duminică, 22 aprilie 2018

Raportul ONU privind FINANȚAREA PENTRU DEZVOLTARE: PROGRES ȘI PERSPECTIVE 2018

Raportul ONU privind 

FINANȚAREA PENTRU DEZVOLTARE: PROGRES ȘI PERSPECTIVE 2018

Lumea deține suficiente resurse pentru realizarea Obiectivelor Globale pentru Dezvoltare Durabilă, dar, acestea nu sunt repartizate eficient.
În noul raport lansat, ONU explică cum pot fi ”împăcate” resursele financiare cu Obiectivele Globale.


Acest raport este un produs comun al membrilor Grupului de lucru inter-instituțional pentru finanțarea dezvoltării. Biroul de Finanțare pentru Dezvoltare al Națiunilor Unite, Departamentul de Afaceri Economice și Sociale servește drept coordonator și editor de fond al raportul grupului operativ.

Anexa online a grupului operativ (http://developmentfinance.un.org) monitorizează în mod cuprinzător progresele înregistrate în punerea în aplicare a rezultatelor finanțării pentru dezvoltare, inclusiv Agenda de acțiune de la Addis Abeba și mijloacele relevante de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. 
Acesta oferă baza completă de dovezi pentru raportul anual al Grupului operativ privind progresele înregistrate în cele șapte domenii de acțiune ale Agendei Addis (capitolele III.A-III.G). Raportul este, prin necesitate concis și selectiv și ar trebui citit împreună cu anexa online.
          Anexa on-line a Grupului operativ acoperă, de asemenea, mai multe inițiative transversale cheie care se bazează pe sinergiile Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în profunzime:

 1.  Oferirea protecției sociale și a serviciilor publice esențiale
 2.  Eradicarea foametei și a formelor de malnutriție
 3.  Închiderea deficitului de infrastructură
 4.  Promovarea industrializării incluzive și durabile
 5.  Generarea de locuri de muncă complete și productive pentru toți
 6.  Protejarea ecosistemelor
 7.  Promovarea societăților pașnice și favorabile incluziunii
 8.  Egalitatea sexelor
 9.  Investiția în copii și tineri
 10.  Abordarea diverselor nevoi și provocări cu care se confruntă țările aflate în situații speciale
 11. Parteneriat global

Vezi raportul complet la urmatorul link https://developmentfinance.un.org


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu