duminică, 24 septembrie 2017

Uniunea Europeană și Naţiunile Unite au lansat inițiativa SPOTLIGHT

Uniunea Europeană și Naţiunile Unite au lansat inițiativa SPOTLIGHTUniunea Europeană și Naţiunile Unite au lansat la 21 septembrie curent inițiativa Spotlight, cu un buget estimat de 500 de milioane de EUR, în vederea eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a fetelor.
„Fondul în cauză constituie o investiție de pionierat în ceea ce privește egalitatea de gen și abilitarea femeilor. Dacă vom pune accentul pe abilitarea femeilor și a fetelor din lumea întreagă, viitorul fiecăruia dintre noi va fi mai strălucitor”, a declarat Secretarul General al ONU, António Guterres


În conformitate cu principiile Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, inițiativa Spotlight va aplica o abordare bazată pe drepturi și va acorda o atenție deosebită femeilor și fetelor celor mai marginalizate pentru „a nu lăsa pe nimeni în urmă”. Obiectivul acesteia va fi de a mobiliza angajamentele politice la cel mai înalt nivel și de a oferi sprijin orientat la scară largă, precum și de a construi noi parteneriate. De asemenea, iniţiativa va spori gradul de conștientizare a impactului la scară largă, persistent și dăunător al violenței împotriva femeilor și a fetelor.

Sursa: http://md.one.un.org

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu