vineri, 22 iunie 2018

Raportul privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2018

Raportul privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 2018


Raportul privind obiectivele privind dezvoltarea durabilă 2018 evidențiază progresele înregistrate în multe domenii ale Agendei 2030. De la începutul secolului, rata mortalității materne din Africa Sub-sahariană a scăzut cu 35%, iar rata mortalității sub cinci ani a scăzut cu 50%. În Asia de Sud, riscul unei fete de a se căsători în copilărie a scăzut cu peste 40%. În țările cel mai puțin dezvoltate, proporția persoanelor care au acces la energie electrică sa dublat. La nivel global, productivitatea muncii a crescut, iar rata șomajului a scăzut. Mai mult de 100 de țări au politici și inițiative de consum și producție durabile.

Cu toate acestea, raportul arată, de asemenea, că, în anumite domenii, progresul este insuficient pentru a atinge Obiectivele Agendei până în 2030. Acest lucru este valabil mai ales pentru grupurile cele mai dezavantajate și marginalizate. Tinerii sunt de trei ori mai susceptibili de a fi șomeri decât adulții. Mai puțin de jumătate dintre copii și adolescenți îndeplinesc standardele minime pe dimensiunea lectură și matematică. Aproape 1 miliard de locuitori din mediul rural încă nu dispun de energie electrică. În Africa sub-sahariană, incidența HIV în rândul femeilor de vârstă reproductivă este de 10 ori mai mare decât media globală. Nouă din 10 persoane care trăiesc în orașe respiră aer poluat. Și, în timp ce unele forme de discriminare față de femei și fete sunt în declin, inegalitatea de gen continuă să rețină femeile și le privează de drepturi și oportunități de bază.


Conflictele, schimbările climatice și inegalitățile crescânde adaugă provocări suplimentare. După un declin prelungit, numărul persoanelor aflate în subnutriţie a crescut de la 777 milioane în 2015 la 815 milioane în 2016, în principal datorită conflictelor, secetei și dezastrelor legate de schimbările climatice. În 2017, uraganul din Atlanticul de Nord a fost cel mai costisitor vreodată, iar temperatura medie globală înregistrată în ultimii cinci ani a trecut peste media normală.

Fără dovezi ale situaţiei  în care ne aflăm acum, nu ne putem imagina cu siguranță încrederea în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. În acest scop, raportul reflectă, de asemenea, provocările cu care se confruntă colectarea, prelucrarea, analiza și difuzarea datelor fiabile, la timp, accesibile și suficient de dezagregate și solicită o mai bună elaborare a politicilor bazate pe dovezi. Tehnologia actuală face posibilă colectarea datelor de care avem nevoie pentru a păstra promisiunea de a nu lăsa pe nimeni în urmă. Dar, avem nevoie de conducere politică, de resurse și de angajamentul de a folosi instrumentele disponibile acum.

"Cu doar 12 ani rămaşi până la termenul limită din 2030, trebuie să injectăm un sentiment de urgență. Realizarea Agendei 2030 necesită acțiuni imediate și accelerate de către țări, împreună cu parteneriate de colaborare între guverne și părțile interesate la toate nivelurile. Această agendă ambițioasă necesită o schimbare profundă care depășește situația obișnuită. În ceea ce privește partea sa, Organizația Națiunilor Unite a lansat inițiative de reformă pentru a repoziționa sistemul de dezvoltare al Națiunilor Unite privind realizarea Agendei 2030. Obiectivul este acela de a fi mai eficient, mai coerent și mai responsabil. Suntem pregătiți să colaborăm cu toate statele membre pentru a face ca Obiectivele de Dezvoltare Durabilă să devină realitate pentru toată lumea, peste tot" afirmă  António Guterres, secretar General ONU.
A se vedea raportul integral: https://unstats.un.org/sdgs/files/report/2018/TheSustainableDevelopmentGoalsReport2018.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu