marți, 2 ianuarie 2018

Parteneriatele pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă

Parteneriatele pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă


Parteneriatele pentru ODD reprezintă o platformă a parteneriatelor globale de implicare voluntară şi multi-stakeholder, implicarea globală a tuturor părților interesate în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Parteneriatul pentru ODD este deschis tuturor părților interesate, inclusiv statelor membre, societății civile, autorităților locale, sectorului privat, mediului academic şi altor state, să înregistreze un angajament voluntar sau un parteneriat multipartit a Agendei 2030 și a celor 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD). 

Gestionat de Divizia pentru Dezvoltare Durabilă, Departamentul pentru Afaceri Economice şi Sociale al Organizației Națiunilor Unite (DSD / DESA), este destinat să ofere spațiu pentru schimbul de cunoştințe şi expertiză între diferiți actori implicați în mai multe părți interesate, oferind actualizări periodice privind progresele înregistrate.

Înregistrați o nouă inițiativă
Toate părțile interesate sunt încurajate să se înregistreze la ODD-uri în platformă la: Register
După prezentare, inițiativa va fi revizuită pentru exactitate și va fi publicată în registru:
La înregistrare, trebuie să rețineți:
Fiți cât mai descriptiv posibil. Inițiativa trebuie să fie SMART - specifică, măsurabilă, realizabilă, bazată pe resurse, cu rezultate în timp. Nu înregistrați propuneri. Numai inițiative concrete sunt acceptate.

Raportul anual privind parteneriatul ODD-urilor
În fiecare an, Divizia pentru Dezvoltare Durabilă a unui DESA produce o publicație anuală privind ODD-urile. Publicația rezumă tendințele parteneriatului și evidențiază parteneriatele transformative.

Înregistrările noi și progresele înregistrate oferă baza pentru pregătirea raportului.

Vedeţi mai jos raportul pentru anul 2017 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17193OCVC_in_depth_analysis.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu