. Scopul instrumentului este de a promova ODD-urile prin promovarea unor măsuri practice care să încurajeze sustenabilitatea proiectelor într-o gamă largă de sectoare.

DURABIL- este o platformă online gratuită, modelată pe cercetare, publicată în comun de UNOPS și de Consorțiul de Cercetare al Tranzacțiilor a Universității din Oxford. Cercetarea vastă a explorat rolul esențial al infrastructurii în realizarea ODD-urilor.

Instrumentul include o listă completă a sectoarelor și sub-sectoarelor de infrastructură din care puteți alege - inclusiv energia, educația, transportul și apa - cu acțiuni recomandate susținute de studiile de caz ale proiectelor reale implementate de UNOPS și partenerii săi din întreaga lume.

DURABIL -  se va concentra inițial pe egalitatea de gen și pe abilitarea femeilor în cadrul proiectelor de infrastructură. Utilizatorii vor putea identifica acțiunile care pot fi întreprinse pentru a atinge obiectivele din ODD 5 - inclusiv drepturile egale, oportunitățile și accesul la serviciile esențiale - precum și alte obiective care includ componente de egalitate de gen.

"Punerea în considerație a egalității de gen în fața și centrul proiectelor de dezvoltare este esențială pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și este o prioritate pentru UNOPS - motiv pentru care l-am făcut un obiectiv-cheie al durabilității în această fază inițială", a spus dl. O" Regan, director al grupulului de Management al Infrastructurii și al Proiectului.

Ce este?
Instrumentul DURABIL este o resursă pentru practicienii din domeniul dezvoltării pentru a oferi acțiuni concrete și practice, pentru a asigura realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) prin proiecte durabile și inclusive. Instrumentul vizează în prezent să analizeze două tipuri de proiecte: infrastructură și achiziții publice.

Infrastructură
Instrumentul a fost dezvoltat pentru a prezenta influența infrastructurii asupra ODD-urilor care se raportează la diferite teme transversale în dezvoltare. Instrumentul informează utilizatorii despre acțiunile care pot fi întreprinse în timp ce implementează proiecte de infrastructură pentru a sprijini realizarea obiectivelor de dezvoltare globală specifice. În plus, lista recomandată de acțiuni și activități diferă în ceea ce privește sectorul infrastructurii, precum și ceea ce se poate face în diferitele etape ale ciclului de viață al proiectului: planificare, livrare și gestionare.

Achiziții
Instrumentul va fi dezvoltat pentru a prezenta influența pe care o are achiziția asupra susținerii realizării ODD-urilor care se referă la diferite teme transversale în dezvoltare. Instrumentele informează utilizatorii cu privire la acțiunile care pot fi întreprinse în cursul derulării procedurii de achiziții publice pentru a sprijini realizarea ODD-urilor specifice. În plus, lista recomandată de acțiuni și cerințe va fi diferită în ceea ce privește bunurile și serviciile, precum și tipul de procedură de achiziție care este finalizat.

Obiective

Instrumentul Sustenabil are patru obiective principale:

  1. Să furnizeze explicații privind amploarea influenței pe care infrastructurile și proiectele de achiziții publice le pot avea asupra diferitelor obiective ale dezvoltării durabile;
  2. Pentru a oferi o serie de practicieni de proiect cu acțiuni recomandate prin intermediul proiectului de infrastructură și al ciclului de achiziții publice, pentru a se asigura că acestea sprijină realizarea tuturor ODD-urilor legate de o temă determinată.
  3. Să informeze comunitatea internațională cu privire la relația dintre temele critice de dezvoltare, cum ar fi abilitarea femeilor, protecția mediului și reducerea riscului de dezastre, precum și ODD.
  4. Să ofere o platformă pentru schimbul de cunoștințe cu studii de caz și bune practici în dezvoltarea de proiecte pentru a sprijini realizarea ODD-urilor ca parte a Agendei 2030.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu