duminică, 17 decembrie 2017

Aplicația GenderPulse - platforma indicatorilor statistici

Aplicația GenderPulse - platforma indicatorilor statistici

Aplicația GenderPulse, recent actualizată, cu date din 2016, este activă, inclusiv varianta engleză! Această platformă reprezintă un instrument de vizualizare grafică interactivă, ușoară de înțeles, a indicatorilor statistici sensibili la dimensiunea de gen. Accesați și aflați lucruri neașteptat de curioase!GenderPulse se bazează pe datele oferite de Biroul Național de Statistică, care publică cu regularitate pe pagina sa oficială informații sensibile la gen, în particular în Banca de date statistice StatBank. StatBank conține un compartiment aparte pe Statistica gender, cu un set amplu de tabele cu date, din diferite domenii, utile din punct de vedere al analizei fenomenului egalității de gen.
Avantajul de bază al acestei platforme este faptul că e menținută de specialiști statisticieni care țin cont de standardele de asigurare a calității datelor.
Aplicația GenderPulse este destinată tuturor celor interesați de problematica de gen: reprezentanților administrației publice centrale şi locale, implicați în luarea de decizii în domeniul politic şi economic, precum şi organizațiilor neguvernamentale, reprezentanților mediului academic, mass-media, care monitorizează şi analizează situația egalității de șanse, dar și publicului larg.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu